Europese landbouwsector vergrijst in snel tempo


Amper 3,1 procent van agrarisch ondernemers in Nederland jonger dan 35 jaar
maandag, 30 november, 2015

Bijna een derde van de landbouwbedrijven wordt gerund door landbouwers van 65 jaar en ouder in Europa. De cijfers van Eurostat wijzen op een vergrijzing van de Europese land- en tuinbouw. In Nederland en België bestaat 21 procent van de actieve boerenbevolking over alle sectoren heen uit 65-plussers.

De afgelopen tien jaar zette één op de vier landbouwers de activiteiten stop in de Europese Unie. De instroom van jongeren in de land- en tuinbouw laat in Europa op zich wachten. Slechts 4 procent van de agrarisch ondernemers in België is jonger dan 35 jaar. In Nederland ligt dat cijfer nog lager. Daar ligt het aantal jonge ondernemers op 3,1 procent.

Meest tussen 45 en 54 jaar

In bijna elke EU-lidstaat is de groep landbouwers van 55 tot 64 jaar het grootst. Dat geldt ook voor Nederland en België, waar de agrarische beroepsbevolking bijna gelijk loopt. De grootste leeftijdsgroepen zijn de landbouwers van 45 tot 54 (33%) en van 55 tot 64 (27%).

BedrijfsAreaal stijgt

De 10,8 miljoen Europese landbouwers bewerken samen 174,7 miljoen hectare landbouwgrond. Door het vrijwel stabiele landbouwareaal en het in snel tempo verdwijnen van landbouwbedrijven werd het gemiddelde bedrijfsareaal in Europa groter. In Nederland steeg het bedrijfsareaal van 23,5 hectare in 2003 naar 27,5 hectare in 2013. Belgische bedrijven groeiden van 25,4 hectare naar 34,6 hectare in dezelfde tijdspanne.


0 reacties

Amper 3,1 procent van agrarisch ondernemers in Nederland jonger dan 35 jaar
maandag, 30 november, 2015

Bijna een derde van de landbouwbedrijven wordt gerund door landbouwers van 65 jaar en ouder in Europa. De cijfers van Eurostat wijzen op een vergrijzing van de Europese land- en tuinbouw. In Nederland en België bestaat 21 procent van de actieve boerenbevolking over alle sectoren heen uit 65-plussers.

De afgelopen tien jaar zette één op de vier landbouwers de activiteiten stop in de Europese Unie. De instroom van jongeren in de land- en tuinbouw laat in Europa op zich wachten. Slechts 4 procent van de agrarisch ondernemers in België is jonger dan 35 jaar. In Nederland ligt dat cijfer nog lager. Daar ligt het aantal jonge ondernemers op 3,1 procent.

Meest tussen 45 en 54 jaar

In bijna elke EU-lidstaat is de groep landbouwers van 55 tot 64 jaar het grootst. Dat geldt ook voor Nederland en België, waar de agrarische beroepsbevolking bijna gelijk loopt. De grootste leeftijdsgroepen zijn de landbouwers van 45 tot 54 (33%) en van 55 tot 64 (27%).

BedrijfsAreaal stijgt

De 10,8 miljoen Europese landbouwers bewerken samen 174,7 miljoen hectare landbouwgrond. Door het vrijwel stabiele landbouwareaal en het in snel tempo verdwijnen van landbouwbedrijven werd het gemiddelde bedrijfsareaal in Europa groter. In Nederland steeg het bedrijfsareaal van 23,5 hectare in 2003 naar 27,5 hectare in 2013. Belgische bedrijven groeiden van 25,4 hectare naar 34,6 hectare in dezelfde tijdspanne.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.