100 miljoen voor toekomst veenweidegebied


Met de gebiedsgerichte aanpak van de veenweidegebieden wordt een CO2-reductie van 1 megaton beoogd in 2030
maandag, 19 oktober, 2020

Het ministerie van LNV stelt 100 miljoen euro beschikbaar om een toekomstgerichte aanpak voor veenweidegebieden te ontwikkelen.

Het geld zal onder andere worden besteed aan onderzoek om te kunnen bepalen welke oplossing in welk gebied het beste is. Verschillende regio’s in de veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht vragen elk om een eigen oplossingsrichting. Eerder kondigden ook de provincies al een gezamenlijk budget van 105 miljoen euro aan voor het ontwikkelen van een aanpak voor het veenweidegebied.

Nieuwe infiltratietechnieken

In de gebieden komen verschillende maatschappelijke opgaves samen op het gebied van landbouw, klimaat, natuur- en biodiversiteit en de gevolgen van bodemdaling op bijvoorbeeld woningen. Hierdoor moet er voor ieder gebied een specifieke eigen aanpak worden ontwikkeld. Oplossingsrichtingen om boeren in veenweidegebieden een duurzame toekomst te geven liggen volgens het ministerie in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe infiltratietechnieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en de ontwikkeling van natte teelten.

1 megaton reductie in tien jaar

De huidige kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en tot bodemdaling. Het waterpeil verhogen in veenweidegebied heeft echter grote gevolgen voor agrariërs. Hogere waterpeilen vragen om een andere bedrijfsvoering vanwege minder draagkracht en een lagere gewasproductie. Nieuwe oplossingen zijn daarom nodig.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de landbouw zich inzet voor een CO2-reductie van 3,5 megaton in 2030, met een verdere ambitie van 6 megaton. Met de gebiedsgerichte aanpak van de veenweidegebieden wordt een CO2-reductie van 1 megaton beoogd in 2030.


0 reacties

Met de gebiedsgerichte aanpak van de veenweidegebieden wordt een CO2-reductie van 1 megaton beoogd in 2030
maandag, 19 oktober, 2020

Het ministerie van LNV stelt 100 miljoen euro beschikbaar om een toekomstgerichte aanpak voor veenweidegebieden te ontwikkelen.

Het geld zal onder andere worden besteed aan onderzoek om te kunnen bepalen welke oplossing in welk gebied het beste is. Verschillende regio’s in de veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht vragen elk om een eigen oplossingsrichting. Eerder kondigden ook de provincies al een gezamenlijk budget van 105 miljoen euro aan voor het ontwikkelen van een aanpak voor het veenweidegebied.

Nieuwe infiltratietechnieken

In de gebieden komen verschillende maatschappelijke opgaves samen op het gebied van landbouw, klimaat, natuur- en biodiversiteit en de gevolgen van bodemdaling op bijvoorbeeld woningen. Hierdoor moet er voor ieder gebied een specifieke eigen aanpak worden ontwikkeld. Oplossingsrichtingen om boeren in veenweidegebieden een duurzame toekomst te geven liggen volgens het ministerie in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe infiltratietechnieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en de ontwikkeling van natte teelten.

1 megaton reductie in tien jaar

De huidige kunstmatig lage waterstand in veenweidegebieden zorgt voor oxidatie van het veen en dat leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen en tot bodemdaling. Het waterpeil verhogen in veenweidegebied heeft echter grote gevolgen voor agrariërs. Hogere waterpeilen vragen om een andere bedrijfsvoering vanwege minder draagkracht en een lagere gewasproductie. Nieuwe oplossingen zijn daarom nodig.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de landbouw zich inzet voor een CO2-reductie van 3,5 megaton in 2030, met een verdere ambitie van 6 megaton. Met de gebiedsgerichte aanpak van de veenweidegebieden wordt een CO2-reductie van 1 megaton beoogd in 2030.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.