Agri Facts gaat ‘gekleurde rapporten’ wetenschappelijk toetsen


De nieuwe stichting STAF wil ‘gekleurde’ onderzoeksrapporten over bijvoorbeeld ammoniak wetenschappelijk toetsen
donderdag, 27 september, 2018

Een dezer dagen wordt Agri Facts opgericht. Dit is een nieuwe stichting die rapporten en onderzoeken van en voor overheden en niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) over de veehouderij wetenschappelijk gaat toetsen.

Jan Cees Vogelaar, oud-melkveehouder en voorzitter van het Mesdagfonds, maakte dit gisteravond bekend op de openingsavond van de Jouster Skou, een landbouwbeurs voor melkveehouders in Noord-Nederland. Het initiatief is volgens Vogelaar het antwoord op ‘de brij aan gekleurde rapporten’ die met grote regelmaat over de landbouw worden gemaakt.

Anti-landbouwsentiment

‘Pispaal zijn is een keuze’, stelde Vogelaar in zijn inleiding voor 300 melkveehouders. Vervolgens legde hij uit waarom er in Nederland een anti-landbouwsentiment heerst. ‘De bevolking in Nederland is explosief gegroeid ten opzichte van andere Europese landen, woont vooral in steden en heeft niets met landbouw.’

Volgens Vogelaar is dat een belangrijke reden dat conclusies van rapporten vaak van tevoren al vaststaan. Mineralen in oppervlaktewater. Ammoniak en verzuring. Fijnstofproblematiek. Landbouwgif in oppervlaktewater. Uitstoot van broeikasgassen. In veel rapporten wijst de vinger snel richting veehouderij. Vogelaar trekt de uitkomsten van diverse rapporten in twijfel. ‘Er is een georganiseerde lobby die stevig inzet op krimp van de veestapel.’ Vrijdag verschijnt er een nieuwe klimaatrapport van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). ‘Ik weet nu de uitkomst al.’

Jagen of bejaagd worden

Vogelaar zet vraagtekens bij de meegaande houding van belangenbehartigers en agribusiness bij de uitkomsten. ‘Laat je je bejagen of ga je terugjagen? Ik denk dat er genoeg harde feiten zijn om terug te jagen.’

Hij noemde een aantal concrete voorbeelden waarbij onderzoeksuitkomsten onder tafel worden gehouden of bewust verkeerd worden gepresenteerd. Het gaat bijvoorbeeld over onderzoeken rondom oppervlaktewaterkwaliteit, broeikasgasreductie en ammoniak. Met ammoniak haalde het Mesdagfonds recent de publiciteit door de uitkomsten met gedegen onderzoek en graafwerk onderuit te halen.

Het klimaatakkoord noemt Vogelaar een ‘vergelijkbaar bedrog als bij ammoniak’. Sectoren als de scheepvaart en het vliegverkeer worden volgens hem vanwege economische belangen bewust buiten schot gehouden.

Eis tot rectificatie

De nieuwe stichting Agri Facts (STAF), die een onafhankelijk bestuur krijgt en de oprichting financiert door een aantal niet nader genoemde partijen, zet de tegenaanval in. Bij geconstateerde onjuistheden komt er een eis tot rectificatie. ‘Desnoods tot de hoogste rechter. We gaan met goed onderbouwde feiten terugmeppen.’ Boeren die meer willen doen ‘dan alleen klagen en jammeren’ kunnen STAF inschakelen om de uitkomsten van een onderzoek te weerleggen, aldus Vogelaar.

De kosten van het inschakelen van STAF variëren tussen de 5.000 en 45.000 euro. In de zaal werd geopperd om hiervoor contributiegelden van belangenbehartigers of ZuivelNL in te zetten.

 

 

 


5 reacties

De nieuwe stichting STAF wil ‘gekleurde’ onderzoeksrapporten over bijvoorbeeld ammoniak wetenschappelijk toetsen
donderdag, 27 september, 2018

Een dezer dagen wordt Agri Facts opgericht. Dit is een nieuwe stichting die rapporten en onderzoeken van en voor overheden en niet-gouvernementele organisatie (ngo’s) over de veehouderij wetenschappelijk gaat toetsen.

Jan Cees Vogelaar, oud-melkveehouder en voorzitter van het Mesdagfonds, maakte dit gisteravond bekend op de openingsavond van de Jouster Skou, een landbouwbeurs voor melkveehouders in Noord-Nederland. Het initiatief is volgens Vogelaar het antwoord op ‘de brij aan gekleurde rapporten’ die met grote regelmaat over de landbouw worden gemaakt.

Anti-landbouwsentiment

‘Pispaal zijn is een keuze’, stelde Vogelaar in zijn inleiding voor 300 melkveehouders. Vervolgens legde hij uit waarom er in Nederland een anti-landbouwsentiment heerst. ‘De bevolking in Nederland is explosief gegroeid ten opzichte van andere Europese landen, woont vooral in steden en heeft niets met landbouw.’

