Frank Futselaar (SP): ‘Minder volume en meer toegevoegde waarde’


Frank Futselaar: ‘We gaan klimaatdoelen waarschijnlijk niet halen met behoud van het aantal koeien’
woensdag, 17 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen. 

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers voor nodig?

‘Toen minister Schouten haar ideeën over kringlooplandbouw presenteerde, reageerden zowel LTO als natuur- en milieuorganisaties -partijen die in dit soort kwesties vaak tegenover elkaar staan- positief. Dat was voor mij het bewijs dat de invulling nog niet concreet genoeg was. Voor de SP betekent kringlooplandbouw onder andere een volledig grondgebonden melkveehouderij. Dat wil zeggen dat intensieve melkveebedrijven op een of andere manier zullen moeten extensiveren. Natuurlijk kan dat niet van de ene op de andere dag, maar voor deze veehouders moet wel duidelijk zijn waar het naar toe gaat. Nu ligt er niks vast in wetten of beleidskaders. Dit betekent dat een nieuwe minister kringlooplandbouw zo maar weer anders kan gaan invullen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘Als het gaat om klimaat is de melkveehouderij zowel een deel van de oplossing als een deel van het probleem. Melkveehouders kunnen nog veel doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en CO2 vast te leggen. Nieuwe techniek gaat daarbij helpen en we moeten dan ook vooral doorgaan met innoveren. Maar het is niet realistisch om te veronderstellen dat technologie alles gaat oplossen. Iedere koe staat nu eenmaal voor de productie van een bepaalde hoeveelheid broeikasgas. Ik ben niet een politicus die roept dat de veestapel X procent moet krimpen. Maar ik denk niet dat het realistisch is om te veronderstellen dat we de klimaatdoelen gaan halen met behoud van het aantal koeien.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Melkveehouders in Nederland zorgen in het algemeen prima voor hun dieren en de gezondheid van Nederlandse koeien is goed. Zo zijn er mooie slagen gemaakt in vermindering van het gebruik van antibiotica. Dat koeien gezond zijn en efficiënt veel melk produceren wil echter niet per definitie zeggen dat het ook goed gesteld is met het dierwelzijn. Daarbij spelen ook andere aspecten zoals het kunnen uitoefenen van soorteigen gedrag. Aan dierwelzijn moeten we blijven werken. Maar ik zie niets in een limiet voor een maximale productie per koe, zoals sommige andere linkse partijen voorstellen.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten ondernemers hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Ik zie dat een deel van de melkveehouders met succes inspeelt op maatschappelijke eisen en dat omzet in meerwaarde voor hun melk. Maar de markt gaat niet alles oplossen. Alle partijen in de keten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid, ook de supermarkten. Hierbij moet de overheid zorgen voor garanties voor de lange termijn. Melkveehouders vertellen mij dat onzekerheid de grootste drempel is om te investeren in verduurzaming. Dat snap ik. Je gaat niet investeren in een nieuwe stal als je twijfelt of deze over vijf jaar nog wel aan de eisen voldoet. De stikstofwet die nu voorligt in de Eerste Kamer is een compromis waarmee eigenlijk niemand gelukkig is. Maar het is wel voor het eerst sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS dat er concreet stikstofwetgeving op tafel ligt. Daarmee weten alle partijen in ieder geval waar ze aan toe zijn.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots en zuinig op te zijn of leidt dit tot overbelasting voor natuur en milieu?

‘We hebben in Nederland veel kennis over melkveehouderij en zuivelproductie. Maar we zijn niet het enige land met een geschikt klimaat om melk te produceren. Nederland is dichtbevolkt en de kosten voor grond en arbeid zijn hoog. Hier melk produceren en als bulkproduct afzetten op de wereldmarkt moeten we niet willen. Ik denk dat we beter af zijn met wat minder volume en meer toegevoegde waarde. Dat zou ook voor melkveehouders wel eens veel aantrekkelijker kunnen zijn.’


