Duurzame Zuivelketen presenteert nieuwe doelen


De Duurzame Zuivelketen wil een bijdrage gaan leveren aan duurzame verdienmodellen voor melkveehouders
donderdag, 5 september, 2019

De Duurzame Zuivelketen heeft nieuwe doelen vastgesteld voor het jaar 2030, onder andere op het gebied van grondgebondenheid en verdienmodellen. Een deel van de doelstellingen voor 2020 is al behaald.

Zo voldoet ruim 99 procent van de melkveehouders inmiddels aan de norm voor een verantwoord antibioticagebruik. Het aantal bedrijven met weidegang lag in 2018 op 81,2 procent. Dit is hoger dan het streefpercentage.

Ook NMV en NAJK

Naast de oorspronkelijke partners LTO en NZO werken nu ook de NMV en het NAJK mee aan de Duurzame Zuivelketen. De uitvoering is ondergebracht bij ZuivelNL, de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelketen.

In samenspraak met de Adviesraad van de Duurzame Zuivelketen en het ministerie van LNV zijn op zeven thema’s nieuwe doelen voor het jaar 2030 geformuleerd.

Aansluiten op Klimaatakkoord

De doelen op het thema klimaat en energie zijn overgenomen uit het plan ‘Klimaatverantwoorde zuivelketen in Nederland’. Dit plan is onderdeel is van het nationale Klimaatakkoord en is gericht op de reductie van broeikasgassen in de hele zuivelketen, dus inclusief voer, kunstmest, energieverbruik en -opwekking.

Eiwit van eigen land

De Duurzame Zuivelketen neemt het vorig jaar gepresenteerde advies over van de Commissie Grondgebondenheid. Dit betekent onder andere dat in 2025 minimaal 65 procent van het gevoerde eiwit op een bedrijf afkomstige moet zijn van eigen land of uit de directe omgeving.

Ook zullen melkveebedrijven in dat jaar moeten beschikken over een huiskavel met voldoende gras, dat wil zeggen een veebezetting van maximaal tien koeien per hectare beweidingsoppervlakte.

Duurzame verdienmodellen

De partners in de Duurzame Zuivelketen streven naar handhaven van het aandeel weidegang en behoud van biodiversiteit. Via de instrumenten KoeMonitor en KalfOK wordt ook gestreefd naar een verdere verbetering van dierwelzijn en diergezondheid.

Daarnaast is er aandacht voor veiligheid op de werkvloer voor veehouders en hun familieleden en medewerkers. Nieuw is dat de Duurzame Zuivelketen energie wil steken in het realiseren van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor melkveehouders.

Een overzicht van de nieuwe doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen is hier te downloaden.

 

 

 


0 reacties

De Duurzame Zuivelketen wil een bijdrage gaan leveren aan duurzame verdienmodellen voor melkveehouders
donderdag, 5 september, 2019

De Duurzame Zuivelketen heeft nieuwe doelen vastgesteld voor het jaar 2030, onder andere op het gebied van grondgebondenheid en verdienmodellen. Een deel van de doelstellingen voor 2020 is al behaald.

Zo voldoet ruim 99 procent van de melkveehouders inmiddels aan de norm voor een verantwoord antibioticagebruik. Het aantal bedrijven met weidegang lag in 2018 op 81,2 procent. Dit is hoger dan het streefpercentage.

Ook NMV en NAJK

Naast de oorspronkelijke partners LTO en NZO werken nu ook de NMV en het NAJK mee aan de Duurzame Zuivelketen. De uitvoering is ondergebracht bij ZuivelNL, de brancheorganisatie voor de Nederlandse zuivelketen.

In samenspraak met de Adviesraad van de Duurzame Zuivelketen en het ministerie van LNV zijn op zeven thema’s nieuwe doelen voor het jaar 2030 geformuleerd.

Aansluiten op Klimaatakkoord

De doelen op het thema klimaat en energie zijn overgenomen uit het plan ‘Klimaatverantwoorde zuivelketen in Nederland’. Dit plan is onderdeel is van het nationale Klimaatakkoord en is gericht op de reductie van broeikasgassen in de hele zuivelketen, dus inclusief voer, kunstmest, energieverbruik en -opwekking.

Eiwit van eigen land

De Duurzame Zuivelketen neemt het vorig jaar gepresenteerde advies over van de Commissie Grondgebondenheid. Dit betekent onder andere dat in 2025 minimaal 65 procent van het gevoerde eiwit op een bedrijf afkomstige moet zijn van eigen land of uit de directe omgeving.

Ook zullen melkveebedrijven in dat jaar moeten beschikken over een huiskavel met voldoende gras, dat wil zeggen een veebezetting van maximaal tien koeien per hectare beweidingsoppervlakte.

Duurzame verdienmodellen

De partners in de Duurzame Zuivelketen streven naar handhaven van het aandeel weidegang en behoud van biodiversiteit. Via de instrumenten KoeMonitor en KalfOK wordt ook gestreefd naar een verdere verbetering van dierwelzijn en diergezondheid.

Daarnaast is er aandacht voor veiligheid op de werkvloer voor veehouders en hun familieleden en medewerkers. Nieuw is dat de Duurzame Zuivelketen energie wil steken in het realiseren van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor melkveehouders.

Een overzicht van de nieuwe doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen is hier te downloaden.

 

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.