Maatschappij

LTO: ‘Verlies derogatie zwart scenario kringlooplandbouw’

Door derogatie mogen ondernemers 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken in plaats van 170 kilo per hectare
Door derogatie mogen ondernemers 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken in plaats van 170 kilo per hectare

Verlies van derogatie betekent een zwart scenario voor kringlooplandbouw.

Met die woorden reageert LTO op nieuws dat derogatie mogelijk van tafel is. