Ammoniakuitstoot in Vlaanderen sinds 2000 met 25 procent gedaald


Rundveemest is verantwoordelijk voor 42 procent van de ammoniakuitstoot uit de veehouderij in Vlaanderen
woensdag, 7 oktober, 2020

De uitstoot van ammoniak uit de Vlaamse veehouderij is sinds het jaar 2000 gedaald met zo’n 25 procent. Ook de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen nam fors af in de afgelopen twintig jaar.

Dit concludeert de Vlaamse Miliemaatschappij (VMM) in een rapport over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Dierlijke mest was volgens de berekeningen van de VMM in 2018 verantwoordelijk voor 86 procent van de ammoniakemissie in Vlaanderen. Hierbij leveren runder- en varkensmest met respectievelijk 42 en 44 procent het grootste aandeel.

Na 2007 stabiel

De VMM geeft wel aan dat de vermindering van de ammoniakemissie voor het grootste deel is gerealiseerd in de periode van 2000 tot 2007. Volgens het Vlaamse overheidsinstituut is dit vooral te danken aan een verkleining van de veestapel, een verhoging van de voerefficiëntie en de invoering van emissiearme stallen en emissiearme aanwending van dierlijke mest. Na 2007 bleef de uitstoot van ammoniak stabiel.

Meest uit West-Vlaanderen

De uitstoot van ammoniak blijkt sterk regiogebonden te zijn. Ongeveer 42 procent van de ammoniakemissie komt uit West-Vlaanderen, terwijl Oost-Vlaanderen en Antwerpen verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 22 en 20 procent. De bijdrage van Limburg (10 procent) en Vlaams-Brabant (6 procent) is veel kleiner.

75 procent minder zwaveldioxide

Ook voor veel andere luchtverontreinigende stoffen registreert de VMM een dalende trend. Zo was de uitstoot van fijnstof in 2018 zo’n 33 procent lager dan in 2000 en die van stikstofoxiden ongeveer 50 procent. De grootste daling werd gezien in de uitstoot van zwaveldioxide. Die nam in achttien jaar tijd af met 75 procent.

Het volledige rapport ‘Uitstoot en luchtkwaliteit in Vlaanderen – evaluatie 2020’ is te downloaden van de site van de Vlaamse Milieumaatschappij

 

 


0 reacties

Rundveemest is verantwoordelijk voor 42 procent van de ammoniakuitstoot uit de veehouderij in Vlaanderen
woensdag, 7 oktober, 2020

De uitstoot van ammoniak uit de Vlaamse veehouderij is sinds het jaar 2000 gedaald met zo’n 25 procent. Ook de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen nam fors af in de afgelopen twintig jaar.

Dit concludeert de Vlaamse Miliemaatschappij (VMM) in een rapport over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Dierlijke mest was volgens de berekeningen van de VMM in 2018 verantwoordelijk voor 86 procent van de ammoniakemissie in Vlaanderen. Hierbij leveren runder- en varkensmest met respectievelijk 42 en 44 procent het grootste aandeel.

Na 2007 stabiel

De VMM geeft wel aan dat de vermindering van de ammoniakemissie voor het grootste deel is gerealiseerd in de periode van 2000 tot 2007. Volgens het Vlaamse overheidsinstituut is dit vooral te danken aan een verkleining van de veestapel, een verhoging van de voerefficiëntie en de invoering van emissiearme stallen en emissiearme aanwending van dierlijke mest. Na 2007 bleef de uitstoot van ammoniak stabiel.

Meest uit West-Vlaanderen

De uitstoot van ammoniak blijkt sterk regiogebonden te zijn. Ongeveer 42 procent van de ammoniakemissie komt uit West-Vlaanderen, terwijl Oost-Vlaanderen en Antwerpen verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 22 en 20 procent. De bijdrage van Limburg (10 procent) en Vlaams-Brabant (6 procent) is veel kleiner.

75 procent minder zwaveldioxide

Ook voor veel andere luchtverontreinigende stoffen registreert de VMM een dalende trend. Zo was de uitstoot van fijnstof in 2018 zo’n 33 procent lager dan in 2000 en die van stikstofoxiden ongeveer 50 procent. De grootste daling werd gezien in de uitstoot van zwaveldioxide. Die nam in achttien jaar tijd af met 75 procent.

Het volledige rapport ‘Uitstoot en luchtkwaliteit in Vlaanderen – evaluatie 2020’ is te downloaden van de site van de Vlaamse Milieumaatschappij

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.