Intensiteit beïnvloedt broeikasgasemmissie K&K-bedrijven


Methaan komt met name vrij door pensfermentatie
donderdag, 27 december, 2018

De Koeien & Kansen-bedrijven en KTC De Marke produceerden in 2017 gemiddeld 1150 kilo CO2-equivalenten per ton melk. Dat blijkt uit berekeningen met behulp van de Kringloopwijzer.

De spreiding tussen de bedrijven varieert van bijna 1000 tot bijna 1300 CO2-equivalenten per ton melk. De intensiteit van de bedrijven blijkt hierop van grote invloed te zijn.

Hoge voerefficiëntie

Meer dan de helft van de totale uitstoot aan broeikasgassen komt door de emissie van methaan. Dit gas komt met name vrij door pensfermentatie en in mindere mate door de opslag van mest.

Bedrijven die weinig methaanemissie realiseren, hebben een hoge voerefficiëntie en hoge vem-waarden in gras- en maiskuilen.

Veel lachgas op veengrond

Ook bij de emissie van lachgas speelt de intensiteit een rol. Bedrijven die veel melk produceren per hectare grond, kunnen de uitstoot van lachgas per hectare over veel liters melk verdelen.

Twee bedrijven binnen het Koeien & Kansen-project scoren opmerkelijk ongunstig voor de emissie van lachgas, omdat ze te maken hebben met veel afbraak van organisch materiaal in de veenbodem.

Ook is sprake van spreiding in emissie van broeikasgassen die niet direct op het bedrijf plaatsvindt, maar die indirect wel toe te rekenen is aan het melkveebedrijf. Het bedrijf dat veel krachtvoervervangers teelt en weinig krachtvoer aankoopt, scoort veruit het beste.


0 reacties

Methaan komt met name vrij door pensfermentatie
donderdag, 27 december, 2018

De Koeien & Kansen-bedrijven en KTC De Marke produceerden in 2017 gemiddeld 1150 kilo CO2-equivalenten per ton melk. Dat blijkt uit berekeningen met behulp van de Kringloopwijzer.

De spreiding tussen de bedrijven varieert van bijna 1000 tot bijna 1300 CO2-equivalenten per ton melk. De intensiteit van de bedrijven blijkt hierop van grote invloed te zijn.

Hoge voerefficiëntie

Meer dan de helft van de totale uitstoot aan broeikasgassen komt door de emissie van methaan. Dit gas komt met name vrij door pensfermentatie en in mindere mate door de opslag van mest.

Bedrijven die weinig methaanemissie realiseren, hebben een hoge voerefficiëntie en hoge vem-waarden in gras- en maiskuilen.

Veel lachgas op veengrond

Ook bij de emissie van lachgas speelt de intensiteit een rol. Bedrijven die veel melk produceren per hectare grond, kunnen de uitstoot van lachgas per hectare over veel liters melk verdelen.

Twee bedrijven binnen het Koeien & Kansen-project scoren opmerkelijk ongunstig voor de emissie van lachgas, omdat ze te maken hebben met veel afbraak van organisch materiaal in de veenbodem.

Ook is sprake van spreiding in emissie van broeikasgassen die niet direct op het bedrijf plaatsvindt, maar die indirect wel toe te rekenen is aan het melkveebedrijf. Het bedrijf dat veel krachtvoervervangers teelt en weinig krachtvoer aankoopt, scoort veruit het beste.

0 reacties



REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.