Dijksma stimuleert weidegang en weidevogelbeheer met EU-geld


Financiële injectie voor melkveehouders die koeien weiden
vrijdag, 25 september, 2015

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil een deel van de 30 miljoen euro EU-steun aan de Nederlandse melkvee- en varkenssector gebruiken om weidegang en weidevogelbeheer te stimuleren.

Ook stelt ze een deel van het geld beschikbaar voor veehouders die door het toepassen van de KringloopWijzer efficiënter met hun mineralen omgaan. Dat heeft de staatssecretaris van Economische Zaken besloten na overleg met vertegenwoordigers van de Nederlandse zuivel- en varkenssector.

Milieuvriendelijker boeren

Dijksma verdeelt het geld evenredig over drie sporen: verduurzaming van de melkveehouderij, vitalisering van de varkenshouderij en mestverwerking.

‘Het Nederlandse karbonaadje dat nu anoniem in de schappen ligt, moet een erkend en onderscheidend kwaliteitsproduct worden. Zuivelboeren die milieuvriendelijker boeren, meer koeien in de wei laten en hun land inrichten voor weidevogels, kunnen ook op een financiële injectie rekenen. Zo krijgen we die duurzame zuivelsector waar de consument om vraagt’, aldus Dijksma.  

Uitbreiding capaciteit mestverwerking

Dijksma gaat een deel van het geld ook inzetten voor verbetering en uitbreiding van mestverwerking. Dat moet leiden tot een daling van mestafzetkosten in de varkens- en melkveesector. ‘Met het bedrijfsleven constateer ik dat de mestverwerkingscapaciteit nog verder moet worden uitgebreid en dat aandacht nodig is voor hoogwaardige mestverwerking gericht op mestverwaarding.’

In totaal trekt de EU 500 miljoen uit om de veehouderij, die te lijden heeft onder de lage marktprijzen, te ondersteunen. De lidstaten mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden.


0 reacties

Financiële injectie voor melkveehouders die koeien weiden
vrijdag, 25 september, 2015

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil een deel van de 30 miljoen euro EU-steun aan de Nederlandse melkvee- en varkenssector gebruiken om weidegang en weidevogelbeheer te stimuleren.

Ook stelt ze een deel van het geld beschikbaar voor veehouders die door het toepassen van de KringloopWijzer efficiënter met hun mineralen omgaan. Dat heeft de staatssecretaris van Economische Zaken besloten na overleg met vertegenwoordigers van de Nederlandse zuivel- en varkenssector.

Milieuvriendelijker boeren

Dijksma verdeelt het geld evenredig over drie sporen: verduurzaming van de melkveehouderij, vitalisering van de varkenshouderij en mestverwerking.

‘Het Nederlandse karbonaadje dat nu anoniem in de schappen ligt, moet een erkend en onderscheidend kwaliteitsproduct worden. Zuivelboeren die milieuvriendelijker boeren, meer koeien in de wei laten en hun land inrichten voor weidevogels, kunnen ook op een financiële injectie rekenen. Zo krijgen we die duurzame zuivelsector waar de consument om vraagt’, aldus Dijksma.  

Uitbreiding capaciteit mestverwerking

Dijksma gaat een deel van het geld ook inzetten voor verbetering en uitbreiding van mestverwerking. Dat moet leiden tot een daling van mestafzetkosten in de varkens- en melkveesector. ‘Met het bedrijfsleven constateer ik dat de mestverwerkingscapaciteit nog verder moet worden uitgebreid en dat aandacht nodig is voor hoogwaardige mestverwerking gericht op mestverwaarding.’

In totaal trekt de EU 500 miljoen uit om de veehouderij, die te lijden heeft onder de lage marktprijzen, te ondersteunen. De lidstaten mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.