Mesdagfonds: ‘Aandeel landbouw in stikstof niet 25, maar 35 procent’


Bufferzone van 5 km rondom alle Natura 2000-gebieden
dinsdag, 31 maart, 2020

De bijdrage van de landbouw aan de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden is 35 procent in plaats van 25 en de bijdrage van het verkeer ruim 10 procent in plaats van 41.

Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het Mesdagfonds op basis van data van het RIVM.

Verkeer niet grootste boosdoener

In een eerdere presentatie – eind februari – stelde het Mesdagfonds dat de landbouw een aandeel van 25 procent heeft in de totale stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Verkeer werd toen aangewezen als grootste boosdoener met een aandeel ruim 41 procent.

Deze berekeningen moesten echter worden herzien. Volgens het Mesdagfonds vanwege een fout in het rekenmodel van het RIVM. Het rijksinstituut stelde dat de onderzoekers van het zuivelfonds zelf een rekenfout hadden gemaakt.

Depositie op Natura 2000-gebieden

De bijdrage van de landbouw aan de stikstofproblematiek is dus veel hoger dan het Mesdagfonds aanvankelijk stelde, maar nog altijd een stuk lager dan de 45 procent waar het RIVM eerder op uitkwam.

De belangrijkste verklaring voor dit verschil is dat het RIVM rekent met de depositie van stikstof over heel Nederland, terwijl het Mesdagfonds enkel heeft gekeken naar de depositie op Natura 2000-gebieden.

De onderzoekers van het Mesdagfonds stellen in hun slotconclusie dan ook vast dat het gekozen uitgangspunt van Rijksoverheid I(het meetellen van heel Nederland) het vertrouwen ondermijnt van het debat dat gevoerd wordt over het huidige stikstofbeleid.

Saneren piekbelasters levert weinig op

De conclusie die de onderzoekers andermaal vaststelden, is dat het uitkopen of het saneren van zogenoemde piekbelasters van stikstofuistoot, weinig oplevert.

Uit berekingen met twee natuurgebeiden (Norgerholt in Drenthe en de Peelgebieden in Brabant) blijkt dat er relatief veel veebedrijven moeten worden gesaneerd voor een relatief kleine vermindering van de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied.

Buffergebieden niet realistisch

Het creeëren van buffers rondom de Natura 2000-gebieden is volgens de onderzoekers niet realistisch. Wanneer in een bufferzone van 5 km rondom alle Natura 2000-gebieden alle bedrijven worden gesnaneerd, verlaagt dat de stikstofdepostitie met 250 tot 400 mol. Maar dat maakt het platteland – er zijn 161 Natura 2000-gebieden – onbewoonbaar. 

Kik hier om het 25 pagina’s tellende rapport te lezen.


0 reacties

De bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is volgens het Mesdagfonds 35 procent
dinsdag, 31 maart, 2020

De bijdrage van de landbouw aan de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden is 35 procent in plaats van 25 en de bijdrage van het verkeer ruim 10 procent in plaats van 41.

Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het Mesdagfonds op basis van data van het RIVM.

Verkeer niet grootste boosdoener

In een eerdere presentatie – eind februari – stelde het Mesdagfonds dat de landbouw een aandeel van 25 procent heeft in de totale stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Verkeer werd toen aangewezen als grootste boosdoener met een aandeel ruim 41 procent.

Deze berekeningen moesten echter worden herzien. Volgens het Mesdagfonds vanwege een fout in het rekenmodel van het RIVM. Het rijksinstituut stelde dat de onderzoekers van het zuivelfonds zelf een rekenfout hadden gemaakt.

Depositie op Natura 2000-gebieden

De bijdrage van de landbouw aan de stikstofproblematiek is dus veel hoger dan het Mesdagfonds aanvankelijk stelde, maar nog altijd een stuk lager dan de 45 procent waar het RIVM eerder op uitkwam.

De belangrijkste verklaring voor dit verschil is dat het RIVM rekent met de depositie van stikstof over heel Nederland, terwijl het Mesdagfonds enkel heeft gekeken naar de depositie op Natura 2000-gebieden.

De onderzoekers van het Mesdagfonds stellen in hun slotconclusie dan ook vast dat het gekozen uitgangspunt van Rijksoverheid I(het meetellen van heel Nederland) het vertrouwen ondermijnt van het debat dat gevoerd wordt over het huidige stikstofbeleid.

Saneren piekbelasters levert weinig op

De conclusie die de onderzoekers andermaal vaststelden, is dat het uitkopen of het saneren van zogenoemde piekbelasters van stikstofuistoot, weinig oplevert.

Uit berekingen met twee natuurgebeiden (Norgerholt in Drenthe en de Peelgebieden in Brabant) blijkt dat er relatief veel veebedrijven moeten worden gesaneerd voor een relatief kleine vermindering van de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied.

Buffergebieden niet realistisch

Het creeëren van buffers rondom de Natura 2000-gebieden is volgens de onderzoekers niet realistisch. Wanneer in een bufferzone van 5 km rondom alle Natura 2000-gebieden alle bedrijven worden gesnaneerd, verlaagt dat de stikstofdepostitie met 250 tot 400 mol. Maar dat maakt het platteland – er zijn 161 Natura 2000-gebieden – onbewoonbaar. 

Kik hier om het 25 pagina’s tellende rapport te lezen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.