Koeien & Kansen-bedrijven verbeteren duurzaamheidsscores


Zes van de 17 Koeien & Kansen-bedrijven stoten meer uit dan 1200 kg CO2-equivalenten per kg melk
woensdag, 16 december, 2020

De bedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen scoorden in 2019 beter op belangrijke duurzaamheidscriteria dan in 2018.

Dit blijkt uit in inventarisatie van de scores op vijf belangrijke criteria voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Gemiddeld 3,9 van 5 eisen behaald

In 2019 voldeden vier van de 17  bedrijven aan alle basisnormen voor de vijf duurzaamheidsindicatoren. In 2018 waren dit er drie. Ook op het aantal keren dat bedrijven voldoen aan de basiseisen is vooruitgang geboekt. In 2018 voldeed een gemiddeld Koeien & Kansenbedrijf aan 3,5 van de 5 basiseisen. Vorig jaar was dit 3,9 van de 5 eisen.

Ammoniakemissie 60 kg per hectare

In 2019 lag de gemiddelde ammoniakemissie op 60 kg per hectare en bleken bijna alle bedrijven te voldoen aan de basiseis die op 80 kg per hectare ligt. Ook op stikstofbodemoverschot scoren de Koeien & Kansen- bedrijven goed met gemiddeld 95 kg stikstof per hectare. Twee bedrijven halen het basisniveau van 150 kg per hectare niet. Overigens is die 150 kg het standaard basisniveau en niet het voor droogte gecorrigeerde basisniveau van 2019.

56 procent eiwit van eigen land

Drie bedrijven haalden in 2019 minder dan 50 procent eiwit van eigen land. Twee van deze bedrijven zaten wel dicht bij deze basisnorm. De gemiddelde score op het criterium eiwit van eigen land was vorig jaar 56 procent. Twaalf bedrijven voldeden aan de norm van minstens 40 procent blijvend grasland. De bedrijven met veel vruchtwisseling bleven op dit criterium echter ver achter.

Moeite met broeikasgasemissie

De meeste moeite hebben de Koeien & Kansen-bedrijven met de basisnorm voor de uitstoot van broeikasgassen die is vastgesteld op minder dan 1200 gram CO2-equivalenten per kg melk. Zes bedrijven halen deze norm niet, al hoeven vier van deze bedrijven nog maar kleine aanpassingen te doen om de norm wel te halen. Gemiddeld bedroeg de broeikasgasuitsoot op  de bedrijven 1177 gram CO2-equivalenten per kg melk.

 


0 reacties

Zes van de 17 Koeien & Kansen-bedrijven stoten meer uit dan 1200 kg CO2-equivalenten per kg melk
woensdag, 16 december, 2020

De bedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen scoorden in 2019 beter op belangrijke duurzaamheidscriteria dan in 2018.

Dit blijkt uit in inventarisatie van de scores op vijf belangrijke criteria voor het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Gemiddeld 3,9 van 5 eisen behaald

In 2019 voldeden vier van de 17  bedrijven aan alle basisnormen voor de vijf duurzaamheidsindicatoren. In 2018 waren dit er drie. Ook op het aantal keren dat bedrijven voldoen aan de basiseisen is vooruitgang geboekt. In 2018 voldeed een gemiddeld Koeien & Kansenbedrijf aan 3,5 van de 5 basiseisen. Vorig jaar was dit 3,9 van de 5 eisen.

Ammoniakemissie 60 kg per hectare

In 2019 lag de gemiddelde ammoniakemissie op 60 kg per hectare en bleken bijna alle bedrijven te voldoen aan de basiseis die op 80 kg per hectare ligt. Ook op stikstofbodemoverschot scoren de Koeien & Kansen- bedrijven goed met gemiddeld 95 kg stikstof per hectare. Twee bedrijven halen het basisniveau van 150 kg per hectare niet. Overigens is die 150 kg het standaard basisniveau en niet het voor droogte gecorrigeerde basisniveau van 2019.

56 procent eiwit van eigen land

Drie bedrijven haalden in 2019 minder dan 50 procent eiwit van eigen land. Twee van deze bedrijven zaten wel dicht bij deze basisnorm. De gemiddelde score op het criterium eiwit van eigen land was vorig jaar 56 procent. Twaalf bedrijven voldeden aan de norm van minstens 40 procent blijvend grasland. De bedrijven met veel vruchtwisseling bleven op dit criterium echter ver achter.

Moeite met broeikasgasemissie

De meeste moeite hebben de Koeien & Kansen-bedrijven met de basisnorm voor de uitstoot van broeikasgassen die is vastgesteld op minder dan 1200 gram CO2-equivalenten per kg melk. Zes bedrijven halen deze norm niet, al hoeven vier van deze bedrijven nog maar kleine aanpassingen te doen om de norm wel te halen. Gemiddeld bedroeg de broeikasgasuitsoot op  de bedrijven 1177 gram CO2-equivalenten per kg melk.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.