Fons Janssen (Volt): ‘Productiebeheersing en gelijk speelveld in EU’


Fons Janssen: ‘De melkveehouderij zal verder moeten verduurzamen. Technologische vooruitgang gaat boeren daarbij helpen, maar wij vinden dat ze in deze ontwikkeling ook ruimhartig steun moeten krijgen van de Europese en nationale overheid.’
maandag, 15 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Boerenzoon Fons Janssen rondde recent een studie biotechnologie af aan de Wageningen Universiteit en staat op de kandidatenlijst van de nieuwe partij Volt.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Wij steunen de koers naar kringlooplandbouw. Een circulaire veehouderij is volgens Volt enerzijds intensieve veehouderij, die voedsel produceert op basis van reststromen. Anderzijds is er in Nederland ruimte voor extensieve melkveehouderij op gronden die enkel geschikt zijn voor de teelt van gras. Een circulaire melkveehouderij is de enige vorm van melkveehouderij die op de lange termijn houdbaar is. De eiwitten die mensen eten en drinken zullen steeds meer komen van planten, insecten en dierlijke celkweek en minder van dieren zelf. Deze eiwittransitie is al in volle gang. Kijk naar de opschaling van de Vegetarische slager in Nederland, Oatly in Zweden en gekweekte kipnuggets in Singapore.. Deze producten zullen goedkoper en milieu- en klimaatvriendelijker worden. Dit betekent dat de rol van koeien verandert. De nadruk in de melkveehouderij zal nog meer komen te liggen op de productie van hoogwaardig voedsel, verwaarden van reststromen en landschapsbeheer.'

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘Er zijn ook voor de melkveehouderij nog zeker mogelijkheden om de impact op natuur te verkleinen. Je kunt denken aan de toevoeging van additieven aan het rantsoen of ínnovatieve stalconcepten. De melkveehouderij zal onderdeel moeten zijn van de oplossing voor de problemen, waar we nu in heel Europa tegenaan lopen. Al is het maar omdat melkveehouders een belangrijk deel van de ruimte beheren. Zoals er met alle betrokken partijen in Nederland een klimaatakkoord is opgesteld, zo zou er ook een nationaal ruimteakkoord moeten komen. Hierin zou moeten worden vastgelegd hoe we met elkaar de groene ruimte gaan beheren en functies als voedselproductie, natuur, wonen, recreatie, klimaatadaptatie en energieopwekking herverdelen en combineren. Wat ik heb geleerd van mijn deelname aan overleggen rondom het klimaatakkoord is dat niet alleen belangenbehartigers van de landbouw en het agrobedrijfsleven mee moeten doen. De gewone boer en burger zouden centraal moeten staan door de inbreng van burgerfora. Zo ontstaat er een aanpak die breed gedragen wordt.'

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘De Nederlandse melkveehouderij is zeker koploper in efficiënt melk produceren en dat staat dierwelzijn niet in de weg. Technologische ontwikkelingen en precisielandbouw bieden nog veel kansen om de productie van voedsel efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Wij staan ook positief tegenover de toepassing van gentechnologie zoals Crispr-Cas 9, mits boeren en burgers beschermd worden tegen ongewenste sociaal economische gevolgen. Zo mag het niet zo zijn dat grote agrochemiebedrijven hierdoor te veel macht krijgen, met de winst gaan strijken en de negatieve gevolgen afwentelen op boeren, burgers en milieu.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Wij zijn voor vergroening van het Europese GLB. Dat wil zeggen dat inkomenssteun minder gebaseerd wordt op vaste hectarepremies en meer op beloning van ecologische prestaties. Vermindering van directe inkomenssteun zal opgevangen moeten worden met een ander verdienmodel. Wij willen dat de overheid boeren helpt om dit te realiseren. Zo zou er op Europees niveau weer een vorm van marktregulering moeten komen om overproductie te voorkomen. De melkquotering was wat dat betreft zo gek nog niet. Ook pleiten we voor het realiseren van een gelijk speelveld voor boeren in heel Europa waaraan nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt. We zagen dat bij de pulsvisserij bijvoorbeeld fout gaan tussen Nederland en Frankrijk. Tenslotte zou de EU haar eigen boeren moeten beschermen tegen de import van producten van buiten de EU die onder lagere duurzaamheidsstandaarden zijn geproduceerd.’

Ongeveer 70 procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Voedselvoorziening is iets wat we Europees moeten regelen. Nederlandse boeren zijn goed in het produceren van melk en de omstandigheden zijn hier gunstig. Dus dat we hier ook zuivel produceren voor consumenten in andere landen is prima. Maar die productie van melk moet dan wel plaats vinden binnen de grenzen van wat natuur en  milieu in Nederland aankunnen. De melkveehouderij zal verder moeten verduurzamen en beter beloond worden voor kwaliteitsproducten en groene diensten. Technologische vooruitgang gaat boeren daarbij helpen, maar wij vinden dat ze in deze circulaire transitie ook ruimhartige steun moeten krijgen van de Europese en nationale overheid.’

