Caroline van der Plas (BBB): ‘Naar een landbouwinclusieve natuur’


Caroline van der Plas: ‘Supermarkten en zuivelverwerkers maken mooie sier met groene plaatjes, maar daarvan zien boeren veel te weinig terug in de melkprijs’
vrijdag, 5 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Caroline van der Plas is lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging en wil zich onder andere inspannen voor de totstandkoming van een langetermijnvisie voor het platteland.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw, stikstofproblematiek, klimaatbeleid, energietransitie, Europese Green Deal….. Er komt van alles op boeren af en het moet steeds weer anders. Daar kan een ondernemer natuurlijk niets mee. De agrarische sector heeft dringend behoefte aan een langetermijnvisie waarin wordt vastgelegd waar het de komende twintig, dertig jaar naar toe gaat. Bij de vorming van zo’n visie zouden alle partijen op het platteland betrokken moeten zijn. Van agrarische belangenbehartigers tot natuurclubs en andere maatschappelijke organisaties. En van plattelandsbewoners tot bouwondernemers en energiebedrijven. De overheid moet het proces faciliteren, maar niet inhoudelijk sturen. Als de betrokken partijen met elkaar tot één visie komen, schakelen we de invloed van de politiek uit en voorkomen we een zwalkend beleid. Als we dat niet voor elkaar krijgen gaat het Nederlandse platteland naar de knoppen, omdat de boerenstand wordt gedecimeerd ten gunste van een wildgroei aan zonneparken, datacenters en bedrijventerreinen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘Melkveehouders zijn al lang een deel van de oplossing. De landbouw is de enige sector in Nederland die CO2 vastlegt. Helaas hebben maar weinig politici dat in de gaten. In plaats van de sector neer te zetten als een grote uitstoter van methaan, zou je moeten praten over de netto-bijdrage aan de klimaatproblematiek. Dat wil zeggen: de uitstoot van broeikasgas minus de vastlegging. Als je dat doet ziet het plaatje er heel anders uit. Discussies over de agrarische sector zijn sterk gepolariseerd en worden niet gevoerd op basis van feiten en cijfers, maar op basis van frames en vooroordelen. Maak eerst maar eens zichtbaar wat de agrarische sector allemaal al doet en heeft gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En doe dat ook eens voor sectoren als de luchtvaart en industrie. Dan krijgen we ineens een hele andere discussie.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Veehouders hebben de plicht om goed voor hun dieren te zorgen en dat doen ze ook. Mede daardoor is de Nederlandse melkveehouderij heel efficiënt, ook milieutechnisch. En boeren zijn zeker bereid om te investeren in innovaties om het nog beter te doen, als ze maar duidelijkheid krijgen over de toekomst. Natuur- en milieuorganisaties beweren vaak dat we naar een natuurinclusieve landbouw moeten, maar volgens de BoerBurgerBeweging moeten we naar een landbouwinclusieve natuur. Natuurorganisaties hebben het met steun van miljarden aan overheidsgeld niet voor elkaar gekregen om de door hen gewenste natuur voldoende te beschermen. Dat beleid werkt dus niet. Voor verlies aan biodiversiteit zijn vele partijen verantwoordelijk, niet alleen de agrarische sector. Sterker nog: de agrarische sector is een van de weinige sectoren die werkt aan herstel van de biodiversiteit. Als er één beroepsgroep is die dagelijks met de natuur werkt, dan zijn dat boeren. Het wordt hoog tijd dat er, zoals vroeger het geval was, weer meer naar hun vakmanschap wordt geluisterd en dat we gaan werken aan een realistisch natuurbeleid.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Mede door onnodige bureaucratische en bovenwettelijke regelgeving blijft de kostprijs voor de productie van melk stijgen, terwijl de opbrengstprijs niet meestijgt. En daar komen voor de toekomst vast weer milieu-investeringen bij. Dat houdt geen boer vol. De BoerBurgerBeweging pleit voor de oprichting van een fonds waaruit boeren een plus op de melkprijs betaald krijgen die hoger is naarmate ze meer bovenwettelijke inspanningen doen. Zo’n fonds zou gevuld moeten worden door bijdragen van onder andere de supermarkten, maar bijvoorbeeld ook door zuivelverwerkers als FrieslandCampina. Nu maken deze bedrijven mooie sier met groene plaatjes, maar daarvan zien boeren veel te weinig terug in de melkprijs. Het is volgens mij geen enkel probleem als een pak melk in de winkel vijf cent duurder wordt. Het gros van de consumenten zal dat niet eens in de gaten hebben.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Nederland is een vruchtbare delta met een prima klimaat voor de melkveehouderij. Melk wordt hier heel efficiënt geproduceerd. Dan is het toch logisch dat we daarvan een deel exporteren? Volkswagen maakt goede auto’s en iedereen vindt het heel normaal dat die goede auto’s de wereld overgaan. Waarom dan niet ons voedsel? De voedselvoorziening veilig stellen is, met het oog op een groeiende wereldbevolking, een belangrijke zorg voor de toekomst. We mogen trots zijn dat we daaraan een bijdrage kunnen leveren. Als melk niet in Nederland wordt geproduceerd, gebeurt het in landen waar de impact op het milieu veel groter is. Dan is het toch hypocriet om milieubescherming aan te voeren als argument om de omvang van de melkveehouderij ter discussie te stellen?’

