Commissie m.e.r. kritisch over actieprogramma Nitraatrichtlijn


De Commissie m.e.r. adviseert ministeries meer te kijken naar samenhang tussen milieumaatregelen
maandag, 4 december, 2017

De maatregelen die worden voorgesteld in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn onvoldoende om de gestelde milieudoelen op tijd te halen. Dit stelt de ‘Commissie m.e.r.’ in een advies aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Het zesde actieprogramma voor de periode 2018-2022 vormt de basis voor de nieuwe derogatie. Voordat de ministeries besluiten nemen over dit actieprogramma, hebben ze de effecten voor het milieu laten onderzoeken en laten weergeven in een milieueffectrapportage (mer). De kwaliteit van dit rapport is door de Commissie mer getoetst.

Verdergaande maatregelen nodig

De commissie constateert dat de voorgestelde maatregelen op een aantal punten onvoldoende zijn om de milieudoelen op tijd te halen. De ministeries krijgen het advies om meer ingrijpende maatregelen te overwegen.

Hierbij wijzen de adviseurs ook op de samenhang tussen het actieprogramma Nitraatrichtlijn en het verloop van de ammoniakuitstoot en ontwikkeling van de biodiversiteit. ‘De commissie pleit ervoor om de raakvlakken van deze dossiers te onderzoeken in een langetermijnvisie op de landbouw’, aldus het rapport. ‘Zo kan worden bekeken hoe de verschillende dossiers elkaar kunnen versterken en leiden tot een toekomstbestendige landbouwsector.’

Advies niet bindend

De onafhankelijke Commissie mer is bij wet ingesteld en adviseert overheden over de kwaliteit van milieueffectrapportages. Dit advies is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel opgevolgd.


0 reacties

De Commissie m.e.r. adviseert ministeries meer te kijken naar samenhang tussen milieumaatregelen
maandag, 4 december, 2017

De maatregelen die worden voorgesteld in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn onvoldoende om de gestelde milieudoelen op tijd te halen. Dit stelt de ‘Commissie m.e.r.’ in een advies aan de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Het zesde actieprogramma voor de periode 2018-2022 vormt de basis voor de nieuwe derogatie. Voordat de ministeries besluiten nemen over dit actieprogramma, hebben ze de effecten voor het milieu laten onderzoeken en laten weergeven in een milieueffectrapportage (mer). De kwaliteit van dit rapport is door de Commissie mer getoetst.

Verdergaande maatregelen nodig

De commissie constateert dat de voorgestelde maatregelen op een aantal punten onvoldoende zijn om de milieudoelen op tijd te halen. De ministeries krijgen het advies om meer ingrijpende maatregelen te overwegen.

Hierbij wijzen de adviseurs ook op de samenhang tussen het actieprogramma Nitraatrichtlijn en het verloop van de ammoniakuitstoot en ontwikkeling van de biodiversiteit. ‘De commissie pleit ervoor om de raakvlakken van deze dossiers te onderzoeken in een langetermijnvisie op de landbouw’, aldus het rapport. ‘Zo kan worden bekeken hoe de verschillende dossiers elkaar kunnen versterken en leiden tot een toekomstbestendige landbouwsector.’

Advies niet bindend

De onafhankelijke Commissie mer is bij wet ingesteld en adviseert overheden over de kwaliteit van milieueffectrapportages. Dit advies is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel opgevolgd.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.