Hans Huijbers: ‘Wij gunnen Nederland meer boeren’


Hans Huijbers: ‘Als we niks doen halveert binnen acht jaar de boerenstand. Dat wil niemand. Nederland heeft juist meer boeren nodig om alle maatschappelijke wensen in te vullen’
donderdag, 1 april, 2021

Een brede initiatiefgroep van onder andere boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven presenteerde gisteren zeven aanbevelingen voor een nationaal landbouwakkoord aan het kabinet. Klik hier om het bericht hierover te lezen.

De partijen werden bij elkaar gebracht op initiatief van de Boerenraad en de Transitiecoalitie Voedsel. Hans Huijbers, actief lid van de Boerenraad, vertelt over de achtergronden.

Waar komt dit initiatief vandaan?

‘Deze groep is bij elkaar gebracht op initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad. De Boerenraad verenigt Nederlandse boeren die zien dat er meer is dat boeren bindt dan wat ze verdeelt. Of je nu een biologische boer bent met 60 koeien of een intensieve boer met 300 koeien; door de gemeenschappelijke belangen te benadrukken en samen op te trekken geeft de Boerenraad tegengas aan de polarisatie die ons steeds verder uit elkaar drijft en de sector uiteindelijk alleen maar verzwakt.’

Wat willen jullie bereiken?

‘Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat het nu niet goed gaat op het platteland. Er is geen regie en boeren worden niet beloond voor de vele maatschappelijke functies die ze naast voedselproductie vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van natuur, bieden van zorg, realiseren van biodiversiteit, opwekken van energie, vastleggen van CO2 en opvangen van klimaatverandering. Als we niks doen, gaat de schaalvergroting onverminderd door en halveert binnen acht jaar de boerenstand. Dat wil niemand. Nederland heeft juist meer boeren nodig om alle maatschappelijke wensen in te vullen.’

Was het lastig om al deze verschillende partijen op één lijn te krijgen?

‘Eigenlijk niet. Over de grote lijnen zijn alle partijen die een rol spelen op het platteland het wel eens. Iedereen ziet dat de kloof tussen stad en platteland veel te groot is. Iedereen ziet dat boeren onvoldoende beloond worden voor maatschappelijke functies. En iedereen ziet dat er nu onvoldoende regie wordt gevoerd op ontwikkelingen in het landelijk gebied. En iedereen roept dat er verandering nodig is. Het zal complexer worden als het aankomt op de praktische invulling. Maar ook daarbij geldt dat alle partijen ervan overtuigd zijn dat ze elkaar nodig hebben om verandering tot stand te brengen.’

Wat schieten boeren op met dit initiatief?

‘Deze vraag betrek ik maar even op mijn eigen situatie. Ik heb met veertig jaar hard werken een bedrijf opgebouwd met 100 koeien en dat wil ik graag overdragen aan mijn opvolger. We zitten hier in een gebied, dichtbij de stad Eindhoven, waar vele functies moeten worden verenigd. Tegelijkertijd krijgt mijn zoon nu minder voor de melk dan ik toen ik begon. Ik gun hem een toekomst als boer en daarvoor is het nodig dat hij beloond wordt voor de maatschappelijke eisen die aan hem worden gesteld. Anders zal hij moeten intensiveren en groeien naar 300 koeien. Dat zie ik hier niet gebeuren.’

Is dit de zoveelste visie die uiteindelijk onderin een bureaula verdwijnt?

‘Wij denken dat deze visie op het juiste moment komt. De urgentie van verandering wordt breed gevoeld. Maar tot nu toe kijken partijen nog vooral vanuit hun eigen standpunten en komen met ideeën die een deel van de problemen oplost, maar juist weer andere veroorzaakt. Wij presenteren geen pasklare oplossingen, maar geven aan welke randvoorwaarden er nodig zijn om de problemen op het platteland integraal aan te kunnen pakken. Kern daarbij is ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak met een ondersteunend wettelijk kader en voldoende financiële middelen. De regie over de regionale processen zou bij de nationale overheid moeten liggen, bijvoorbeeld bij een Deltacommissaris of een Staatscommissie voor het platteland.’

Je zou zeggen dat de politiek niet heen kan om een dergelijk breed gedragen initiatief?

‘Wij zullen er alles aan doen om zo veel mogelijk vrienden te maken. Maar ik weet ook dat het bij de totstandkoming van een regeerakkoord voor een groot deel draait om scoren van punten uit het eigen verkiezingsprogramma. Wij roepen de partijen op om verder te kijken dan de korte termijn en in ieder geval de voorwaarden te scheppen om de gewenste veranderingen op het platteland te kunnen realiseren. Wij gunnen Nederland een toekomst met meer boeren. En het moment om dit  mogelijk te maken is nu.’

