Kabinet trekt bijna een miljard euro uit voor agrarische sector


Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor een vrijwillige stoppersregeling voor boeren in veenweidegebieden
vrijdag, 28 juni, 2019

Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor een vrijwillige stoppersregeling voor boeren in veenweidegebieden. Dat is een van de uitkomsten van het Klimaatakkoord dat het kabinet vandaag presenteerde. Het geld wordt onder andere gebruikt voor de opkoop van rechten.

Daarnaast reserveert de regering 176 miljoen euro voor maatregelen als onderwaterdrainage, het verhogen van het zomerwaterpeil of de overgang naar natte teelten in het veenweidegebied.

Natura 2000-gebieden

In totaal stelt de regering bijna een miljard euro beschikbaar aan de agrarische sector voor de uitvoering van plannen. Zo komt er ook 100 miljoen euro vrij voor bedrijven rondom Natura 2000-gebieden. Het kabinet wil ruimte bieden aan de doorgaande agrarische bedrijven in die gebieden en daarmee ook jonge boeren toekomstperspectief bieden.

Voor maatregelen in de veehouderijsector is 252 miljoen euro beschikbaar, waarvan een deel voor de melkveehouderij. Het gaat dan onder meer om maatregelen op het gebied van precisiebemesting in de melkveehouderij, emissiearme melkveestallen en het verlengen van de levensduur van melkvee.

Kennis bodembeheer

Ook komt er extra aandacht voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van bodembeheer, waardoor landbouwbodems beter CO2 vast kunnen houden. Daarvoor is 28 miljoen euro budget.

Met de in het Klimaatakkoord genoemde maatregelen wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 halveren ten opzichte van 1990. De agrarische sector moet in de periode tot 2030 zes megaton CO2 reduceren.

Lees de Kamerbrief over het KlimaatakkoordEr komt 100 miljoen euro beschikbaar voor een vrijwillige stoppersregeling voor boeren in veenweidegebieden
vrijdag, 28 juni, 2019

Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor een vrijwillige stoppersregeling voor boeren in veenweidegebieden. Dat is een van de uitkomsten van het Klimaatakkoord dat het kabinet vandaag presenteerde. Het geld wordt onder andere gebruikt voor de opkoop van rechten.

Daarnaast reserveert de regering 176 miljoen euro voor maatregelen als onderwaterdrainage, het verhogen van het zomerwaterpeil of de overgang naar natte teelten in het veenweidegebied.

Natura 2000-gebieden

In totaal stelt de regering bijna een miljard euro beschikbaar aan de agrarische sector voor de uitvoering van plannen. Zo komt er ook 100 miljoen euro vrij voor bedrijven rondom Natura 2000-gebieden. Het kabinet wil ruimte bieden aan de doorgaande agrarische bedrijven in die gebieden en daarmee ook jonge boeren toekomstperspectief bieden.

Voor maatregelen in de veehouderijsector is 252 miljoen euro beschikbaar, waarvan een deel voor de melkveehouderij. Het gaat dan onder meer om maatregelen op het gebied van precisiebemesting in de melkveehouderij, emissiearme melkveestallen en het verlengen van de levensduur van melkvee.

Kennis bodembeheer

Ook komt er extra aandacht voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van bodembeheer, waardoor landbouwbodems beter CO2 vast kunnen houden. Daarvoor is 28 miljoen euro budget.

Met de in het Klimaatakkoord genoemde maatregelen wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 halveren ten opzichte van 1990. De agrarische sector moet in de periode tot 2030 zes megaton CO2 reduceren.

