Jan Cees Vogelaar (JA21): ‘Kringlooplandbouw is een fata morgana’


Jan Cees Vogelaar: ‘De bijdrage van boeren aan het Nederlandse cultuurlandschap zou als immaterieel erfgoed vastgelegd moeten worden op de Unesco-werelderfgoedlijst. Dan hebben we in ieder geval de garantie dat randstedelijke politici er met hun poten vanaf blijven.’
woensdag, 24 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Jan Cees Vogelaar geeft zichzelf een goede kans om, met voorkeurstemmen, namens de nieuwe partij JA21 in de Kamer te komen om daar te kunnen strijden voor het boerenbelang.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is een “fata morgana”, een droombeeld van Haagse ambtenaren en ik vind het ronduit schokkend hoe landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer hierin zijn meegegaan. Misschien zou je zoiets kunnen organiseren in een land als Noord-Korea, maar om Nederland staat nu eenmaal geen hek. We hebben een open markt, zitten in de Europese Unie en hebben te maken met handelsverdragen. We importeren kiwi’s uit Nieuw-Zeeland en wijn uit Zuid-Afrika en exporteren kaas en melkpoeder. Wat is daar mis mee? Als we de kringloop in Nederland willen sluiten wordt voedsel 20 tot 30 procent duurder. Dat is voor de goed betaalde Haagse ambtenaren en kringlooponderzoekers van de WUR geen probleem, maar de gewone Nederlander kan dat simpelweg niet betalen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De melkveehouderij is sowieso geen deel van het probleem. Wat een onzin. Gras legt met behulp van zonlicht CO2 vast in organisch materiaal, een koe vreet dat op, maakt er melk en vlees van en boert een beetje methaan uit. Dat methaan wordt in de atmosfeer weer omgezet in CO2 wat weer wordt opgenomen door het gras. Wat is het probleem? Het is een korte kringloop en dat is heel wat anders dan de lange kringloop van fossiele brandstoffen. Het zogenaamde klimaatprobleem is een energieprobleem en dat kunnen we simpel oplossen met kernenergie. En verder moeten we gewoon de dijken verhogen.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Afgelopen weekend was ik op een perfect gemanaged melkveebedrijf. Ik heb genoten van de manier waarop deze veehouder zijn dieren verzorgt. Het gros van de veehouders doet het hartstikke goed. Maar laten we eerlijk zijn: er zijn ook veehouders die het minder goed in de vingers hebben om koeien te managen die 10.000 kg melk geven. Maar de kosten om melk te produceren zijn in Nederland zo hoog dat veehouders wel op het scherpst van de snede moeten boeren. Overigens is ook de oplossing voor dit probleem niet moeilijk: toewerken naar een melkveehouderij met maximaal 2,5 GVE en 20.000 kg melk per hectare. Dan hebben bedrijven voldoende ruwvoer en is nastreven van een extreem hoge productie financieel minder aantrekkelijk.'

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Er is zeker een markt voor zuivelproducten met toegevoegde waarde. Kijk maar eens naar het succes van het concept ‘Beter voor koe, natuur en boer’ van Albert Heijn en A-ware. Maar dan moet de meerwaarde wel bij de boeren terecht komen en niet, zoals in het geval van PlanetProof, terecht komen in de zakken van adviseurs die de regeltjes bedenken en boeren opzadelen met een berg administratieve onzin. Boeren kunnen in de toekomst ook een deel van hun inkomen halen uit certificaten waarmee andere bedrijven hun CO2-uitsoot afkopen. En boeren moeten veel beter beloond worden voor natuurbeheer. Als je bijvoorbeeld de grutto wil beschermen, geef boeren dan 1000 euro per vliegvlug kuiken. Moet je eens kijken hoeveel grutto’s we over een paar jaar hebben. En dat voor een schijntje van het gemeenschapsgeld dat de “groene graaiers” als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nu opstrijken. Weet je wat er zou moeten gebeuren? De bijdrage van boeren aan het Nederlandse cultuurlandschap als immaterieel erfgoed vastleggen op de Unesco-werelderfgoedlijst. Dan hebben we in ieder geval de garantie dat randstedelijke politici er met hun poten vanaf blijven.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn?

‘Dat is zeker iets om trots en zuinig op te zijn. Er is in de wereld een schreeuwende behoefte aan hoogwaardig voedsel en het is toch fantastisch dat we dat in Nederland kunnen produceren. Overbelasting van natuur en milieu? Verlies aan biodiversiteit? Ik zie het niet. Het stikstofprobleem is een papieren probleem van ambtenaren die boeren opzadelen met onnodige regelgeving. Let maar op: over een paar jaar zal blijken dat er niks aan de hand is, net zoals het in de jaren tachtig is gegaan met de zogenaamde “zure regen”. Op onderzoeken die de afname van biodiversiteit  aantonen, komt steeds meer kritiek. De bever, de otter en de wolf zijn terug en het stikt hier in Flevoland van de ooievaars. Het gaat prima met de natuur in Nederland.’


