Leden LTO Melkveehouderij presenteren visie op de sector


LTO-sectorvisie geeft nog geen concrete invulling aan grondgebondenheid
vrijdag, 17 november, 2017

Leden van LTO Melkveehouderij hebben hun visie op de sector in 2025 gepresenteerd. Het document vormt de basis voor de strategische agenda van de vakgroep.

De sectorvisie ‘Samen naar een nieuwe wij’ is opgesteld door 24 melkveehouders die gesprekken hebben gevoerd met in totaal 40 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ketenpartners, onderzoek en de politiek. Ook bij 200 collega-melkveehouders is het oor te luisteren gelegd. Het visiedocument is overhandigd aan de vakgroep Melkveehouderij die het de komende week met alle leden en andere betrokkenen gaat bespreken. Uiteindelijk zal deze beschrijvende visie omgezet moeten worden in concrete acties en een strategische agenda.

Inspanningen in verdienmodel

Het document beschrijft hoe de sector er in 2025 volgens melkveehouders voor zou moeten staan. Daarbij wordt diversiteit benoemd als kracht. Termen als ‘trots’, ‘maatschappelijke waardering’ en ‘open en transparant’ komen prominent naar voren. Ook het streven naar denken in kringlopen, energieneutraal produceren en het halen van klimaatdoelen wordt beschreven. Daarbij is het volgens de melkveehouders van belang dat inspanningen op deze terreinen zich vertalen in concrete verdienmodellen voor ondernemers.

Invulling grondgebondenheid vraagteken

Op twee heikele punten maken de visiereizigers geen keuzes. Zo geven ze aan dat de melkveehouderij sectoraal grondgebonden zal moeten zijn, maar laten ze in het midden wat dit concreet inhoudt. ‘Willen we dat er grenzen worden gesteld aan de afstand waarover kringlopen gesloten worden? En zo ja, hoe groot moet deze zijn?’, vragen ze zich af. Ook als het gaat om schaalvergroting en intensivering benoemen de 24 melkveehouders twee dilemma’s: ‘Willen we extra inspanningen vragen van groter groeiende bedrijven of is dat al het geval vanuit de wet?’ En: ‘Willen we dat er een grens wordt gesteld aan de productie-intensiteit op een bedrijf? Zo ja, hoe?’ Het antwoord op deze vragen laten de opstellers over aan de vakgroep.

De volledige sectorvisie ‘Samen naar een nieuwe wij’ is hier te downloaden

 

 

 


0 reacties

LTO-sectorvisie geeft nog geen concrete invulling aan grondgebondenheid
vrijdag, 17 november, 2017

Leden van LTO Melkveehouderij hebben hun visie op de sector in 2025 gepresenteerd. Het document vormt de basis voor de strategische agenda van de vakgroep.

De sectorvisie ‘Samen naar een nieuwe wij’ is opgesteld door 24 melkveehouders die gesprekken hebben gevoerd met in totaal 40 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ketenpartners, onderzoek en de politiek. Ook bij 200 collega-melkveehouders is het oor te luisteren gelegd. Het visiedocument is overhandigd aan de vakgroep Melkveehouderij die het de komende week met alle leden en andere betrokkenen gaat bespreken. Uiteindelijk zal deze beschrijvende visie omgezet moeten worden in concrete acties en een strategische agenda.

Inspanningen in verdienmodel

Het document beschrijft hoe de sector er in 2025 volgens melkveehouders voor zou moeten staan. Daarbij wordt diversiteit benoemd als kracht. Termen als ‘trots’, ‘maatschappelijke waardering’ en ‘open en transparant’ komen prominent naar voren. Ook het streven naar denken in kringlopen, energieneutraal produceren en het halen van klimaatdoelen wordt beschreven. Daarbij is het volgens de melkveehouders van belang dat inspanningen op deze terreinen zich vertalen in concrete verdienmodellen voor ondernemers.

Invulling grondgebondenheid vraagteken

Op twee heikele punten maken de visiereizigers geen keuzes. Zo geven ze aan dat de melkveehouderij sectoraal grondgebonden zal moeten zijn, maar laten ze in het midden wat dit concreet inhoudt. ‘Willen we dat er grenzen worden gesteld aan de afstand waarover kringlopen gesloten worden? En zo ja, hoe groot moet deze zijn?’, vragen ze zich af. Ook als het gaat om schaalvergroting en intensivering benoemen de 24 melkveehouders twee dilemma’s: ‘Willen we extra inspanningen vragen van groter groeiende bedrijven of is dat al het geval vanuit de wet?’ En: ‘Willen we dat er een grens wordt gesteld aan de productie-intensiteit op een bedrijf? Zo ja, hoe?’ Het antwoord op deze vragen laten de opstellers over aan de vakgroep.

De volledige sectorvisie ‘Samen naar een nieuwe wij’ is hier te downloaden

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.