 


0 reacties

Fons Janssen: ‘De melkveehouderij zal verder moeten verduurzamen. Technologische vooruitgang gaat boeren daarbij helpen, maar wij vinden dat ze in deze ontwikkeling ook ruimhartig steun moeten krijgen van de Europese en nationale overheid.’
maandag, 15 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Boerenzoon Fons Janssen rondde recent een studie biotechnologie af aan de Wageningen Universiteit en staat op de kandidatenlijst van de nieuwe partij Volt.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Wij steunen de koers naar kringlooplandbouw. Een circulaire veehouderij is volgens Volt enerzijds intensieve veehouderij, die voedsel produceert op basis van reststromen. Anderzijds is er in Nederland ruimte voor extensieve melkveehouderij op gronden die enkel geschikt zijn voor de teelt van gras. Een circulaire melkveehouderij is de enige vorm van melkveehouderij die op de lange termijn houdbaar is. De eiwitten die mensen eten en drinken zullen steeds meer komen van planten, insecten en dierlijke celkweek en minder van dieren zelf. Deze eiwittransitie is al in volle gang. Kijk naar de opschaling van de Vegetarische slager in Nederland, Oatly in Zweden en gekweekte kipnuggets in Singapore.. Deze producten zullen goedkoper en milieu- en klimaatvriendelijker worden. Dit betekent dat de rol van koeien verandert. De nadruk in de melkveehouderij zal nog meer komen te liggen op de productie van hoogwaardig voedsel, verwaarden van reststromen en landschapsbeheer.'

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘Er zijn ook voor de melkveehouderij nog zeker mogelijkheden om de impact op natuur te verkleinen. Je kunt denken aan de toevoeging van additieven aan het rantsoen of ínnovatieve stalconcepten. De melkveehouderij zal onderdeel moeten zijn van de oplossing voor de problemen, waar we nu in heel Europa tegenaan lopen. Al is het maar omdat melkveehouders een belangrijk deel van de ruimte beheren. Zoals er met alle betrokken partijen in Nederland een klimaatakkoord is opgesteld, zo zou er ook een nationaal ruimteakkoord moeten komen. Hierin zou moeten worden vastgelegd hoe we met elkaar de groene ruimte gaan beheren en functies als voedselproductie, natuur, wonen, recreatie, klimaatadaptatie en energieopwekking herverdelen en combineren. Wat ik heb geleerd van mijn deelname aan overleggen rondom het klimaatakkoord is dat niet alleen belangenbehartigers van de landbouw en het agrobedrijfsleven mee moeten doen. De gewone boer en burger zouden centraal moeten staan door de inbreng van burgerfora. Zo ontstaat er een aanpak die breed gedragen wordt.'

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘De Nederlandse melkveehouderij is zeker koploper in efficiënt melk produceren en dat staat dierwelzijn niet in de weg. Technologische ontwikkelingen en precisielandbouw bieden nog veel kansen om de productie van voedsel efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Wij staan ook positief tegenover de toepassing van gentechnologie zoals Crispr-Cas 9, mits boeren en burgers beschermd worden tegen ongewenste sociaal economische gevolgen. Zo mag het niet zo zijn dat grote agrochemiebedrijven hierdoor te veel macht krijgen, met de winst gaan strijken en de negatieve gevolgen afwentelen op boeren, burgers en milieu.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Wij zijn voor vergroening van het Europese GLB. Dat wil zeggen dat inkomenssteun minder gebaseerd wordt op vaste hectarepremies en meer op beloning van ecologische prestaties. Vermindering van directe inkomenssteun zal opgevangen moeten worden met een ander verdienmodel. Wij willen dat de overheid boeren helpt om dit te realiseren. Zo zou er op Europees niveau weer een vorm van marktregulering moeten komen om overproductie te voorkomen. De melkquotering was wat dat betreft zo gek nog niet. Ook pleiten we voor het realiseren van een gelijk speelveld voor boeren in heel Europa waaraan nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt. We zagen dat bij de pulsvisserij bijvoorbeeld fout gaan tussen Nederland en Frankrijk. Tenslotte zou de EU haar eigen boeren moeten beschermen tegen de import van producten van buiten de EU die onder lagere duurzaamheidsstandaarden zijn geproduceerd.’

Ongeveer 70 procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Voedselvoorziening is iets wat we Europees moeten regelen. Nederlandse boeren zijn goed in het produceren van melk en de omstandigheden zijn hier gunstig. Dus dat we hier ook zuivel produceren voor consumenten in andere landen is prima. Maar die productie van melk moet dan wel plaats vinden binnen de grenzen van wat natuur en  milieu in Nederland aankunnen. De melkveehouderij zal verder moeten verduurzamen en beter beloond worden voor kwaliteitsproducten en groene diensten. Technologische vooruitgang gaat boeren daarbij helpen, maar wij vinden dat ze in deze circulaire transitie ook ruimhartige steun moeten krijgen van de Europese en nationale overheid.’

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.