 

 Hans Huijbers: ‘Als we niks doen halveert binnen acht jaar de boerenstand. Dat wil niemand. Nederland heeft juist meer boeren nodig om alle maatschappelijke wensen in te vullen’
donderdag, 1 april, 2021

Een brede initiatiefgroep van onder andere boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven presenteerde gisteren zeven aanbevelingen voor een nationaal landbouwakkoord aan het kabinet. Klik hier om het bericht hierover te lezen.

De partijen werden bij elkaar gebracht op initiatief van de Boerenraad en de Transitiecoalitie Voedsel. Hans Huijbers, actief lid van de Boerenraad, vertelt over de achtergronden.

Waar komt dit initiatief vandaan?

‘Deze groep is bij elkaar gebracht op initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad. De Boerenraad verenigt Nederlandse boeren die zien dat er meer is dat boeren bindt dan wat ze verdeelt. Of je nu een biologische boer bent met 60 koeien of een intensieve boer met 300 koeien; door de gemeenschappelijke belangen te benadrukken en samen op te trekken geeft de Boerenraad tegengas aan de polarisatie die ons steeds verder uit elkaar drijft en de sector uiteindelijk alleen maar verzwakt.’

Wat willen jullie bereiken?

‘Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat het nu niet goed gaat op het platteland. Er is geen regie en boeren worden niet beloond voor de vele maatschappelijke functies die ze naast voedselproductie vervullen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van natuur, bieden van zorg, realiseren van biodiversiteit, opwekken van energie, vastleggen van CO2 en opvangen van klimaatverandering. Als we niks doen, gaat de schaalvergroting onverminderd door en halveert binnen acht jaar de boerenstand. Dat wil niemand. Nederland heeft juist meer boeren nodig om alle maatschappelijke wensen in te vullen.’

Was het lastig om al deze verschillende partijen op één lijn te krijgen?

‘Eigenlijk niet. Over de grote lijnen zijn alle partijen die een rol spelen op het platteland het wel eens. Iedereen ziet dat de kloof tussen stad en platteland veel te groot is. Iedereen ziet dat boeren onvoldoende beloond worden voor maatschappelijke functies. En iedereen ziet dat er nu onvoldoende regie wordt gevoerd op ontwikkelingen in het landelijk gebied. En iedereen roept dat er verandering nodig is. Het zal complexer worden als het aankomt op de praktische invulling. Maar ook daarbij geldt dat alle partijen ervan overtuigd zijn dat ze elkaar nodig hebben om verandering tot stand te brengen.’

Wat schieten boeren op met dit initiatief?

‘Deze vraag betrek ik maar even op mijn eigen situatie. Ik heb met veertig jaar hard werken een bedrijf opgebouwd met 100 koeien en dat wil ik graag overdragen aan mijn opvolger. We zitten hier in een gebied, dichtbij de stad Eindhoven, waar vele functies moeten worden verenigd. Tegelijkertijd krijgt mijn zoon nu minder voor de melk dan ik toen ik begon. Ik gun hem een toekomst als boer en daarvoor is het nodig dat hij beloond wordt voor de maatschappelijke eisen die aan hem worden gesteld. Anders zal hij moeten intensiveren en groeien naar 300 koeien. Dat zie ik hier niet gebeuren.’

Is dit de zoveelste visie die uiteindelijk onderin een bureaula verdwijnt?

‘Wij denken dat deze visie op het juiste moment komt. De urgentie van verandering wordt breed gevoeld. Maar tot nu toe kijken partijen nog vooral vanuit hun eigen standpunten en komen met ideeën die een deel van de problemen oplost, maar juist weer andere veroorzaakt. Wij presenteren geen pasklare oplossingen, maar geven aan welke randvoorwaarden er nodig zijn om de problemen op het platteland integraal aan te kunnen pakken. Kern daarbij is ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak met een ondersteunend wettelijk kader en voldoende financiële middelen. De regie over de regionale processen zou bij de nationale overheid moeten liggen, bijvoorbeeld bij een Deltacommissaris of een Staatscommissie voor het platteland.’

Je zou zeggen dat de politiek niet heen kan om een dergelijk breed gedragen initiatief?

‘Wij zullen er alles aan doen om zo veel mogelijk vrienden te maken. Maar ik weet ook dat het bij de totstandkoming van een regeerakkoord voor een groot deel draait om scoren van punten uit het eigen verkiezingsprogramma. Wij roepen de partijen op om verder te kijken dan de korte termijn en in ieder geval de voorwaarden te scheppen om de gewenste veranderingen op het platteland te kunnen realiseren. Wij gunnen Nederland een toekomst met meer boeren. En het moment om dit  mogelijk te maken is nu.’

 

 Reacties

juist Hans Huijbers, je hebt het dus over kringlooplandbouw. Dat is de manier om boeren "over" te houden. Stop met de liberalisering. Verplichte weidegang in comi met een lage kostprijs stal.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.