Emissie broeikasgas op melkveebedrijf stijgt met 5,6 procent


Monovergisters moeten helpen om de broeikasgasemissie te reduceren
maandag, 15 mei, 2017

De emissie van broeikasgassen op melkveebedrijven die lid zijn van FrieslandCampina, is gestegen met 5,6 procent.

Die uitstoot is toegenomen omdat de melkproductie afgelopen jaar gemiddeld met 7,1 procent is gestegen, zo blijkt uit het MVO-jaarverslag van de zuivelonderneming.

Klimaateneutrale groei

In de toelichting op het jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stel FrieslandCampina dan ook dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen aandacht vraagt om de doelstelling van klimaatneutrale groei van de organisatie te realiseren. Daarom heeft FrieslandCampina in 2016 onder meer een initiatief genomen op het gebied van monomestvergisting met de oprichting van de coöperatie Jumpstart.

Gemiddelde uitstoot van 1,24 kg CO2

In het jaarverslag meldt FrieslandCampina dat de gemiddelde broeikasgasuitstoot van een Nederlands melkveebedrijf 1,24 kg CO2-equivalent per kilo melk bedraagt. Dat is helemaal niet zo slecht, omdat  het wereldwijde gemiddelde 2,4 kg CO2-equivalent per kilo melk is. De berekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde broeikasgasemissie per kg melk zoals vastgesteld door Wageningen UR/LEI op basis van een representatieve steekproef.


0 reacties

Monovergisters moeten helpen om de broeikasgasemissie te reduceren
maandag, 15 mei, 2017

De emissie van broeikasgassen op melkveebedrijven die lid zijn van FrieslandCampina, is gestegen met 5,6 procent.

Die uitstoot is toegenomen omdat de melkproductie afgelopen jaar gemiddeld met 7,1 procent is gestegen, zo blijkt uit het MVO-jaarverslag van de zuivelonderneming.

Klimaateneutrale groei

In de toelichting op het jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stel FrieslandCampina dan ook dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen aandacht vraagt om de doelstelling van klimaatneutrale groei van de organisatie te realiseren. Daarom heeft FrieslandCampina in 2016 onder meer een initiatief genomen op het gebied van monomestvergisting met de oprichting van de coöperatie Jumpstart.

Gemiddelde uitstoot van 1,24 kg CO2

In het jaarverslag meldt FrieslandCampina dat de gemiddelde broeikasgasuitstoot van een Nederlands melkveebedrijf 1,24 kg CO2-equivalent per kilo melk bedraagt. Dat is helemaal niet zo slecht, omdat  het wereldwijde gemiddelde 2,4 kg CO2-equivalent per kilo melk is. De berekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde broeikasgasemissie per kg melk zoals vastgesteld door Wageningen UR/LEI op basis van een representatieve steekproef.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.