Maatschappij

Mondiale melkproductie groeit komend decennium met 1,6 procent

india
Volgens het OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 rapport zal de melkplas van India komend decennia sterk groeien

De mondiale melkproductie groeit komend decennium met 1,6 procent.

Dat blijkt uit het OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033 rapport dat trends over tien jaar in de landbouwsector voorspelt.

Zo wordt er in bepaalde landen een veestapelgroei verwacht. Die groei gebeurt matig in Noord-Amerika en China, maar sterk in Sub-Sahara-Afrika en landen zoals India en Pakistan. Niet alleen de kuddegroei zal in die landen zorgen voor meer melk. Ook de stijging van de melkproductie per koe speelt een rol. Dit is het gevolg van de optimalisatie op vlak van melkproductiesystemen, diergezondheid, voerefficiëntie en genetica die in ontwikkelingslanden gaande is.

India is vandaag de grootste melkproducent

India is vandaag de grootste melkproducent en zal naar verwachting nog doorgroeien in melkproductie. De groei zal voortkomen uit meer melkkoeien en buffels met hogere opbrengsten. Momenteel is de productie er nog gebaseerd op kleine huishoudens die aangesloten zijn bij coöperaties voor de melkverwerking en distributie. Toekomstige integratie in de bredere toeleveringsketens zal belangrijk zijn voor de toegevoegde waarde aan de zuivelsector in India. 

Afrika heeft een derde van de globale melkveepopulatie

Ook in Afrika wordt er volgens het rapport een sterke productiegroei verwacht. En dat vooral door grotere veestapels met een lage gemiddelde melkproductie. Een aanzienlijk deel van de melk is afkomstig van geiten en schapen. Volgens de voorspelling heeft Afrika komend decennia een derde van de mondiale melkveepopulatie. Deze zal ongeveer 6 procent van de globale melkproductie voor zijn rekening nemen.

Europese melkproductie neemt af

In Europa schat het rapport dat de melkproductie afneemt als gevolg van een daling in de mekveestapel door wetgeving en slechte ruwvoeropbrengsten. Wel wordt er een groeiend aanbod biologische melk verwacht. Momenteel behoren ruim 10 procent van de Europese melkkoeien tot biologische boerderijen in Oostenrijk, Denemarken, Griekenland, Letland, Zweden en andere landen. Ook Duitsland Frankrijk en Italië zien een stijging in de biologische zuivelproductie. 

Voorspelde veranderingen in de globale melkproductie- en veestapel tussen 2024 en 2033 (bron: OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033)

Melkproductie Noord-Amerika vier keer hoger dan gemiddelde

Het rapport schrijft ook over Noord-Amerika. Daar zou de gemiddelde melkproductie per koe vier keer hoger zijn dan de gemiddelde melkproductie wereldwijd. Ze wijzen dit toe aan de gespecialiseerde melkveebedrijven en de krachtvoerrijke, grasarme rantsoenen. 

Het aantal koeien in de Verenigde Staten en Canada zal naar schatting grotendeels onveranderd blijven. Wel is er een productiegroei uit opbrengstverhoging per koe mogelijk.

Nieuw-Zeeland

Naar verwachting zal de Nieuw-Zeelandse melkplas volgens het rapport komend decennia per jaar met 0,5 procent groeien. Dit komt door beperkende factoren die veestapelgroei moeilijk maakt. Met name de beperkte beschikbaarheid van land, toenemende milieubeperkingen en de verplichting om methaanemissies te reduceren. Hoewel het aandeel van Nieuw-Zeeland in de wereldmelkproductie vandaag slechts 2,5 procent bedraagt, is Nieuw-Zeeland het meest exportgerichte land.