Maatschappij

Nederlandse burger wil crispr-cas streng blijven reguleren

Crispr-cas kan onder andere worden gebruikt om gewassen te kweken die minder gevoelig zijn voor droogte
Crispr-cas kan onder andere worden gebruikt om gewassen te kweken die minder gevoelig zijn voor droogte

Nederlanders zijn niet per definitie tegen het gebruik van gentech bij de veredeling van gewassen. Maar ze willen wel dat de toepassing streng gereguleerd blijft.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het Rathenau Instituut dat gesprekken over dit onderwerp organiseerde met een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving.

Twijfel aan effect op duurzaamheid

De deelnemers aan de gesprekken zien dat nieuwe veredelingstechnieken als crispr-cas gewassen kunnen opleveren die resistent zijn tegen ziektes en minder gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden. Maar ze betwijfelen ook of de teelt van met gentech aangepaste gewassen echt zal bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en vrezen dat bij de introductie vooral de belangen van zaadbedrijven voorop zullen staan.

Precies knippen en plakken

Crispr-cas is een relatief nieuwe biologische techniek waarmee erfelijk materiaal heel precies kan worden veranderd. De techniek maakt gebruik van een stukje genetische code in combinatie met een eiwit dat werkt als een schaartje. Op de plek waar het erfelijk materiaal wordt geknipt kan een nieuw stukje soorteigen genetisch materiaal worden geplakt. Een cel die een crispr-cas behandeling heeft ondergaan is daardoor genetisch veranderd. Als deze cel verder wordt opgekweekt ontstaat een plant met andere eigenschappen.

Onzekerheid over langetermijngevolgen

Veel deelnemers aan de discussies van het Rathenau Instituut spraken hun onzekerheid uit over de gevolgen die de teelt van gentech gewassen op lange termijn kunnen hebben voor mens en milieu. Ze vinden unaniem dat de toepassing van nieuwe gentechnieken gereguleerd moet blijven. Ook willen ze, via de etikettering van voedingsmiddelen, bewust kunnen blijven kiezen om voedingsmiddelen die door de toepassing van gentech zijn voortgebracht, wel of niet te consumeren.

Europese Commissie wil soepeler wetgeving

Aan het begin van de zomer presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor aanpassing van de strenge wet- en regelgeving rondom gentech. In dit voorstel wordt de toepassing van crispr-cas veel minder streng gereguleerd. Zowel het Europees Parlement als de Europese lidstaten zullen de komende maanden een standpunt over het voorstel van de Commissie moeten bepalen. Het Nederlands kabinet heeft al laten weten het voorstel in grote lijnen te steunen.

Achtergrond in Veeteelt

In de septembernummers van Veeteelt en VeeteeltVlees is een achtergrondartikel te lezen waarin voor- en tegenstanders van de toepassing van crispr-cas aan het woord komen. De nieuwe Veeteelt en VeeteeltVlees verschijnen eind deze week.

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden van de website van het Rathenau Instituut.