Hein Schumacher: ‘Saneren prikkelt de blijvers niet’


Hein Schumacher (FrieslandCampina): ‘We zijn niet zomaar een club. De namen van 11 CEO’s en LTO staan onder dit plan en we verwachten daarom dat de politiek dit serieus neemt’
woensdag, 13 oktober, 2021

Elf invloedrijke bedrijven in de Nederlandse landbouwsector hebben samen met LTO Nederland een plan gelanceerd om de stikstof- en de woningcrisis op te lossen.

De elf bedrijven hebben zich verenigd in AgriNL en willen een gebiedsgerichte aanpak. Innovatie en toekomstperspectief voor landbouwbedrijven voor tenminste 25 jaar staan daarbij centraal. Een van de deelnemende bedrijven is FrieslandCampina. Algemeen directeur Hein Schumacher verduidelijkt het initiatief in vijf vragen.

De sector zuchtte vandaag: Alweer een plan? Waarin onderscheidt dit plan zich van eerdere plannen?

‘Er zijn inderdaad veel plannen verschenen afgelopen tijd. Plannen die voor- en tegenstanders hadden en plannen die veel te ver gingen; tot aan intrekken van vergunningen aan toe. Wat wij als bedrijfsleven met dit plan willen aantonen is waar we het wél met elkaar over eens zijn. We zien als sector dat er iets moet gebeuren aan de stikstofcrisis, woningnood en natuurdoelstellingen. De landbouwsector kan daarin een grote rol spelen. Maar dat moet wel zo gebeuren dat er toekomstperspectief is voor de landbouwbedrijven voor ten minste 25 jaar.’

Hoe kan de sector bijdragen? Het gevoel leeft immers dat de overheid dat vooral wil doen met verminderen van veestapel en het aantal boeren.

‘De oplossing is niet de sector of het aantal dieren verminderen, maar de oplossing zit in innovatie. Door bedrijven weg te saneren prikkel je de blijvers niet. Saneren is niet een manier om boeren te motiveren om zelf ook te gaan verduurzamen. De Nederlandse agrarische sector staat bekend om innovatieve ideeën, gericht op technologische oplossingen. Dat moeten we blijven stimuleren. De sector saneren is een duur en tijdrovend proces met mogelijk tal van rechtszaken. Ons plan kan sneller en goedkoper resultaat opleveren.’

Het is wel preken voor eigen parochie: als de sector krimpt kost het jullie bedrijven veel omzet.

‘De Nederlandse landbouw is internationaal een strategische en sterk concurrerende sector, maar dat dragen we hier in Nederland onvoldoende uit. We behalen een deel van onze omzet in het buitenland, maar een solide thuisbasis waar innovatieve, duurzame boerenbedrijven zitten is voor ons heel belangrijk. Onze boeren bezitten kennis, ze werken nauw samen met wetenschappers in Wageningen en de technologische ontwikkelingen zijn van hoog niveau. Dat geeft ons internationaal een voorsprong.’

In jullie plan willen jullie op regionaal niveau op zoek gaan naar oplossingen. Waarom?

‘Generieke regelgeving werkt niet, de regionale verschillen en wensen in een gebied zijn groot. De landbouw moet samen met burgers en verschillende overheden de gebiedsplannen maken en uitvoeren. Onze plannen zijn al echt concreet: we verwachten dat er komende tien jaar, door gebrek aan opvolging en door uitkoop van één procent van de piekbelasters, 600.000 hectare landbouwgrond vrijkomt. Daarvan kan 580.000 hectare weer ingezet worden voor landbouw en natuur en de overige 20.000 hectare voor de aanleg van infrastructuur en de bouw van een miljoen woningen.’

Waarom juist nu dit plan?

‘De politiek is aan nu het formeren en we verwachten dat zij ons plan serieus nemen. We zijn immers niet zomaar een club van verschillende belangenclubs die een plan lanceren. Onze elf bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van  46 miljard euro, we vertegenwoordigen 116.000 medewerkers wereldwijd en 50.000 boeren en we zijn actief in meer dan 45 landen. De namen van 11 CEO’s en LTO staan onder dit plan: het geeft aan dat er een groot draagvlak is om samen te werken aan een oplossing.’

Aanvulling (13 oktober 13.00 uur)

Het interview met Hein Schumacher heeft dinsdagavond 12 oktober plaatsgevonden. Op woensdag 13 oktober aan het begin van de middag bericht FrieslandCampina aan de leden dat het bedrijf afstand neemt van de samenvatting van de plannen op de webiste van AgriNL. 'De samenvatting wordt niet gedragen door de leden van AgriNL en heeft geen formele status', aldus FrieslandCampina.

