Maatschappij

Nederlandse grondwaterstand hersteld, in Vlaanderen niet

waterstand
Op de meeste plekken zijn de Nederlandse grondwaterpeilen zelfs bovengemiddeld

De Nederlandse grondwaterstanden zijn grotendeels hersteld van de droogte van 2022 door de natte herfst en de natte maanden januari en maart. In Vlaanderen is er daarentegen een achteruitgang te zien.

Dat melden de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN-LCW) en de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Nederlandse grondwaterpeilen bovengemiddeld

Op de meeste plekken zijn de Nederlandse grondwaterpeilen zelfs bovengemiddeld. Dit is gunstig voor de Nederlandse scheepvaart-, landbouw-, natuur-en drinkwatersector. Het oppervlaktewater van kanalen, sloten en meren is op peil. Dit maakt dat er voor de landbouwgronden voldoende water beschikbaar is om zoutindringing van de zee tegen te gaan.

Ook in de komende weken zijn de verwachtingen voor de rivierafvoeren hoger dan gemiddeld. Dat komt omdat er tot 2 april geregeld neerslag wordt verwacht, zowel in Nederland als in de stroomgebieden van de Rijn en Maas. Na 2 april wordt een normale hoeveelheid neerslag verwacht.

Achteruitgang grondwaterstand Vlaanderen

De Databank Ondergrond Vlaanderen meldt dat er deze maand opnieuw een achteruitgang te zien is in de toestand van grondwater voor de tijd van het jaar, ondanks een verbetering in januari 2023. Op 5 maart 2023 vertoonde slechts 17 procent van de ondergronden een normale waterstand en slechts 1 procent een hoge stand voor dit jaargetijde. Op 82 procent van de meetplaatsen werd een lage tot zeer lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar gemeten. Dit is een enorme achteruitgang ten opzichte van maart 2022, waar het aandeel lage tot zeer lage grondwaterstanden in Vlaanderen nog 23 procent bedroeg.

Droogtemonitor

De droogtesituatie wordt constant gemeten door waterbeheerders. De uitkomsten hiervan komen in Nederland samen in de droogtemonitor. Hierin is onder meer informatie over neerslag, grondwater, de kwaliteit van het water, de afvoeren van de Maas en de Rijn en verzilting te vinden. Ook bij een watertekort geeft de droogtemonitor verwachtingen over de droogtesituatie. In Vlaanderen wordt deze informatie verstrekt via de Databank Ondergrond Vlaanderen