Expertisecentrum gaat melkveehouders helpen bij klimaatakkoord


Productie van duurzame energie kan de uitstoot van broeikasgassen deels compenseren
maandag, 24 december, 2018

Een onafhankelijk expertisecentrum gaat melkveehouders vanaf volgend jaar helpen bij het nemen van maatregelen om hun bedrijfsvoering klimaatvriendelijker te maken. Dit wordt aangekondigd in het ‘ontwerp van het klimaatakkoord’, dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd.

Het expertisecentrum wordt opgezet door de zuivelsector en de veevoerindustrie in samenwerking met de rijksoverheid, provincies en gemeenten. LTO zal het initiatief nemen voor het opzetten van studie- en demoprojecten (‘Living labs’) voor de ontwikkeling en verspreiding van praktijkervaring.

Kijken naar wetgeving

Alle partijen die bij de totstandkoming van het klimaatakkoord betrokken waren, beloven dat ze melkveehouders zullen ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen.

Zo zeggen ketenpartijen toe zich in te spannen voor betere verdienmodellen om de extra kosten te kunnen betalen. De overheid geeft aan kritisch te zullen kijken naar de bestaande (mest)wetgeving.

Voederbenutting en gewasrotatie

Concrete maatregelen voor de melkveehouderij die in het rapport worden genoemd, zijn onder andere: verlengen van de levensduur van koeien, verhogen van de ruwvoerbenutting, aanpassingen in het rantsoen en gebruik van specifieke additieven.

Als het gaat om de teelt van voedergewassen, wordt gedacht aan minder scheuren van grasland, verbetering van de gewasrotatie (onder andere door samenwerking met akkerbouwers) en gebruik van vanggewassen.

Daarnaast wordt gewezen op de mogelijkheden van stalaanpassingen, mono-mestvergisting en het vervangen van een deel van het gras door klaver. Ook energiebesparing en productie van duurzame energie kunnen bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij.

Verder dan taakstelling

Overigens benadrukken de onderhandelaars dat melkveehouders de ruimte moeten krijgen om voor hun bedrijf de best passende mix van maatregelen te kiezen.  Ze geven aan dat de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veehouderij onvermijdelijk is, maar dat deze gecompenseerd kan worden met het vastleggen van koolstof in de bodem en de productie van biomassa en hernieuwbare energie.

De sector Landbouw en Landgebruik spreekt in het klimaatakkoord de ambitie uit dat deze processen in 2050 met elkaar in evenwicht zijn. Om zover te komen zal de uitstoot in 2030 met circa 6 megaton CO2-equivalenten beperkt moeten worden.

Hiermee gaat de sector verder dan de taakstelling van de overheid, die gericht is op een reductie van 49 procent in 2030.

 

 


0 reacties

Productie van duurzame energie kan de uitstoot van broeikasgassen deels compenseren
maandag, 24 december, 2018

Een onafhankelijk expertisecentrum gaat melkveehouders vanaf volgend jaar helpen bij het nemen van maatregelen om hun bedrijfsvoering klimaatvriendelijker te maken. Dit wordt aangekondigd in het ‘ontwerp van het klimaatakkoord’, dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd.

Het expertisecentrum wordt opgezet door de zuivelsector en de veevoerindustrie in samenwerking met de rijksoverheid, provincies en gemeenten. LTO zal het initiatief nemen voor het opzetten van studie- en demoprojecten (‘Living labs’) voor de ontwikkeling en verspreiding van praktijkervaring.

Kijken naar wetgeving

Alle partijen die bij de totstandkoming van het klimaatakkoord betrokken waren, beloven dat ze melkveehouders zullen ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen.

Zo zeggen ketenpartijen toe zich in te spannen voor betere verdienmodellen om de extra kosten te kunnen betalen. De overheid geeft aan kritisch te zullen kijken naar de bestaande (mest)wetgeving.

Voederbenutting en gewasrotatie

Concrete maatregelen voor de melkveehouderij die in het rapport worden genoemd, zijn onder andere: verlengen van de levensduur van koeien, verhogen van de ruwvoerbenutting, aanpassingen in het rantsoen en gebruik van specifieke additieven.

Als het gaat om de teelt van voedergewassen, wordt gedacht aan minder scheuren van grasland, verbetering van de gewasrotatie (onder andere door samenwerking met akkerbouwers) en gebruik van vanggewassen.

Daarnaast wordt gewezen op de mogelijkheden van stalaanpassingen, mono-mestvergisting en het vervangen van een deel van het gras door klaver. Ook energiebesparing en productie van duurzame energie kunnen bijdragen aan een lagere uitstoot van broeikasgassen uit de melkveehouderij.

Verder dan taakstelling

Overigens benadrukken de onderhandelaars dat melkveehouders de ruimte moeten krijgen om voor hun bedrijf de best passende mix van maatregelen te kiezen.  Ze geven aan dat de uitstoot van broeikasgassen vanuit de veehouderij onvermijdelijk is, maar dat deze gecompenseerd kan worden met het vastleggen van koolstof in de bodem en de productie van biomassa en hernieuwbare energie.

De sector Landbouw en Landgebruik spreekt in het klimaatakkoord de ambitie uit dat deze processen in 2050 met elkaar in evenwicht zijn. Om zover te komen zal de uitstoot in 2030 met circa 6 megaton CO2-equivalenten beperkt moeten worden.

Hiermee gaat de sector verder dan de taakstelling van de overheid, die gericht is op een reductie van 49 procent in 2030.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.