Maatschappij

Melkveehouders en zuivel trekken samen op tegen stikstofplannen

De sectorpartijen omschrijven de stikstofplannen als onnodig, ongewenst en desastreus voor platteland en natuur
De sectorpartijen omschrijven de stikstofplannen als onnodig, ongewenst en desastreus voor platteland en natuur

LTO Melkveehouderij, NAJK, NMV, DDB en NZO gaan binnen ZuivelNL meer samenwerken om tegengas te geven aan de stikstofplannen van het kabinet.

De organisaties omschrijven de plannen als onnodig, ongewenst, zonder enig perspectief voor (jonge) boeren en destrastreus voor platteland en natuur. Ook wijzen ze op de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening, zowel lokaal als mondiaal.

De partijen erkennen weliswaar dat er forse opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. Tegelijk wijzen er erop dat het kabinet niets gedaan heeft met oplossingen die organisaties aangedragen hebben voor concrete stikstofreductie. 

Met provincies samenwerken

De melkveehouders en de zuivelsector zien een belangrijke rol voor innovatie. Ook willen ze de sociaal-economische gevolgen van de kabinetsplannen in beeld brengen en met de provincies samenwerken om bij te dragen aan het oplossen van de problematiek en tegelijkertijd toekomstperspectief te houden voor de melkveehouderij.