Volgens Vogelaar is dat een belangrijke reden dat conclusies van rapporten vaak van tevoren al vaststaan. Mineralen in oppervlaktewater. Ammoniak en verzuring. Fijnstofproblematiek. Landbouwgif in oppervlaktewater. Uitstoot van broeikasgassen. In veel rapporten wijst de vinger snel richting veehouderij. Vogelaar trekt de uitkomsten van diverse rapporten in twijfel. ‘Er is een georganiseerde lobby die stevig inzet op krimp van de veestapel.’ Vrijdag verschijnt er een nieuwe klimaatrapport van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). ‘Ik weet nu de uitkomst al.’

Jagen of bejaagd worden

Vogelaar zet vraagtekens bij de meegaande houding van belangenbehartigers en agribusiness bij de uitkomsten. ‘Laat je je bejagen of ga je terugjagen? Ik denk dat er genoeg harde feiten zijn om terug te jagen.’

Hij noemde een aantal concrete voorbeelden waarbij onderzoeksuitkomsten onder tafel worden gehouden of bewust verkeerd worden gepresenteerd. Het gaat bijvoorbeeld over onderzoeken rondom oppervlaktewaterkwaliteit, broeikasgasreductie en ammoniak. Met ammoniak haalde het Mesdagfonds recent de publiciteit door de uitkomsten met gedegen onderzoek en graafwerk onderuit te halen.

Het klimaatakkoord noemt Vogelaar een ‘vergelijkbaar bedrog als bij ammoniak’. Sectoren als de scheepvaart en het vliegverkeer worden volgens hem vanwege economische belangen bewust buiten schot gehouden.

Eis tot rectificatie

De nieuwe stichting Agri Facts (STAF), die een onafhankelijk bestuur krijgt en de oprichting financiert door een aantal niet nader genoemde partijen, zet de tegenaanval in. Bij geconstateerde onjuistheden komt er een eis tot rectificatie. ‘Desnoods tot de hoogste rechter. We gaan met goed onderbouwde feiten terugmeppen.’ Boeren die meer willen doen ‘dan alleen klagen en jammeren’ kunnen STAF inschakelen om de uitkomsten van een onderzoek te weerleggen, aldus Vogelaar.

De kosten van het inschakelen van STAF variëren tussen de 5.000 en 45.000 euro. In de zaal werd geopperd om hiervoor contributiegelden van belangenbehartigers of ZuivelNL in te zetten.

 

 

 

5 reacties


Reacties

Die rapporten zijn irrelevant, het geld moet gestoken worden in bescherming van de natuur dmv adviezen hoe de ammoniak uitstoot te beperken.. Koop een ammoniak sensor met continu registratie. Meten is weten. Gissen is missen.

Goed om zaken van meerdere kanten te belichten en kritisch te blijven. Maar dan ook met open vizier en transparant. Graag zou ik bijvoorbeeld het volledige rapport mbt het onderziek van STAF over de deels toenemende populatie bijen in NL willen zien. Wie o wie beschikt hierover en kan dit met mij delen?

Het Mesdag Fonds van Vogelaar heeft zelf gekleurde informatie gebruikt. Zo wordt een Deens onderzoek aangehaald waaruit zou blijken dat ammoniak zich niet verder dan ongeveer 300 meter verspreidt rondom de bron. Daarbij vergeet Vogelaar het volgende te vermelden: Calculations using the model indicated that N deposition at 320 m distance from the chicken farm was only marginally affected by the NH3 emission from the farm. This was also confirmed by N deposition measurements using bio monitor measurements and winter wheat field trials. Thus, within the uncertainties of the measurements, this field study shows that the OML-DEP model gives valid estimates of dispersion and deposition of NH3 emitted from a livestock farm.” Door de hoge ammoniakconcentratie in de nabijheid van de stal wordt de depositiegeremd (want concentraties > compensatiepunt, zie fig 1) en daardoor juist verder wordt verspreid. Met dit artikel hebben de auteurs hun model OML-DEP juist willen toetsen t.a.v. van de verspreiding van ammoniak over grotere afstand. Zo laten ook de biomonitoringmetingen zien dat op 320m van de stal de N-depositie vnl. wordt bepaald door de achtergronddepositie, dwz depositie veroorzaakt door emissies van andere - verder weggelegen – bedrijven (zie oa. p 918: “Therefore, the biomonitors at this position were affected mainly by ‘background’ deposition of NH4 and NO3”). Vogelaar wil met dit onderzoek zijn gelijk aantonen, maar bereikt het tegendeel

https://www.researchgate.net/publication/222886144_Validation_of_model_calculation_of_ammonia_deposition_in_the_neighbourhood_of_a_poultry_farm_using_measured_NH3_concentrations_and_N_deposition

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.