Maatschappij

Methaanemissie stijgt in totaliteit, maar daalt per kg melk

Een groot deel van de methaanemissie is afkomstig uit pensfermentatie
Een groot deel van de methaanemissie is afkomstig uit pensfermentatie

Ten opzichte van 1950 is de melkproductie per koe en de verteerbaarheid van het voer sterk toegenomen. Daardoor is over deze periode een halvering van de methaanemissie per kg geproduceerde melk bereikt.

De methaanproductie van de melkveehouderij is tussen 1950 en 1990 flink toegenomen, om na 1990 weer licht te dalen tot 2010. Daarna nam de totale methaanproductie weer iets toe. Dankzij de hiervoor genoemde stijging in melkproductie, komt de methaanproductie per kg melk de helft lager uit dan deze in 1950 was.

Methaanverleden in beeld

Dat blijkt uit een reconstructie van de methaanemissie sinds 1950, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research. Deze reconstructie is gedaan om te kijken naar de totale hoeveelheid methaan die in de afgelopen 70 jaar door de Nederlandse melkveehouderij in de atmosfeer is gebracht. Zo kan worden gekeken hoe deze kan worden verminderd.

De reconstructie van de onderzoekers laat zien hoe de methaanemissie door de jaren heen zich heeft ontwikkelt

Fokken op voerefficiëntie

Volgens de onderzoekers richt het reduceren van methaan zich in de toekomst vooral op pensfermentatie. In het verleden waren de verbetering van melkproductie en de verteerbaarheid van het voer de belangrijkste factoren. Nu heeft bijvoorbeeld het fokken van dieren die minder methaan produceren per kg opgenomen voer meer potentie.

Rantsoen en mest

Daarnaast kan met rantsoenaanpassingen en toevoegmiddelen de vorming van methaan in de pens verminderd worden. Ook komt een deel van de methaan uit mest. De meeste maatregelen om methaan uit mest te reduceren zijn gebaseerd op stalsystematiek en mestoxidatie- en of vergisting.   

Het hele rapport is hier te lezen.