Ketenpartijen presenteren plan voor 28 procent ammoniakreductie


Onderdeel van het plan vitale melkveehouderij is bestaande stallen versneld emissiearm maken
maandag, 7 juni, 2021

Een coalitie van sectorpartijen heeft een voorstel geschreven voor een vitale melkveehouderij in Nederland. Een reductie van de ammoniakuitstoot van 28 procent in 2030 ten opzichte van 2018 staat daarin centraal.

Om dit te bereiken wordt een minimale investering van de overheid gevraagd van 1,3 miljard euro. De sectorpartijen stellen maatregelen voor in stallen, grond en management.

Plan gericht op blijvers

De afgelopen maanden hebben LTO Nederland, NAJK, NZO en Rabobank de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij gevormd en een doorgerekend pakket aan maatregelen geschreven gericht op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Het voorstel bevat drie kenmerken: het biedt perspectief aan melkveehouders die hun bedrijf willen voortzetten, het is gebaseerd op een pakket van managementmaatregelen en het vraagt van de overheid een minimale investering van 1,3 miljard euro tot 2030.

Bestaande stallen versneld emissiearm

De coalitie stelt onder andere voor om een investeringsregeling te introduceren om bestaande stallen versneld emissiearm te maken. Ook vragen de partijen om investeringen in meer grond voor de melkveehouderij waardoor deze kan extensiveren. Een grondfonds, in bepaalde gebieden een herverkaveling, het invoeren van een bedrijfsverplaatsingsregeling en het mogen wegnemen van fysieke belemmeringen in de huiskavel moeten daaraan bijdragen. Ook pleiten de partijen ervoor om de inzet van de KringloopWijzer te bestendigen en de mogelijkheid te openen voor het opnemen van managementmaatregelen op de RAV-lijst. Er wordt gedacht aan maatregelen als verdunnen van mest en meer weiden.

Geen verplichtingen

Het pakket aan maatregelen is doorgerekend door WUR en laat zien wat de maatregelen betekenen voor verschillende bedrijfstypen. Elke veehouder kan daarbij de reductiemaatregelen nemen die passen bij de eigen bedrijfsvoering. ‘De ketenpartijen zullen melkveehouders zo veel mogelijk ondersteunen. Maar zuivelondernemingen zullen in geen geval dwingende en verplichtende maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof op melkveebedrijven terug te dringen’, vertelt Oscar Meuffels, directeur van NZO.

Keuze in maatregelen

‘Dit initiatief stelt ondernemers in staat om hun bedrijf toekomstbestendig te maken op de manier die hen het beste past, stelt Marijn Dekkers, sectormanager Melkveehouderij bij Rabobank. ‘Als strategisch partner van vele melkveehouders vindt Rabobank het belangrijk om bij te dragen aan nieuw perspectief voor de sector. Daarmee geeft het een impuls aan een vitale en toekomstbestendige sector.’Onderdeel van het plan vitale melkveehouderij is bestaande stallen versneld emissiearm maken
maandag, 7 juni, 2021

Een coalitie van sectorpartijen heeft een voorstel geschreven voor een vitale melkveehouderij in Nederland. Een reductie van de ammoniakuitstoot van 28 procent in 2030 ten opzichte van 2018 staat daarin centraal.

Om dit te bereiken wordt een minimale investering van de overheid gevraagd van 1,3 miljard euro. De sectorpartijen stellen maatregelen voor in stallen, grond en management.

Plan gericht op blijvers

De afgelopen maanden hebben LTO Nederland, NAJK, NZO en Rabobank de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij gevormd en een doorgerekend pakket aan maatregelen geschreven gericht op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Het voorstel bevat drie kenmerken: het biedt perspectief aan melkveehouders die hun bedrijf willen voortzetten, het is gebaseerd op een pakket van managementmaatregelen en het vraagt van de overheid een minimale investering van 1,3 miljard euro tot 2030.

Bestaande stallen versneld emissiearm

De coalitie stelt onder andere voor om een investeringsregeling te introduceren om bestaande stallen versneld emissiearm te maken. Ook vragen de partijen om investeringen in meer grond voor de melkveehouderij waardoor deze kan extensiveren. Een grondfonds, in bepaalde gebieden een herverkaveling, het invoeren van een bedrijfsverplaatsingsregeling en het mogen wegnemen van fysieke belemmeringen in de huiskavel moeten daaraan bijdragen. Ook pleiten de partijen ervoor om de inzet van de KringloopWijzer te bestendigen en de mogelijkheid te openen voor het opnemen van managementmaatregelen op de RAV-lijst. Er wordt gedacht aan maatregelen als verdunnen van mest en meer weiden.

Geen verplichtingen

Het pakket aan maatregelen is doorgerekend door WUR en laat zien wat de maatregelen betekenen voor verschillende bedrijfstypen. Elke veehouder kan daarbij de reductiemaatregelen nemen die passen bij de eigen bedrijfsvoering. ‘De ketenpartijen zullen melkveehouders zo veel mogelijk ondersteunen. Maar zuivelondernemingen zullen in geen geval dwingende en verplichtende maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof op melkveebedrijven terug te dringen’, vertelt Oscar Meuffels, directeur van NZO.

Keuze in maatregelen

‘Dit initiatief stelt ondernemers in staat om hun bedrijf toekomstbestendig te maken op de manier die hen het beste past, stelt Marijn Dekkers, sectormanager Melkveehouderij bij Rabobank. ‘Als strategisch partner van vele melkveehouders vindt Rabobank het belangrijk om bij te dragen aan nieuw perspectief voor de sector. Daarmee geeft het een impuls aan een vitale en toekomstbestendige sector.’Reacties

Ik zou het fijn vinden als ik de veehouderij sector de vergaarde getallen voor Mineralvalley mag uitleggen want daar komt uit de analyses van de mestmonsters van Koch Eurolab duidelijk naar voren dat de groenlabelvloeren niet het ammoniakverschil maken maar dat de krachtvoer samenstelling en gift bepalen of je last krijgt van mestschuim waardoor er heel veel emissies extra ontstaan hieraan kun je ook de grote verschillen van emissies toeschrijven tussen de verschillende deelnemers.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.