Lees de Kamerbrief over het KlimaatakkoordReacties

De verschillen tussen de voorstanders en tegenstanders van het klimaatakkoord worden steeds grimmiger. Maar kan het klimaatakkoord wel of is het alleen maar fictie? Ik lees in het klimaatrapport: Wij moeten voor 2030 allemaal van het gas af, allemaal in een elektrische auto. Kortom dit is nogal wat. Dit is dingen roepen waarvan je zeker weet dat het niet kan. Wanneer alle installateurs van Nederland nu alleen maar warmtepompen gaan installeren en niets anders doen dan dat, lukt het bij lange na voor 2030 niet. Trouwens ook het hele elektriciteitsnet van Nederland moet nog even in capaciteit meer dan verdubbeld worden om in het extra stroomverbruik te voorzien. Wij zelf zijn van het gas af en hebben een luchtwarmtepomp. Voor de stroomvoorziening hebben wij zonnepanelen. De luchtwarmte pomp zou maximaal 50 dBA produceren. In werkelijkheid produceert hij 67 dBA. Als je deze pomp naast je slaapkamer hebt, slaap je niet meer. Ook de temperatuur is slecht te regelen. De installateur en de luchtwarmtepomp leverancier geven elkaar de schuld. Het blijkt: het is een nieuwe materie waar de installateurs eigenlijk nog geen kennis van zaken hebben. Ga eerst eens de dingen doen die wel kunnen! Laten wij eerst op het vliegverkeer dezelfde belastingen heffen die ook op het verkeer van toepassing zijn. Het kaartje wordt veel duurder en het vliegverkeer zal afnemen. Zo ook de zeeschepen. Zij varen nu met heel goedkope brandstof, omdat wij de brandstof voor de schepen als afvalput van onze chemicaliën gebruiken. Zorg dat dit niet meer gebeurd en laat de zeeschepen met dezelfde schone motoren als het vrachtverkeer varen. Dan gaan ook deze transportkosten een stuk omhoog en gaan wij vanzelf minder over de wereld vervoeren. Als wij iets met internet bestellen, worden deze producten door 1 bodedienst slechts op 1 dag in de week bezorgd. Niet meer de hele dag achter elkaar aan rijden van bode diensten. Dit scheelt weer milieu en transportbewegingen op de weg. Waarom verspreiden wij niet de bedrijven over heel Nederland. Nu concentreren de bedrijven zich in het westen, waardoor er steeds meer woon- werk verkeer is. Je krijgt zelfs reiskosten vergoeding als je verder weg van je werk woont. Verder denken Als wij dit voor elkaar hebben en ik weet zeker dat er meer simpele dingen zijn, ga dan eens verder denken. Begin dan eerst met het ontwikkelen van een systeem om de elektriciteit op te slaan. Wanneer we dit onder de knie hebben, dan hebben zonnepanelen, windmolens en andere duurzame vormen van opwekken van stroom pas zin. Dan kunnen wij werkelijk de kolencentrales sluiten. Ook zullen wij dan van het gas afkunnen. Al zal dit een enorme kostenpost voor ieder gezin zijn. Maar wat stelt Nederland nu eigenlijk voor internationaal? Ik zag het rapport van de multinationale bankengroep Standard Chartered over de toekomstcijfers. Hierin publiceerden zij de groei van de wereld economieën in het jaar 2030. Europa doet dan bijna niet meer mee. Bij de top tien komt alleen Duitsland nog voor op de 10e plaats. Duitsland heeft dan een bruto nationaal product van 6,9 biljoen. China heeft dan 64,2 biljoen. India 46.9 biljoen, Indonesië 10 biljoen, Turkije 9 biljoen, Egypte 8,2 biljoen. Kortom wij gaan het verliezen in de wereld. Nederland is nu al helemaal niets (nu 0,88 biljoen) Kan dan zo’n klein land als Nederland de wereld redden? Nee natuurlijk niet. Alle wereld economieën zullen het samen moeten doen en niet wij alleen. Als wij dit alleen denken te doen, zal onze totale economie instorten. Onze bedrijven zullen weg gaan uit Nederland. Kortom Nederlandse overheid en voorstanders van het klimaatakkoord, leg ons burgers het eens uit hoe jullie dit willen bekostigen zonder van Nederland een ontwikkelingsland te maken. Jaap Majoor

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.