Advies aan minister: ‘Benut GLB voor stimuleren kringlooplandbouw’


De RLi adviseert om een toenemend percentage van de beschikbare Europese steun in te zetten voor het stimuleren van kringlooplandbouw
woensdag, 22 mei, 2019

Het nieuwe Europese landbouwbeleid biedt kansen om Europees geld in te zetten voor het stimuleren van kringlooplandbouw in Nederland. Dit schrijft de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi) in een advies aan minister Schouten.

In 2021 nieuw GLB

Het nieuwe GLB – dat vanaf 2021 van kracht wordt – geeft de lidstaten meer vrijheid om het beschikbare budget te gebruiken voor nationaal beleid. De minister had de RLi gevraagd om mee te denken over de manier waarop het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie zou kunnen worden ingezet voor het stimuleren van kringlooplandbouw.

Meer budget naar ecoregeling

Het nieuwe GLB bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler omvat inkomenssteun aan boeren in de vorm van een premie per hectare. Deze premie is opgesplitst in een basisbedrag – gekoppeld aan basisvoorwaarden – en een bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de bijdrage die de ontvanger levert aan natuur, milieu en klimaat.
De RLi adviseert om de uitbetaling van dit laatste deel, de zogenaamde ecoregeling, in Nederland te koppelen aan doelstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. In het voorstel van de RLi zou bij aanvang 30 procent van het budget uit pijler 1 hiervoor gereserveerd moeten worden. Dit aandeel zou stapsgewijs verhoogd kunnen worden.

Puntensysteem

Om boeren een duidelijke richting te geven adviseert de RLi om de invulling van de ecoregeling aan te laten sluiten bij private duurzaamheidsschema’s. Daarbij denkt de raad aan de invoering van een puntensysteem, dat ondernemers de kans biedt om te kiezen voor een regeling die zo goed mogelijk aansluit bij hun eigen bedrijf. Deze puntensystematiek biedt de overheid de mogelijkheid om de ecoregelingen van jaar tot jaar aan te scherpen om zo de ontwikkeling naar kringlooplandbouw te blijven stimuleren.

Aanjagen van innovatie

De tweede pijler van het GLB is geen directe inkomenssteun, maar is bestemd voor plattelandsontwikkeling. Het geld uit deze pijler kan onder andere worden ingezet voor bevordering van agrarisch natuurbeheer en de verbetering van bodem- en waterkwaliteit. Hieruit zouden ook experimenten met vergaande vormen van kringlooplandbouw ondersteund kunnen worden.
De RLi adviseert om een deel van het budget uit de eerste pijler over te hevelen naar de tweede pijler om hiermee de ontwikkeling van nieuwe systemen voor kringlooplandbouw aan te jagen.

 

 


0 reacties

De RLi adviseert om een toenemend percentage van de beschikbare Europese steun in te zetten voor het stimuleren van kringlooplandbouw
woensdag, 22 mei, 2019

Het nieuwe Europese landbouwbeleid biedt kansen om Europees geld in te zetten voor het stimuleren van kringlooplandbouw in Nederland. Dit schrijft de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (RLi) in een advies aan minister Schouten.

In 2021 nieuw GLB

Het nieuwe GLB – dat vanaf 2021 van kracht wordt – geeft de lidstaten meer vrijheid om het beschikbare budget te gebruiken voor nationaal beleid. De minister had de RLi gevraagd om mee te denken over de manier waarop het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie zou kunnen worden ingezet voor het stimuleren van kringlooplandbouw.

Meer budget naar ecoregeling

Het nieuwe GLB bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler omvat inkomenssteun aan boeren in de vorm van een premie per hectare. Deze premie is opgesplitst in een basisbedrag – gekoppeld aan basisvoorwaarden – en een bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de bijdrage die de ontvanger levert aan natuur, milieu en klimaat.
De RLi adviseert om de uitbetaling van dit laatste deel, de zogenaamde ecoregeling, in Nederland te koppelen aan doelstellingen op het gebied van kringlooplandbouw. In het voorstel van de RLi zou bij aanvang 30 procent van het budget uit pijler 1 hiervoor gereserveerd moeten worden. Dit aandeel zou stapsgewijs verhoogd kunnen worden.

Puntensysteem

Om boeren een duidelijke richting te geven adviseert de RLi om de invulling van de ecoregeling aan te laten sluiten bij private duurzaamheidsschema’s. Daarbij denkt de raad aan de invoering van een puntensysteem, dat ondernemers de kans biedt om te kiezen voor een regeling die zo goed mogelijk aansluit bij hun eigen bedrijf. Deze puntensystematiek biedt de overheid de mogelijkheid om de ecoregelingen van jaar tot jaar aan te scherpen om zo de ontwikkeling naar kringlooplandbouw te blijven stimuleren.

Aanjagen van innovatie

De tweede pijler van het GLB is geen directe inkomenssteun, maar is bestemd voor plattelandsontwikkeling. Het geld uit deze pijler kan onder andere worden ingezet voor bevordering van agrarisch natuurbeheer en de verbetering van bodem- en waterkwaliteit. Hieruit zouden ook experimenten met vergaande vormen van kringlooplandbouw ondersteund kunnen worden.
De RLi adviseert om een deel van het budget uit de eerste pijler over te hevelen naar de tweede pijler om hiermee de ontwikkeling van nieuwe systemen voor kringlooplandbouw aan te jagen.

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.