Boerenlandvogelstand sinds 1990 met 30 procent gedaald


De afname aan broedvogels vlakt wel af, maar is nog niet omgebogen in een herstel
maandag, 24 september, 2018

De kenmerkende broedvogels van het Nederlandse agrarische gebied gaan achteruit. Sinds 1990 is de ‘boerenlandvogelindicator’, een meetinstrument met 27 kenmerkende vogelsoorten, met circa dertig procent gedaald.

De afname is recentelijk afgevlakt, maar nog allerminst omgebogen in een herstel, ondanks de inzet van agrarisch natuurbeheer. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). 

Klein voedselaanbod

De daling van de boerenlandvogelstand wordt vooral geweten aan het intensieve gebruik van grasland en bouwland. ‘In een biljartlaken van grasland valt een nest gelijk op. En als er maar één gewas staat, zijn er ook minder insecten’, licht onderzoeker Wolf Teunissen van vogelonderzoeksinstituut Sovon toe. Een klein voedselaanbod maakt het voor de kuikens moeilijker om te overleven.

Maar er spelen meer factoren mee bij de achteruitgang van de boerenlandvogels. Zo is er veel broedgebied verdwenen door de aanleg van wegen en de uitbreiding van steden, geeft Teunissen aan. Daarnaast is de predatie door zowel roofvogels als zoogdieren toegenomen. Met name in de oostelijke helft van Nederland verspreiden vossen en steenmarters zich steeds meer, stelt hij.

Meer diversiteit nodig

Hoewel veel boeren zich inzetten voor agrarisch natuurbeheer, lijkt het tij nog niet te keren. ‘Dat omvat ook maar tien, vijftien procent van het totale agrarische gebied’, aldus Teunissen.

Hij vindt bovendien dat er veel meer diversiteit moet komen in het agrarisch natuurbeheer. ‘Dat is nu vooral gericht op de grutto, met het uitstellen van de maaidata. Maar een kievit heeft daar bijvoorbeeld niets aan, die wil juist korter gras.’

Ganzen sterk toegenomen

In plaats van boerenlandvogels zijn het tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen, aldus het Compendium voor de Leefomgeving. De aantallen ganzen in de winter zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen.

Daarnaast heeft zich een grote broedende populatie ganzen ontwikkeld.


0 reacties

De afname aan broedvogels vlakt wel af, maar is nog niet omgebogen in een herstel
maandag, 24 september, 2018

De kenmerkende broedvogels van het Nederlandse agrarische gebied gaan achteruit. Sinds 1990 is de ‘boerenlandvogelindicator’, een meetinstrument met 27 kenmerkende vogelsoorten, met circa dertig procent gedaald.

De afname is recentelijk afgevlakt, maar nog allerminst omgebogen in een herstel, ondanks de inzet van agrarisch natuurbeheer. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). 

Klein voedselaanbod

De daling van de boerenlandvogelstand wordt vooral geweten aan het intensieve gebruik van grasland en bouwland. ‘In een biljartlaken van grasland valt een nest gelijk op. En als er maar één gewas staat, zijn er ook minder insecten’, licht onderzoeker Wolf Teunissen van vogelonderzoeksinstituut Sovon toe. Een klein voedselaanbod maakt het voor de kuikens moeilijker om te overleven.

Maar er spelen meer factoren mee bij de achteruitgang van de boerenlandvogels. Zo is er veel broedgebied verdwenen door de aanleg van wegen en de uitbreiding van steden, geeft Teunissen aan. Daarnaast is de predatie door zowel roofvogels als zoogdieren toegenomen. Met name in de oostelijke helft van Nederland verspreiden vossen en steenmarters zich steeds meer, stelt hij.

Meer diversiteit nodig

Hoewel veel boeren zich inzetten voor agrarisch natuurbeheer, lijkt het tij nog niet te keren. ‘Dat omvat ook maar tien, vijftien procent van het totale agrarische gebied’, aldus Teunissen.

Hij vindt bovendien dat er veel meer diversiteit moet komen in het agrarisch natuurbeheer. ‘Dat is nu vooral gericht op de grutto, met het uitstellen van de maaidata. Maar een kievit heeft daar bijvoorbeeld niets aan, die wil juist korter gras.’

Ganzen sterk toegenomen

In plaats van boerenlandvogels zijn het tegenwoordig grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen, aldus het Compendium voor de Leefomgeving. De aantallen ganzen in de winter zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen.

Daarnaast heeft zich een grote broedende populatie ganzen ontwikkeld.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.