Maatschappij

Minder uitstoot van broeikasgassen door landbouw in tweede kwartaal 2022

De landbouw, waaronder de melkveehouderij, heeft in het tweede kwartaal van 2022 minder broeikasgassen uitgestoten
De landbouw, waaronder de melkveehouderij, heeft in het tweede kwartaal van 2022 minder broeikasgassen uitgestoten

Uit nieuwe statistieken van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in het tweede kwartaal van 2022 negen procent lager ligt.

De reductie komt vooral door minder aardgasverbruik in de industrie, landbouw en de gebouwde omgeving. Deze ontwikkeling was in het eerste kwartaal ook al te zien, maar trekt verder door. De uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal door de landbouw was 1,4 megaton CO2 en 4,7 megaton overige broeikasgassen (onder meer methaan) uitgedrukt in CO2-equivalenten. Vorig jaar was dit in het tweede kwartaal respectievelijk 1,8 en 4,8 megaton.

Industrie grootste uitstoter

De bijdrage aan broeikasgassen per sector is voor de landbouw 17,1 procent van de totale uitstoot van Nederlandse economische activiteiten. De sector staat daarmee op de vierde plek. De industrie heeft met een uitstoot van 31,6 procent de hoogste uitstoot van broeikasgassen. Daarna volgen mobiliteit met 22,1 procent en elektriciteit met 18,7 procent.

De bijdrage van broeikasgassen per sector in het tweede kwartaal van 2022 (bron: CBS)
De bijdrage van broeikasgassen per sector in het tweede kwartaal van 2022 (bron: CBS)