Geen aanleiding om Natura 2000-gebieden te schrappen


Het samenvoegen of herindelen van Natura 2000-gebieden is aan strikte voorwaarden onderhevig
dinsdag, 13 oktober, 2020

Minister Schouten stelt dat er geen structureel zwakke Natura 2000-gebieden zijn en dat het samenvoegen of herindelen van gebieden weinig verandert aan de situatie. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek naar Natura 2000-gebieden, dat de minister vorig jaar aankondigde en wat is uitgevoerd door Arcadis en Witteveen+Bos, blijkt dat er geen gebieden zijn gevonden die definitief niet meer kunnen bijdragen aan verwezenlijking van de doelstellingen van de Habitatrichtlijn, ook wel structureel zwakke gebieden genoemd. Er zijn dus geen Natura 2000-gebieden die er dusdanig slecht voor staan dat verbetering niet meer mogelijk is en dus geschrapt kunnen worden. 

Gespannen voet

Wel zijn er gebieden waar instandhoudingsdoelen alleen behaald worden wanneer bepaalde invloeden, bijvoorbeeld stikstofdepositie, worden weggenomen. Schouten geeft aan dat de omvang van dergelijke ingrepen op gespannen voet staat met de zekerheid van het bereiken van resultaat. ‘Het kabinet zal daarom het gesprek met de Europese Commissie blijven zoeken over de proportionaliteit van de te nemen maatregelen in het licht van Natura 2000’, aldus Schouten in de kamerbrief.

Strikte voorwaarden

Voor het samenvoegen van gebieden gelden strikte voorwaarden. Zo kan de feitelijke begrenzing niet wijzigen, het gaat alleen om administratief samenvoegen. Dit heeft als voordeel dat met administratieve schaalvergroting er een grotere kans is dat de instandhoudingsdoelstellingen die bij Natura 2000-gebieden horen worden gerealiseerd. Samenvoegen is een optie als er een ecologische meerwaarde ontstaat ten opzichte van de huidige situatie, maar de onderzoekers verwachten niet dat die kans groot is.

Herindelen praktisch lastig

Ook bij herindelen blijven feitelijke begrenzingen staan, er is alleen te schuiven met instandhoudingsdoelstellingen van het ene naar een ander Natura 2000-gebied. Aangezien dit inhoudt dat een ander gebied er nieuwe verbeterdoelen bij krijgt die daar gerealiseerd moeten worden, is dit in de praktijk lastig. Toch houdt Schouten ook deze optie nog open en moet vervolgonderzoek uitwijzen of herindeling en samenvoeging ervoor kan zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen makkelijker bereikt kunnen worden.

Profiteren van robuuste natuur

In de kamerbrief geeft Schouten verder aan dat ze ernaar streeft instandhouding conform de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te voeren. ‘Dit is van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland en Europa. Een sterke en robuuste natuur leidt uiteindelijk tot minder knellende regelgeving waar ook maatschappelijke en economische ontwikkelingen van profiteren', aldus de mimister.

De kamerbrief over Natura 2000 en een tweetal onderzoeksrapporten zijn te downloaden van de site van de overheid

 

 


0 reacties

Het samenvoegen of herindelen van Natura 2000-gebieden is aan strikte voorwaarden onderhevig
dinsdag, 13 oktober, 2020

Minister Schouten stelt dat er geen structureel zwakke Natura 2000-gebieden zijn en dat het samenvoegen of herindelen van gebieden weinig verandert aan de situatie. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit het onderzoek naar Natura 2000-gebieden, dat de minister vorig jaar aankondigde en wat is uitgevoerd door Arcadis en Witteveen+Bos, blijkt dat er geen gebieden zijn gevonden die definitief niet meer kunnen bijdragen aan verwezenlijking van de doelstellingen van de Habitatrichtlijn, ook wel structureel zwakke gebieden genoemd. Er zijn dus geen Natura 2000-gebieden die er dusdanig slecht voor staan dat verbetering niet meer mogelijk is en dus geschrapt kunnen worden. 

Gespannen voet

Wel zijn er gebieden waar instandhoudingsdoelen alleen behaald worden wanneer bepaalde invloeden, bijvoorbeeld stikstofdepositie, worden weggenomen. Schouten geeft aan dat de omvang van dergelijke ingrepen op gespannen voet staat met de zekerheid van het bereiken van resultaat. ‘Het kabinet zal daarom het gesprek met de Europese Commissie blijven zoeken over de proportionaliteit van de te nemen maatregelen in het licht van Natura 2000’, aldus Schouten in de kamerbrief.

Strikte voorwaarden

Voor het samenvoegen van gebieden gelden strikte voorwaarden. Zo kan de feitelijke begrenzing niet wijzigen, het gaat alleen om administratief samenvoegen. Dit heeft als voordeel dat met administratieve schaalvergroting er een grotere kans is dat de instandhoudingsdoelstellingen die bij Natura 2000-gebieden horen worden gerealiseerd. Samenvoegen is een optie als er een ecologische meerwaarde ontstaat ten opzichte van de huidige situatie, maar de onderzoekers verwachten niet dat die kans groot is.

Herindelen praktisch lastig

Ook bij herindelen blijven feitelijke begrenzingen staan, er is alleen te schuiven met instandhoudingsdoelstellingen van het ene naar een ander Natura 2000-gebied. Aangezien dit inhoudt dat een ander gebied er nieuwe verbeterdoelen bij krijgt die daar gerealiseerd moeten worden, is dit in de praktijk lastig. Toch houdt Schouten ook deze optie nog open en moet vervolgonderzoek uitwijzen of herindeling en samenvoeging ervoor kan zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen makkelijker bereikt kunnen worden.

Profiteren van robuuste natuur

In de kamerbrief geeft Schouten verder aan dat ze ernaar streeft instandhouding conform de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te voeren. ‘Dit is van groot belang voor de biodiversiteit in Nederland en Europa. Een sterke en robuuste natuur leidt uiteindelijk tot minder knellende regelgeving waar ook maatschappelijke en economische ontwikkelingen van profiteren', aldus de mimister.

De kamerbrief over Natura 2000 en een tweetal onderzoeksrapporten zijn te downloaden van de site van de overheid

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.