 

 


0 reacties

Caroline van der Plas: ‘Supermarkten en zuivelverwerkers maken mooie sier met groene plaatjes, maar daarvan zien boeren veel te weinig terug in de melkprijs’
vrijdag, 5 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Caroline van der Plas is lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging en wil zich onder andere inspannen voor de totstandkoming van een langetermijnvisie voor het platteland.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw, stikstofproblematiek, klimaatbeleid, energietransitie, Europese Green Deal….. Er komt van alles op boeren af en het moet steeds weer anders. Daar kan een ondernemer natuurlijk niets mee. De agrarische sector heeft dringend behoefte aan een langetermijnvisie waarin wordt vastgelegd waar het de komende twintig, dertig jaar naar toe gaat. Bij de vorming van zo’n visie zouden alle partijen op het platteland betrokken moeten zijn. Van agrarische belangenbehartigers tot natuurclubs en andere maatschappelijke organisaties. En van plattelandsbewoners tot bouwondernemers en energiebedrijven. De overheid moet het proces faciliteren, maar niet inhoudelijk sturen. Als de betrokken partijen met elkaar tot één visie komen, schakelen we de invloed van de politiek uit en voorkomen we een zwalkend beleid. Als we dat niet voor elkaar krijgen gaat het Nederlandse platteland naar de knoppen, omdat de boerenstand wordt gedecimeerd ten gunste van een wildgroei aan zonneparken, datacenters en bedrijventerreinen.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘Melkveehouders zijn al lang een deel van de oplossing. De landbouw is de enige sector in Nederland die CO2 vastlegt. Helaas hebben maar weinig politici dat in de gaten. In plaats van de sector neer te zetten als een grote uitstoter van methaan, zou je moeten praten over de netto-bijdrage aan de klimaatproblematiek. Dat wil zeggen: de uitstoot van broeikasgas minus de vastlegging. Als je dat doet ziet het plaatje er heel anders uit. Discussies over de agrarische sector zijn sterk gepolariseerd en worden niet gevoerd op basis van feiten en cijfers, maar op basis van frames en vooroordelen. Maak eerst maar eens zichtbaar wat de agrarische sector allemaal al doet en heeft gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En doe dat ook eens voor sectoren als de luchtvaart en industrie. Dan krijgen we ineens een hele andere discussie.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Veehouders hebben de plicht om goed voor hun dieren te zorgen en dat doen ze ook. Mede daardoor is de Nederlandse melkveehouderij heel efficiënt, ook milieutechnisch. En boeren zijn zeker bereid om te investeren in innovaties om het nog beter te doen, als ze maar duidelijkheid krijgen over de toekomst. Natuur- en milieuorganisaties beweren vaak dat we naar een natuurinclusieve landbouw moeten, maar volgens de BoerBurgerBeweging moeten we naar een landbouwinclusieve natuur. Natuurorganisaties hebben het met steun van miljarden aan overheidsgeld niet voor elkaar gekregen om de door hen gewenste natuur voldoende te beschermen. Dat beleid werkt dus niet. Voor verlies aan biodiversiteit zijn vele partijen verantwoordelijk, niet alleen de agrarische sector. Sterker nog: de agrarische sector is een van de weinige sectoren die werkt aan herstel van de biodiversiteit. Als er één beroepsgroep is die dagelijks met de natuur werkt, dan zijn dat boeren. Het wordt hoog tijd dat er, zoals vroeger het geval was, weer meer naar hun vakmanschap wordt geluisterd en dat we gaan werken aan een realistisch natuurbeleid.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Mede door onnodige bureaucratische en bovenwettelijke regelgeving blijft de kostprijs voor de productie van melk stijgen, terwijl de opbrengstprijs niet meestijgt. En daar komen voor de toekomst vast weer milieu-investeringen bij. Dat houdt geen boer vol. De BoerBurgerBeweging pleit voor de oprichting van een fonds waaruit boeren een plus op de melkprijs betaald krijgen die hoger is naarmate ze meer bovenwettelijke inspanningen doen. Zo’n fonds zou gevuld moeten worden door bijdragen van onder andere de supermarkten, maar bijvoorbeeld ook door zuivelverwerkers als FrieslandCampina. Nu maken deze bedrijven mooie sier met groene plaatjes, maar daarvan zien boeren veel te weinig terug in de melkprijs. Het is volgens mij geen enkel probleem als een pak melk in de winkel vijf cent duurder wordt. Het gros van de consumenten zal dat niet eens in de gaten hebben.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Nederland is een vruchtbare delta met een prima klimaat voor de melkveehouderij. Melk wordt hier heel efficiënt geproduceerd. Dan is het toch logisch dat we daarvan een deel exporteren? Volkswagen maakt goede auto’s en iedereen vindt het heel normaal dat die goede auto’s de wereld overgaan. Waarom dan niet ons voedsel? De voedselvoorziening veilig stellen is, met het oog op een groeiende wereldbevolking, een belangrijke zorg voor de toekomst. We mogen trots zijn dat we daaraan een bijdrage kunnen leveren. Als melk niet in Nederland wordt geproduceerd, gebeurt het in landen waar de impact op het milieu veel groter is. Dan is het toch hypocriet om milieubescherming aan te voeren als argument om de omvang van de melkveehouderij ter discussie te stellen?’

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.