0 reacties

Frank Futselaar: ‘We gaan klimaatdoelen waarschijnlijk niet halen met behoud van het aantal koeien’
woensdag, 17 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen. 

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers voor nodig?

‘Toen minister Schouten haar ideeën over kringlooplandbouw presenteerde, reageerden zowel LTO als natuur- en milieuorganisaties -partijen die in dit soort kwesties vaak tegenover elkaar staan- positief. Dat was voor mij het bewijs dat de invulling nog niet concreet genoeg was. Voor de SP betekent kringlooplandbouw onder andere een volledig grondgebonden melkveehouderij. Dat wil zeggen dat intensieve melkveebedrijven op een of andere manier zullen moeten extensiveren. Natuurlijk kan dat niet van de ene op de andere dag, maar voor deze veehouders moet wel duidelijk zijn waar het naar toe gaat. Nu ligt er niks vast in wetten of beleidskaders. Dit betekent dat een nieuwe minister kringlooplandbouw zo maar weer anders kan gaan invullen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘Als het gaat om klimaat is de melkveehouderij zowel een deel van de oplossing als een deel van het probleem. Melkveehouders kunnen nog veel doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en CO2 vast te leggen. Nieuwe techniek gaat daarbij helpen en we moeten dan ook vooral doorgaan met innoveren. Maar het is niet realistisch om te veronderstellen dat technologie alles gaat oplossen. Iedere koe staat nu eenmaal voor de productie van een bepaalde hoeveelheid broeikasgas. Ik ben niet een politicus die roept dat de veestapel X procent moet krimpen. Maar ik denk niet dat het realistisch is om te veronderstellen dat we de klimaatdoelen gaan halen met behoud van het aantal koeien.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Melkveehouders in Nederland zorgen in het algemeen prima voor hun dieren en de gezondheid van Nederlandse koeien is goed. Zo zijn er mooie slagen gemaakt in vermindering van het gebruik van antibiotica. Dat koeien gezond zijn en efficiënt veel melk produceren wil echter niet per definitie zeggen dat het ook goed gesteld is met het dierwelzijn. Daarbij spelen ook andere aspecten zoals het kunnen uitoefenen van soorteigen gedrag. Aan dierwelzijn moeten we blijven werken. Maar ik zie niets in een limiet voor een maximale productie per koe, zoals sommige andere linkse partijen voorstellen.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten ondernemers hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Ik zie dat een deel van de melkveehouders met succes inspeelt op maatschappelijke eisen en dat omzet in meerwaarde voor hun melk. Maar de markt gaat niet alles oplossen. Alle partijen in de keten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid, ook de supermarkten. Hierbij moet de overheid zorgen voor garanties voor de lange termijn. Melkveehouders vertellen mij dat onzekerheid de grootste drempel is om te investeren in verduurzaming. Dat snap ik. Je gaat niet investeren in een nieuwe stal als je twijfelt of deze over vijf jaar nog wel aan de eisen voldoet. De stikstofwet die nu voorligt in de Eerste Kamer is een compromis waarmee eigenlijk niemand gelukkig is. Maar het is wel voor het eerst sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS dat er concreet stikstofwetgeving op tafel ligt. Daarmee weten alle partijen in ieder geval waar ze aan toe zijn.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots en zuinig op te zijn of leidt dit tot overbelasting voor natuur en milieu?

‘We hebben in Nederland veel kennis over melkveehouderij en zuivelproductie. Maar we zijn niet het enige land met een geschikt klimaat om melk te produceren. Nederland is dichtbevolkt en de kosten voor grond en arbeid zijn hoog. Hier melk produceren en als bulkproduct afzetten op de wereldmarkt moeten we niet willen. Ik denk dat we beter af zijn met wat minder volume en meer toegevoegde waarde. Dat zou ook voor melkveehouders wel eens veel aantrekkelijker kunnen zijn.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.