Biologische bedrijven scoren goed op duurzaamheidskengetallen


De verschillen tussen biologische en gangbare bedrijven worden voor een groot deel verklaard door verschillen in melkproductie per hectare
vrijdag, 21 mei, 2021

Biologische melkveehouder realiseren gemiddeld een lagere ammoniakuitstoot en stikstofbodemoverschot per hectare dan gangbare melkveehouders.

Ze halen een hoger percentage van het voereiwit van eigen land, maar scoren wel minder gunstig op het duurzaamheidskengetal broeikasgasemissie per kg meetmelk.

Dit concluderen onderzoekers van Wageningen Livestock Research uit een analyse van de resultaten van ruim 34.000 KringloopWijzers over de jaren 2016, 2017 en 2018. De verschillen worden volgens hen voor een belangrijk deel verklaard door verschillen in melkproductie per hectare.

Lager stikstofbodemoverschot

Biologische bedrijven hebben met een gemiddelde van 41 kg een duidelijke lagere ammoniakemissie per hectare dan gangbare bedrijven met een gemiddelde van 59 kg. Binnen de groep biologische bedrijven neemt de ammoniakemissie per hectare wel toe met de melkproductie per hectare. Ook het stikstofbodemoverschot is op biologische bedrijven veel lager dan op gangbare bedrijven (gemiddeld 74 kg stikstof per hectare ten opzichte van 172 kg stikstof per hectare). Bij dit kengetal blijft het verschil echter bestaan als gecorrigeerd wordt voor intensiteit in melkproductie per hectare.

Intensiteit verklaar broeikasgasemissie

Biologische melkveebedrijven in de dataset halen gemiddeld 72 procent van het voereiwit van eigen land ten opzichte van 56 procent op gangbare bedrijven. Ook dit verschil wordt voor groot deel verklaard uit het feit dat de biologische bedrijven gemiddeld extensiever zijn. Op het duurzaamheidskengetal broeikasgasemissie per kg meetmelk scoren de biologische bedrijven gemiddeld minder gunstig dan de gangbare bedrijven. (1359 g CO2-equivalenten ten opzichte van 1252 g CO2-equivalenten). Als biologische en gangbare bedrijven met eenzelfde intensiteit met elkaar worden vergeleken vallen deze verschillen echter weg.

Een achtergrondartikel met veel meer resultaten uit de analyse van KringloopWijzers is te lezen in het meinummer van Veeteelt dat eind deze week verschijnt.

 

 


0 reacties

De verschillen tussen biologische en gangbare bedrijven worden voor een groot deel verklaard door verschillen in melkproductie per hectare
vrijdag, 21 mei, 2021

Biologische melkveehouder realiseren gemiddeld een lagere ammoniakuitstoot en stikstofbodemoverschot per hectare dan gangbare melkveehouders.

Ze halen een hoger percentage van het voereiwit van eigen land, maar scoren wel minder gunstig op het duurzaamheidskengetal broeikasgasemissie per kg meetmelk.

Dit concluderen onderzoekers van Wageningen Livestock Research uit een analyse van de resultaten van ruim 34.000 KringloopWijzers over de jaren 2016, 2017 en 2018. De verschillen worden volgens hen voor een belangrijk deel verklaard door verschillen in melkproductie per hectare.

Lager stikstofbodemoverschot

Biologische bedrijven hebben met een gemiddelde van 41 kg een duidelijke lagere ammoniakemissie per hectare dan gangbare bedrijven met een gemiddelde van 59 kg. Binnen de groep biologische bedrijven neemt de ammoniakemissie per hectare wel toe met de melkproductie per hectare. Ook het stikstofbodemoverschot is op biologische bedrijven veel lager dan op gangbare bedrijven (gemiddeld 74 kg stikstof per hectare ten opzichte van 172 kg stikstof per hectare). Bij dit kengetal blijft het verschil echter bestaan als gecorrigeerd wordt voor intensiteit in melkproductie per hectare.

Intensiteit verklaar broeikasgasemissie

Biologische melkveebedrijven in de dataset halen gemiddeld 72 procent van het voereiwit van eigen land ten opzichte van 56 procent op gangbare bedrijven. Ook dit verschil wordt voor groot deel verklaard uit het feit dat de biologische bedrijven gemiddeld extensiever zijn. Op het duurzaamheidskengetal broeikasgasemissie per kg meetmelk scoren de biologische bedrijven gemiddeld minder gunstig dan de gangbare bedrijven. (1359 g CO2-equivalenten ten opzichte van 1252 g CO2-equivalenten). Als biologische en gangbare bedrijven met eenzelfde intensiteit met elkaar worden vergeleken vallen deze verschillen echter weg.

Een achtergrondartikel met veel meer resultaten uit de analyse van KringloopWijzers is te lezen in het meinummer van Veeteelt dat eind deze week verschijnt.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.