 Hein Schumacher (FrieslandCampina): ‘We zijn niet zomaar een club. De namen van 11 CEO’s en LTO staan onder dit plan en we verwachten daarom dat de politiek dit serieus neemt’
woensdag, 13 oktober, 2021

Elf invloedrijke bedrijven in de Nederlandse landbouwsector hebben samen met LTO Nederland een plan gelanceerd om de stikstof- en de woningcrisis op te lossen.

De elf bedrijven hebben zich verenigd in AgriNL en willen een gebiedsgerichte aanpak. Innovatie en toekomstperspectief voor landbouwbedrijven voor tenminste 25 jaar staan daarbij centraal. Een van de deelnemende bedrijven is FrieslandCampina. Algemeen directeur Hein Schumacher verduidelijkt het initiatief in vijf vragen.

De sector zuchtte vandaag: Alweer een plan? Waarin onderscheidt dit plan zich van eerdere plannen?

‘Er zijn inderdaad veel plannen verschenen afgelopen tijd. Plannen die voor- en tegenstanders hadden en plannen die veel te ver gingen; tot aan intrekken van vergunningen aan toe. Wat wij als bedrijfsleven met dit plan willen aantonen is waar we het wél met elkaar over eens zijn. We zien als sector dat er iets moet gebeuren aan de stikstofcrisis, woningnood en natuurdoelstellingen. De landbouwsector kan daarin een grote rol spelen. Maar dat moet wel zo gebeuren dat er toekomstperspectief is voor de landbouwbedrijven voor ten minste 25 jaar.’

Hoe kan de sector bijdragen? Het gevoel leeft immers dat de overheid dat vooral wil doen met verminderen van veestapel en het aantal boeren.

‘De oplossing is niet de sector of het aantal dieren verminderen, maar de oplossing zit in innovatie. Door bedrijven weg te saneren prikkel je de blijvers niet. Saneren is niet een manier om boeren te motiveren om zelf ook te gaan verduurzamen. De Nederlandse agrarische sector staat bekend om innovatieve ideeën, gericht op technologische oplossingen. Dat moeten we blijven stimuleren. De sector saneren is een duur en tijdrovend proces met mogelijk tal van rechtszaken. Ons plan kan sneller en goedkoper resultaat opleveren.’

Het is wel preken voor eigen parochie: als de sector krimpt kost het jullie bedrijven veel omzet.

‘De Nederlandse landbouw is internationaal een strategische en sterk concurrerende sector, maar dat dragen we hier in Nederland onvoldoende uit. We behalen een deel van onze omzet in het buitenland, maar een solide thuisbasis waar innovatieve, duurzame boerenbedrijven zitten is voor ons heel belangrijk. Onze boeren bezitten kennis, ze werken nauw samen met wetenschappers in Wageningen en de technologische ontwikkelingen zijn van hoog niveau. Dat geeft ons internationaal een voorsprong.’

In jullie plan willen jullie op regionaal niveau op zoek gaan naar oplossingen. Waarom?

‘Generieke regelgeving werkt niet, de regionale verschillen en wensen in een gebied zijn groot. De landbouw moet samen met burgers en verschillende overheden de gebiedsplannen maken en uitvoeren. Onze plannen zijn al echt concreet: we verwachten dat er komende tien jaar, door gebrek aan opvolging en door uitkoop van één procent van de piekbelasters, 600.000 hectare landbouwgrond vrijkomt. Daarvan kan 580.000 hectare weer ingezet worden voor landbouw en natuur en de overige 20.000 hectare voor de aanleg van infrastructuur en de bouw van een miljoen woningen.’

Waarom juist nu dit plan?

‘De politiek is aan nu het formeren en we verwachten dat zij ons plan serieus nemen. We zijn immers niet zomaar een club van verschillende belangenclubs die een plan lanceren. Onze elf bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van  46 miljard euro, we vertegenwoordigen 116.000 medewerkers wereldwijd en 50.000 boeren en we zijn actief in meer dan 45 landen. De namen van 11 CEO’s en LTO staan onder dit plan: het geeft aan dat er een groot draagvlak is om samen te werken aan een oplossing.’

Aanvulling (13 oktober 13.00 uur)

Het interview met Hein Schumacher heeft dinsdagavond 12 oktober plaatsgevonden. Op woensdag 13 oktober aan het begin van de middag bericht FrieslandCampina aan de leden dat het bedrijf afstand neemt van de samenvatting van de plannen op de webiste van AgriNL. 'De samenvatting wordt niet gedragen door de leden van AgriNL en heeft geen formele status', aldus FrieslandCampina.

 Reacties


REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.