Ammoniakemissie daalde in 2019 met 5 procent


Water toevoegen aan mest bij sleepvoetbemesten op klei- en veengrond is één van de maatregelen die leidde tot een lagere ammoniakemissie in 2019
dinsdag, 16 februari, 2021

Minder dieren, meer emissiearme stallen en verplicht water toevoegen aan mest bij sleepvoetbemesten op klei- en veengrond, hebben er voor gezorgd dat er in 2019 in Nederland 5 procent minder ammoniak werd uitgestoten.

Dit blijkt uit de definitieve cijfers in rapportages van het RIVM en het CBS.

Voortzetting gunstige trend

De gunstige ontwikkeling van de ammoniakemisse is een voortzetting van de dalende trend over de afgelopen jaren. Ook de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide, stistofoxiden en fijnstof blijft dalen.

Drie procent minder broeikasgas

De uitstoot van broeikasgassen bedroeg in 2019 in Nederland in totaal 181,1 megaton CO2-equivalenten. Dat is 3 procent minder dan in 2018. De uitstoot van methaan, lachgas en de zogenaamde F-gassen is tussen 1990 en 2019 met 53 procent gedaald. De uitstoot van CO2 daalde in dezelfde periode met 5,3 procent.


0 reacties

Water toevoegen aan mest bij sleepvoetbemesten op klei- en veengrond is één van de maatregelen die leidde tot een lagere ammoniakemissie in 2019
dinsdag, 16 februari, 2021

Minder dieren, meer emissiearme stallen en verplicht water toevoegen aan mest bij sleepvoetbemesten op klei- en veengrond, hebben er voor gezorgd dat er in 2019 in Nederland 5 procent minder ammoniak werd uitgestoten.

Dit blijkt uit de definitieve cijfers in rapportages van het RIVM en het CBS.

Voortzetting gunstige trend

De gunstige ontwikkeling van de ammoniakemisse is een voortzetting van de dalende trend over de afgelopen jaren. Ook de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide, stistofoxiden en fijnstof blijft dalen.

Drie procent minder broeikasgas

De uitstoot van broeikasgassen bedroeg in 2019 in Nederland in totaal 181,1 megaton CO2-equivalenten. Dat is 3 procent minder dan in 2018. De uitstoot van methaan, lachgas en de zogenaamde F-gassen is tussen 1990 en 2019 met 53 procent gedaald. De uitstoot van CO2 daalde in dezelfde periode met 5,3 procent.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.