In droog jaar minder uitspoeling bij drijfmest dan bij kunstmest


In droge jaren spoelt nitraat uit drijfmest minder snel uit dan uit kunstmest
vrijdag, 26 november, 2021

De stikstof uit drijfmest spoelt in een droog groeiseizoen aanmerkelijk minder uit dan de stikstof afkomstig uit kunstmest op droogtegevoelige zandgronden.

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een tweejarige veldproef van Wageningen Livestock Research en Onderzoekscentrum B-Ware.

Dertig tot vijftig procent lager nitraatgehalte

De onderzoekers vervingen een aanzienlijk deel van de stikstofgift uit kunstmest door drijfmest in het droge jaar 2020. Dat resulteerde in een dertig tot vijftig procent lager nitraatgehalte in uitspoelend water op een diepte van één meter.

Droogte remt stikstofomzetting mest

De waarschijnlijke oorzaak van de lagere uitspoeling bij drijfmest is volgens de onderzoekers dat droogte niet alleen de grasgroei en stikstofopname van het gewas remt, maar ook de omzetting van organische stikstof (uit drijfmest) naar minerale stikstof, en daarmee het stikstofaanbod. Hierdoor kan aan het einde van het groeiseizoen het bodemoverschot minerale stikstof bij bemesting met drijfmest lager zijn, en daarmee ook de uitspoeling in de winter. Bij bemesting met kunstmest KAS wordt alle stikstof in minerale vorm gegeven. De stikstof is daardoor niet alleen direct beschikbaar voor gewasopname, maar ook voor uitspoeling.

In hoeverre de achtergebleven organische stikstof uit drijfmest in het volgende jaar (2021) alsnog wordt benut, moet uit het lopende onderzoek blijken.

Breed gefinancierd onderzoek

Het onderzoek naar het contrast tussen kunstmest en drijfmest is onderdeel van een grotere proef naar de werking van zeoliet op nitraatuitspoeling. Dit hoofdonderzoek wordt gefinancierd door het Mesdag Zuivelfonds, LTO Noord, de publiek-private samenwerking “Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw”, Provincie Limburg, en WaterleidingMaatschappij Limburg (WML).


0 reacties

In droge jaren spoelt nitraat uit drijfmest minder snel uit dan uit kunstmest
vrijdag, 26 november, 2021

De stikstof uit drijfmest spoelt in een droog groeiseizoen aanmerkelijk minder uit dan de stikstof afkomstig uit kunstmest op droogtegevoelige zandgronden.

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een tweejarige veldproef van Wageningen Livestock Research en Onderzoekscentrum B-Ware.

Dertig tot vijftig procent lager nitraatgehalte

De onderzoekers vervingen een aanzienlijk deel van de stikstofgift uit kunstmest door drijfmest in het droge jaar 2020. Dat resulteerde in een dertig tot vijftig procent lager nitraatgehalte in uitspoelend water op een diepte van één meter.

Droogte remt stikstofomzetting mest

De waarschijnlijke oorzaak van de lagere uitspoeling bij drijfmest is volgens de onderzoekers dat droogte niet alleen de grasgroei en stikstofopname van het gewas remt, maar ook de omzetting van organische stikstof (uit drijfmest) naar minerale stikstof, en daarmee het stikstofaanbod. Hierdoor kan aan het einde van het groeiseizoen het bodemoverschot minerale stikstof bij bemesting met drijfmest lager zijn, en daarmee ook de uitspoeling in de winter. Bij bemesting met kunstmest KAS wordt alle stikstof in minerale vorm gegeven. De stikstof is daardoor niet alleen direct beschikbaar voor gewasopname, maar ook voor uitspoeling.

In hoeverre de achtergebleven organische stikstof uit drijfmest in het volgende jaar (2021) alsnog wordt benut, moet uit het lopende onderzoek blijken.

Breed gefinancierd onderzoek

Het onderzoek naar het contrast tussen kunstmest en drijfmest is onderdeel van een grotere proef naar de werking van zeoliet op nitraatuitspoeling. Dit hoofdonderzoek wordt gefinancierd door het Mesdag Zuivelfonds, LTO Noord, de publiek-private samenwerking “Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw”, Provincie Limburg, en WaterleidingMaatschappij Limburg (WML).

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.