2 reacties

Jan Cees Vogelaar: ‘De bijdrage van boeren aan het Nederlandse cultuurlandschap zou als immaterieel erfgoed vastgelegd moeten worden op de Unesco-werelderfgoedlijst. Dan hebben we in ieder geval de garantie dat randstedelijke politici er met hun poten vanaf blijven.’
woensdag, 24 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Jan Cees Vogelaar geeft zichzelf een goede kans om, met voorkeurstemmen, namens de nieuwe partij JA21 in de Kamer te komen om daar te kunnen strijden voor het boerenbelang.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is een “fata morgana”, een droombeeld van Haagse ambtenaren en ik vind het ronduit schokkend hoe landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer hierin zijn meegegaan. Misschien zou je zoiets kunnen organiseren in een land als Noord-Korea, maar om Nederland staat nu eenmaal geen hek. We hebben een open markt, zitten in de Europese Unie en hebben te maken met handelsverdragen. We importeren kiwi’s uit Nieuw-Zeeland en wijn uit Zuid-Afrika en exporteren kaas en melkpoeder. Wat is daar mis mee? Als we de kringloop in Nederland willen sluiten wordt voedsel 20 tot 30 procent duurder. Dat is voor de goed betaalde Haagse ambtenaren en kringlooponderzoekers van de WUR geen probleem, maar de gewone Nederlander kan dat simpelweg niet betalen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De melkveehouderij is sowieso geen deel van het probleem. Wat een onzin. Gras legt met behulp van zonlicht CO2 vast in organisch materiaal, een koe vreet dat op, maakt er melk en vlees van en boert een beetje methaan uit. Dat methaan wordt in de atmosfeer weer omgezet in CO2 wat weer wordt opgenomen door het gras. Wat is het probleem? Het is een korte kringloop en dat is heel wat anders dan de lange kringloop van fossiele brandstoffen. Het zogenaamde klimaatprobleem is een energieprobleem en dat kunnen we simpel oplossen met kernenergie. En verder moeten we gewoon de dijken verhogen.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Afgelopen weekend was ik op een perfect gemanaged melkveebedrijf. Ik heb genoten van de manier waarop deze veehouder zijn dieren verzorgt. Het gros van de veehouders doet het hartstikke goed. Maar laten we eerlijk zijn: er zijn ook veehouders die het minder goed in de vingers hebben om koeien te managen die 10.000 kg melk geven. Maar de kosten om melk te produceren zijn in Nederland zo hoog dat veehouders wel op het scherpst van de snede moeten boeren. Overigens is ook de oplossing voor dit probleem niet moeilijk: toewerken naar een melkveehouderij met maximaal 2,5 GVE en 20.000 kg melk per hectare. Dan hebben bedrijven voldoende ruwvoer en is nastreven van een extreem hoge productie financieel minder aantrekkelijk.'

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Er is zeker een markt voor zuivelproducten met toegevoegde waarde. Kijk maar eens naar het succes van het concept ‘Beter voor koe, natuur en boer’ van Albert Heijn en A-ware. Maar dan moet de meerwaarde wel bij de boeren terecht komen en niet, zoals in het geval van PlanetProof, terecht komen in de zakken van adviseurs die de regeltjes bedenken en boeren opzadelen met een berg administratieve onzin. Boeren kunnen in de toekomst ook een deel van hun inkomen halen uit certificaten waarmee andere bedrijven hun CO2-uitsoot afkopen. En boeren moeten veel beter beloond worden voor natuurbeheer. Als je bijvoorbeeld de grutto wil beschermen, geef boeren dan 1000 euro per vliegvlug kuiken. Moet je eens kijken hoeveel grutto’s we over een paar jaar hebben. En dat voor een schijntje van het gemeenschapsgeld dat de “groene graaiers” als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nu opstrijken. Weet je wat er zou moeten gebeuren? De bijdrage van boeren aan het Nederlandse cultuurlandschap als immaterieel erfgoed vastleggen op de Unesco-werelderfgoedlijst. Dan hebben we in ieder geval de garantie dat randstedelijke politici er met hun poten vanaf blijven.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn?

‘Dat is zeker iets om trots en zuinig op te zijn. Er is in de wereld een schreeuwende behoefte aan hoogwaardig voedsel en het is toch fantastisch dat we dat in Nederland kunnen produceren. Overbelasting van natuur en milieu? Verlies aan biodiversiteit? Ik zie het niet. Het stikstofprobleem is een papieren probleem van ambtenaren die boeren opzadelen met onnodige regelgeving. Let maar op: over een paar jaar zal blijken dat er niks aan de hand is, net zoals het in de jaren tachtig is gegaan met de zogenaamde “zure regen”. Op onderzoeken die de afname van biodiversiteit  aantonen, komt steeds meer kritiek. De bever, de otter en de wolf zijn terug en het stikt hier in Flevoland van de ooievaars. Het gaat prima met de natuur in Nederland.’

2 reacties


Reacties

het lijkt erop als de overheid zich mee bemoeit we weer een stap achteruit zijn. verplicht injecteren/zodebemesten, weg diversiteit, verplichte emissiearme stallen veel ontevreden gebruikers en vraagtekens over het werkelijk milieueffect. derogatie/minder mais weer meer methaan uitstoot zo schiet het niet erg op met de nederlande melkveehouderij.

Als je meer weidevogels wilt zien opgroeien moet je de ooievaar,steenmarter,en de vos afschieten. Dat zal helpen. De boer springt nog een keer van de tractor om een nest te redden of maait er omheen. Zolang die populatie zo blijft groeien zul je geen vogel groot zien worden.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.