Laura Bromet (GroenLinks): ‘Huidige melkveehouderij onhoudbaar’


Laura Bromet: ‘Een alsmaar hogere productie kan niet goed zijn voor het welzijn van de koeien’
maandag, 22 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Minister Schouten heeft niet meer dan een vergezicht gepresenteerd. Boeren merken er nog niks van op het eigen erf. Maar ondertussen liggen er nog steeds grote problemen die dringend opgelost moeten worden. Denk aan een te grote uitstoot van stikstof en CO2, verlies aan biodiversiteit en vervuiling van grondwater. De manier waarop we op dit moment in Nederland melk produceren is onhoudbaar. Hier zal een volgende minister fundamenteel iets aan moeten veranderen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid om de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95 procent beperkt moet zijn. Ik zie niet hoe dit gerealiseerd kan worden zonder drastisch in te grijpen in het aantal koeien. Ik weet dat veel melkveehouders hun stallen vol hebben gelegd met zonnepanelen maar dat compenseert maar voor een zeer beperkt deel de methaanuitstoot van de koeien in die stal. Wat zeg je, legt een hectare grasland net zo veel CO2 vast als een hectare bos? Dat zou best kunnen maar dan gaat het wel om CO2 die ook weer snel vrij komt als grasland wordt gescheurd. Als we het klimaatprobleem serieus nemen, ontkomen we er niet aan om ook de melkveehouderij als deel van het probleem te zien. Denk aan de veenweidegebieden die nu vooral door melkveehouders worden beheerd. Door een laag waterpeil stoten deze gebieden grote hoeveelheden CO2 uit. De enige manier om dat te beperken is peilverhoging. Als dat betekent dat efficiënt koeien melken niet meer mogelijk is dan hebben boeren aanvullende inkomsten nodig. Dat kan zijn uit verbrede landbouw maar bijvoorbeeld ook uit CO2-certificaten.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Boeren vragen steeds meer van hun koeien omdat ze gedwongen worden tegen een steeds lagere kostprijs melk te produceren. Een alsmaar hogere productie kan niet goed zijn voor het welzijn van de dieren. Ik wil best geloven dat er de laatste jaren vooruitgang is geboekt op levensduur en gezondheid maar het zijn niet meer dan kleine stapjes vooruit. Als we dierwelzijn echt serieus nemen, zullen we op een hele andere manier met koeien om moeten gaan.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘GroenLinks wil een gezonde agrarische sector in Nederland. Dit betekent onder andere dat natuur en milieu niet worden overbelast maar ook dat boeren een goed inkomen verdienen. Om dit te realiseren is een ander verdienmodel nodig. Maatschappelijke kosten zullen doorberekend moeten worden in de prijs van het product. Het is toch te gek dat biologische melk in de supermarkt duurder is dan bulkmelk? Als veehouders naast de productie van melk extra maatschappelijke diensten leveren, bijvoorbeeld natuurbeheer, dan moeten ze daarvoor beloond worden. Dat zal moeten worden geregeld in een stelsel dat zekerheid voor lange termijn biedt en niet afhankelijk is van de politieke wind die waait in Den Haag.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn?

‘Waarom zou je trots zijn op een sterke exportpositie als dat ten koste gaat van natuur en milieu? Zo veel koeien houden op een kleine oppervlakte moeten we niet willen. De sterke lobby van grote zuivelverwerkers en veevoerproducenten heeft ingrijpen in de omvang van de veestapel tot nu toe voorkomen. GroenLinks denkt dat krimp onvermijdbaar is zonder dat we direct een percentage noemen. En voor de duidelijkheid: dit betekent niet dat boeren zomaar koeien in zullen moeten leveren. Een belangrijk deel van de melkveehouders heeft geen opvolger. Dat kun je zien als een kans. Uiteindelijk zijn volgens mij ook boeren beter af met een ander verdienmodel. Ik ken tenminste geen boer die graag 150 koeien wil melken als hij met 50 koeien evenveel kan verdienen.’


