Maatschappij

Minder broeikasgas op Koeien en Kansenbedrijven door meer weiden en minder krachtvoer

De grootste vermindering was te zien bij de methaanemissie uit pensfermentatie, die daalde met gemiddeld 19 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk
De grootste vermindering was te zien bij de methaanemissie uit pensfermentatie, die daalde met gemiddeld 19 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk

Onder andere door koeien 200 uur meer te weiden en minder krachtvoer te voeren, verminderde de uitstoot op Koeien- en Kansenbedrijven in 2022 met gemiddeld 45 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee behaalden alle bedrijven hun doelstelling.

De gemiddelde broeikasgasemissie lag op Koeien- en Kansenbedrijven vorig jaar op 1027 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk. In 2021 lag dit nog op 1072 gram.

Meer weiden, minder aanvoer

De grootste winst werd behaald doordat de Koeien- en Kansenbedrijven de methaanemissie uit pensfermentatie terugbrachten. De methaanemissie uit pensfermentatie nam in 2022 met gemiddeld 19 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk af ten opzichte van 2021. Deze afname behaalden de bedrijven door de koeien 200 uur meer te weiden en 2 kg minder krachtvoer en krachtvoervervangers per 100 kg melk te voeren, waardoor er meer vers gras in het rantsoen zat.

Door meer te weiden, werd er ook minder mest in de put opgeslagen. Dit zorgde voor een daling van gemiddeld 8 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk afkomstig uit mestopslag. Het minder aankopen van kunstmest en voer zorgde er daarnaast voor dat de CO2-emissie uit aanvoerbronnen met 18 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk afnam.

Doelen gehaald

De melkveehouders van de Koeien- en Kansenbedrijven stelden het doel om een maximale broeikasgasuitstoot van 1200 gram CO2-equivalenten per kg meetmelk te realiseren. Op twee veenbedrijven na hebben alle Koeien- en Kansenbedrijven dit gehaald. Op de veenbedrijven lag de maximale broeikasgasuitstoot iets hoger maar deze bedrijven hebben een alternatieve referentiewaarde omdat op veengrond van nature lachgas vrij komt uit de bodem. Daarmee hebben ook deze bedrijven het doel gehaald.