Helft Nederlanders wil minder dierlijk voedsel consumeren


Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de mensen vrij moeten kunnen zijn om te bepalen hoeveel dierlijk voedsel ze consumeren
woensdag, 2 februari, 2022

Ruim vier op de vijf Nederlanders voelt in meer of mindere mate ongemak bij de manier waarop dieren worden gebruikt voor de productie van voedsel.

Bijna de helft vindt dat er minder dierlijk voedsel zou moeten worden geconsumeerd. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Kieskompas in samenwerking met de Vrije Universiteit.

In opdracht van ProVeg

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ProVeg Nederland, een stichting die zich inzet voor de vervanging van dierlijk voedsel. Kieskompas vroeg een representatieve groep van ruim 8.500 Nederlanders naar hun mening over de inzet van dieren voor de voedselproductie. Hoewel in de vraagstelling consequent gesproken wordt van ‘dierlijke producten’ lijkt de enquête meer gericht op vlees- dan op zuivelconsumptie.

Viervijfde voelt ongemak

Op de stelling ‘Ik voel me ongemakkelijk bij de manier waarop dieren gebruikt worden in de voedingsindustrie’ reageerde 30 procent met ‘helemaal eens’, ruim 35 procent met ‘eens’ en 19,3 procent met ‘enigszins eens’. Vrouwen en stedelingen voelen meer ongemak bij de inzet van dieren en jongeren relatief meer dan ouderen.

Meerderheid wil vrije keus

Met de stelling ‘Mensen in Nederland zouden meer plantaardige producten en minder dierlijke producten moeten consumeren’ was 23 procent het helemaal eens, bijna 26 procent antwoordde met ‘mee eens’ en nog eens 23 procent was het enigszins eens met deze stelling. Vrouwen, stedelingen, hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen waren het vaker eens met de stelling dan mannen, plattelandsbewoners, lager opgeleiden en mensen die moeilijk rondkomen. Overigens vindt de overgrote meerderheid dat mensen vrij moeten kunnen zijn om te bepalen hoeveel dierlijk voedsel ze consumeren.

Dierenleed vaakst genoemd

‘Voorkomen van leed voor dieren’ wordt door bijna 70 procent van de ondervraagden genoemd als een belangrijke motivatie om minder dierlijk voedsel te consumenten. Ook ‘voorkomen van (wereldwijde) voedseltekorten’ (65 procent), ‘tegengaan dat nieuwe ziektes overspringen van dier op mens’ (62 procent) en ‘tegengaan van klimaatverandering’ (62 procent) worden als belangrijke motivaties genoemd. Bijna 18 procent vindt dat dieren het recht hebben om niet als voedsel te worden gebruikt. Bijna een kwart van de geënquêteerden noemt deze motivatie enigszins belangrijk.

Lekker en gezond

Als belangrijkste motivaties om wel dierlijk voedsel te blijven gebruiken worden genoemd dat het lekker is en noodzakelijk voor een gezond voedingspatroon. Ook de motivatie dat de veehouderij belangrijk is voor de economie wordt relatief vaak genoemd. Een volledig verslag van het onderzoek is te downloaden van de site van ProVeg

 

 


3 reacties

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de mensen vrij moeten kunnen zijn om te bepalen hoeveel dierlijk voedsel ze consumeren
woensdag, 2 februari, 2022

Ruim vier op de vijf Nederlanders voelt in meer of mindere mate ongemak bij de manier waarop dieren worden gebruikt voor de productie van voedsel.

Bijna de helft vindt dat er minder dierlijk voedsel zou moeten worden geconsumeerd. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Kieskompas in samenwerking met de Vrije Universiteit.

In opdracht van ProVeg

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ProVeg Nederland, een stichting die zich inzet voor de vervanging van dierlijk voedsel. Kieskompas vroeg een representatieve groep van ruim 8.500 Nederlanders naar hun mening over de inzet van dieren voor de voedselproductie. Hoewel in de vraagstelling consequent gesproken wordt van ‘dierlijke producten’ lijkt de enquête meer gericht op vlees- dan op zuivelconsumptie.

Viervijfde voelt ongemak

Op de stelling ‘Ik voel me ongemakkelijk bij de manier waarop dieren gebruikt worden in de voedingsindustrie’ reageerde 30 procent met ‘helemaal eens’, ruim 35 procent met ‘eens’ en 19,3 procent met ‘enigszins eens’. Vrouwen en stedelingen voelen meer ongemak bij de inzet van dieren en jongeren relatief meer dan ouderen.

Meerderheid wil vrije keus

Met de stelling ‘Mensen in Nederland zouden meer plantaardige producten en minder dierlijke producten moeten consumeren’ was 23 procent het helemaal eens, bijna 26 procent antwoordde met ‘mee eens’ en nog eens 23 procent was het enigszins eens met deze stelling. Vrouwen, stedelingen, hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen waren het vaker eens met de stelling dan mannen, plattelandsbewoners, lager opgeleiden en mensen die moeilijk rondkomen. Overigens vindt de overgrote meerderheid dat mensen vrij moeten kunnen zijn om te bepalen hoeveel dierlijk voedsel ze consumeren.

Dierenleed vaakst genoemd

‘Voorkomen van leed voor dieren’ wordt door bijna 70 procent van de ondervraagden genoemd als een belangrijke motivatie om minder dierlijk voedsel te consumenten. Ook ‘voorkomen van (wereldwijde) voedseltekorten’ (65 procent), ‘tegengaan dat nieuwe ziektes overspringen van dier op mens’ (62 procent) en ‘tegengaan van klimaatverandering’ (62 procent) worden als belangrijke motivaties genoemd. Bijna 18 procent vindt dat dieren het recht hebben om niet als voedsel te worden gebruikt. Bijna een kwart van de geënquêteerden noemt deze motivatie enigszins belangrijk.

Lekker en gezond

Als belangrijkste motivaties om wel dierlijk voedsel te blijven gebruiken worden genoemd dat het lekker is en noodzakelijk voor een gezond voedingspatroon. Ook de motivatie dat de veehouderij belangrijk is voor de economie wordt relatief vaak genoemd. Een volledig verslag van het onderzoek is te downloaden van de site van ProVeg

 

 

3 reacties


Reacties


REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.