Europese Commissie wil naar 25 procent biologische landbouw


De Europese Commissie wil tien procent van het landbouwareaal bestemmen voor zogenaamde ‘biodiversiteitsrijke landschapselementen’
woensdag, 20 mei, 2020

Een kwart van de landbouwgrond omschakelen naar biologische landbouw en ten minste tien procent van de landbouwgrond bestemmen voor biodiversiteitsrijk landschap. Dit zijn enkele vergaande doelstellingen in de ‘van boer tot bord’-strategie en biodiversiteitsstrategie die de Europese Commissie vandaag bekend heeft gemaakt.

Doel van de ‘van boer tot bord’ strategie is verduurzaming van de voedselproductie. Concreet wil de Commissie het gebruik van meststoffen verminderen met 20 procent en dat van pesticiden met tenminste 50 procent. Ook wordt ingezet op een halvering van het gebruik van antibiotica. Daarbij streeft de commissie ernaar dat op termijn 25 procent van de landbouwgrond biologisch wordt beheerd.

Naar 30 procent natuur

In de biodiversiteitsstrategie worden streefdoelen genoemd om het verlies van biodiversiteit om te zetten in herstel. Zo wordt voorgesteld om tenminste 10 procent van het landbouwareaal te bestemmen voor diversiteitsrijke landschapselementen en ten minste  30 procent van het totale landoppervlak te reserveren voor beschermd natuurgebied. Voor de financiering van deze plannen wordt jaarlijks 20 miljard euro vrijgemaakt.

Link met corona

In een toelichting op de plannen legt de verantwoordelijk EU-commissaris Frans Timmermans een directe link met de coronacrisis. ‘Het coronavirus heeft aangetoond hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is om de balans tussen menselijke activiteit en natuur te herstellen’, aldus Timmermans. De plannen van de commissie moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van regeringsleiders.

LTO: 'duurzaamheid niet achter bureau'

In een reactie wijst LTO Nederland er op dat de plannen ver af staan van de realiteit. ‘Verduurzaming vindt niet plaats van achter een bureau in Brussel, maar op het land, in de stal en in de kas. De Europese Commissie lijkt helaas meer te zien in van bovenaf opgelegde verboden dan in verduurzaming vanuit het boerenerf’, reageert Léon Faassen, bestuurslid LTO Nederland, teleurgesteld. Tegelijkertijd ziet LTO kansen om de positie van Nederlandse boeren te versterken omdat zij vooroplopen als het gaat om duurzame voedselproductie. ‘Een cruciale voorwaarde voor succes is dat boeren de extra inspanningen en investeringen die worden gevraagd vergoed krijgen’, aldus LTO.


0 reacties

De Europese Commissie wil tien procent van het landbouwareaal bestemmen voor zogenaamde ‘biodiversiteitsrijke landschapselementen’
woensdag, 20 mei, 2020

Een kwart van de landbouwgrond omschakelen naar biologische landbouw en ten minste tien procent van de landbouwgrond bestemmen voor biodiversiteitsrijk landschap. Dit zijn enkele vergaande doelstellingen in de ‘van boer tot bord’-strategie en biodiversiteitsstrategie die de Europese Commissie vandaag bekend heeft gemaakt.

Doel van de ‘van boer tot bord’ strategie is verduurzaming van de voedselproductie. Concreet wil de Commissie het gebruik van meststoffen verminderen met 20 procent en dat van pesticiden met tenminste 50 procent. Ook wordt ingezet op een halvering van het gebruik van antibiotica. Daarbij streeft de commissie ernaar dat op termijn 25 procent van de landbouwgrond biologisch wordt beheerd.

Naar 30 procent natuur

In de biodiversiteitsstrategie worden streefdoelen genoemd om het verlies van biodiversiteit om te zetten in herstel. Zo wordt voorgesteld om tenminste 10 procent van het landbouwareaal te bestemmen voor diversiteitsrijke landschapselementen en ten minste  30 procent van het totale landoppervlak te reserveren voor beschermd natuurgebied. Voor de financiering van deze plannen wordt jaarlijks 20 miljard euro vrijgemaakt.

Link met corona

In een toelichting op de plannen legt de verantwoordelijk EU-commissaris Frans Timmermans een directe link met de coronacrisis. ‘Het coronavirus heeft aangetoond hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is om de balans tussen menselijke activiteit en natuur te herstellen’, aldus Timmermans. De plannen van de commissie moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van regeringsleiders.

LTO: 'duurzaamheid niet achter bureau'

In een reactie wijst LTO Nederland er op dat de plannen ver af staan van de realiteit. ‘Verduurzaming vindt niet plaats van achter een bureau in Brussel, maar op het land, in de stal en in de kas. De Europese Commissie lijkt helaas meer te zien in van bovenaf opgelegde verboden dan in verduurzaming vanuit het boerenerf’, reageert Léon Faassen, bestuurslid LTO Nederland, teleurgesteld. Tegelijkertijd ziet LTO kansen om de positie van Nederlandse boeren te versterken omdat zij vooroplopen als het gaat om duurzame voedselproductie. ‘Een cruciale voorwaarde voor succes is dat boeren de extra inspanningen en investeringen die worden gevraagd vergoed krijgen’, aldus LTO.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.