Brabant beloont melkveehouders voor maatschappelijke diensten


Een van de dertien indicatoren is het aantal uur weidegang per jaar
donderdag, 28 januari, 2021

Een elftal organisaties in Brabant slaat de handen ineen om melkveehouders te belonen voor maatschappelijke diensten zoals het verlagen van stikstof- en broeikasgasuitstoot, het verhogen van het aandeel kruidenrijk grasland en (agrarisch) natuurbeheer.

Voor een periode van drie jaar kunnen 200 melkveehouders een maximale vergoeding van 5000 euro per jaar krijgen.

Dertien duurzaamheidsindicatoren

De beloning is gebaseerd op dertien duurzaamheidsindicatoren uit de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM), die is afgeleid van de landelijke Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Het gaat om indicatoren als ammoniakuitstoot, weidegang, blijvend grasland en stikstof- en fosfaatbodemoverschot. De indicatoren brengen de invloed van een melkveebedrijf op de leefomgeving, de bodem en het water in beeld. Door extra maatregelen te nemen kan een veehouder zijn score verbeteren.

Biodiversiteit versterken

Met dit project willen de partijen de biodiversiteit in de provincie Brabant versterken, de waterkwaliteit verbeteren en een vitale bodem en aantrekkelijk landschap creëren. ‘Een goede balans tussen landbouw, de leefomgeving en natuur is van groot belang. We hebben allemaal baat bij een goede bodemkwaliteit en een sterke biodiversiteit, zeker de boer. Veel boeren zetten zich daar ook al extra voor in', zegt Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur van de provincie Noord-Brabant. 'De Biodiversiteitsmonitor is een prachtig middel om ze ook daadwerkelijk te vergoeden voor hun inzet’, vindt ze.

Aanmelden tot 26 februari

De monitor is getest met 55 boeren en wordt nu opengesteld voor nog eens 145 deelnemers. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich tot 26 februari melden bij de Collectieven agrarisch natuurbeheer. Melkveehouders die boeren in het Van Gogh Nationaal Park hebben daarbij voorrang.

Aan het project doen onder meer waterschappen, de provincie, het ministerie van LNV en de Rabobank mee.


0 reacties

Een van de dertien indicatoren is het aantal uur weidegang per jaar
donderdag, 28 januari, 2021

Een elftal organisaties in Brabant slaat de handen ineen om melkveehouders te belonen voor maatschappelijke diensten zoals het verlagen van stikstof- en broeikasgasuitstoot, het verhogen van het aandeel kruidenrijk grasland en (agrarisch) natuurbeheer.

Voor een periode van drie jaar kunnen 200 melkveehouders een maximale vergoeding van 5000 euro per jaar krijgen.

Dertien duurzaamheidsindicatoren

De beloning is gebaseerd op dertien duurzaamheidsindicatoren uit de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM), die is afgeleid van de landelijke Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Het gaat om indicatoren als ammoniakuitstoot, weidegang, blijvend grasland en stikstof- en fosfaatbodemoverschot. De indicatoren brengen de invloed van een melkveebedrijf op de leefomgeving, de bodem en het water in beeld. Door extra maatregelen te nemen kan een veehouder zijn score verbeteren.

Biodiversiteit versterken

Met dit project willen de partijen de biodiversiteit in de provincie Brabant versterken, de waterkwaliteit verbeteren en een vitale bodem en aantrekkelijk landschap creëren. ‘Een goede balans tussen landbouw, de leefomgeving en natuur is van groot belang. We hebben allemaal baat bij een goede bodemkwaliteit en een sterke biodiversiteit, zeker de boer. Veel boeren zetten zich daar ook al extra voor in', zegt Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur van de provincie Noord-Brabant. 'De Biodiversiteitsmonitor is een prachtig middel om ze ook daadwerkelijk te vergoeden voor hun inzet’, vindt ze.

Aanmelden tot 26 februari

De monitor is getest met 55 boeren en wordt nu opengesteld voor nog eens 145 deelnemers. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich tot 26 februari melden bij de Collectieven agrarisch natuurbeheer. Melkveehouders die boeren in het Van Gogh Nationaal Park hebben daarbij voorrang.

Aan het project doen onder meer waterschappen, de provincie, het ministerie van LNV en de Rabobank mee.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.