0 reacties

Laura Bromet: ‘Een alsmaar hogere productie kan niet goed zijn voor het welzijn van de koeien’
maandag, 22 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Minister Schouten heeft niet meer dan een vergezicht gepresenteerd. Boeren merken er nog niks van op het eigen erf. Maar ondertussen liggen er nog steeds grote problemen die dringend opgelost moeten worden. Denk aan een te grote uitstoot van stikstof en CO2, verlies aan biodiversiteit en vervuiling van grondwater. De manier waarop we op dit moment in Nederland melk produceren is onhoudbaar. Hier zal een volgende minister fundamenteel iets aan moeten veranderen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid om de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2050 met 95 procent beperkt moet zijn. Ik zie niet hoe dit gerealiseerd kan worden zonder drastisch in te grijpen in het aantal koeien. Ik weet dat veel melkveehouders hun stallen vol hebben gelegd met zonnepanelen maar dat compenseert maar voor een zeer beperkt deel de methaanuitstoot van de koeien in die stal. Wat zeg je, legt een hectare grasland net zo veel CO2 vast als een hectare bos? Dat zou best kunnen maar dan gaat het wel om CO2 die ook weer snel vrij komt als grasland wordt gescheurd. Als we het klimaatprobleem serieus nemen, ontkomen we er niet aan om ook de melkveehouderij als deel van het probleem te zien. Denk aan de veenweidegebieden die nu vooral door melkveehouders worden beheerd. Door een laag waterpeil stoten deze gebieden grote hoeveelheden CO2 uit. De enige manier om dat te beperken is peilverhoging. Als dat betekent dat efficiënt koeien melken niet meer mogelijk is dan hebben boeren aanvullende inkomsten nodig. Dat kan zijn uit verbrede landbouw maar bijvoorbeeld ook uit CO2-certificaten.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Boeren vragen steeds meer van hun koeien omdat ze gedwongen worden tegen een steeds lagere kostprijs melk te produceren. Een alsmaar hogere productie kan niet goed zijn voor het welzijn van de dieren. Ik wil best geloven dat er de laatste jaren vooruitgang is geboekt op levensduur en gezondheid maar het zijn niet meer dan kleine stapjes vooruit. Als we dierwelzijn echt serieus nemen, zullen we op een hele andere manier met koeien om moeten gaan.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘GroenLinks wil een gezonde agrarische sector in Nederland. Dit betekent onder andere dat natuur en milieu niet worden overbelast maar ook dat boeren een goed inkomen verdienen. Om dit te realiseren is een ander verdienmodel nodig. Maatschappelijke kosten zullen doorberekend moeten worden in de prijs van het product. Het is toch te gek dat biologische melk in de supermarkt duurder is dan bulkmelk? Als veehouders naast de productie van melk extra maatschappelijke diensten leveren, bijvoorbeeld natuurbeheer, dan moeten ze daarvoor beloond worden. Dat zal moeten worden geregeld in een stelsel dat zekerheid voor lange termijn biedt en niet afhankelijk is van de politieke wind die waait in Den Haag.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn?

‘Waarom zou je trots zijn op een sterke exportpositie als dat ten koste gaat van natuur en milieu? Zo veel koeien houden op een kleine oppervlakte moeten we niet willen. De sterke lobby van grote zuivelverwerkers en veevoerproducenten heeft ingrijpen in de omvang van de veestapel tot nu toe voorkomen. GroenLinks denkt dat krimp onvermijdbaar is zonder dat we direct een percentage noemen. En voor de duidelijkheid: dit betekent niet dat boeren zomaar koeien in zullen moeten leveren. Een belangrijk deel van de melkveehouders heeft geen opvolger. Dat kun je zien als een kans. Uiteindelijk zijn volgens mij ook boeren beter af met een ander verdienmodel. Ik ken tenminste geen boer die graag 150 koeien wil melken als hij met 50 koeien evenveel kan verdienen.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.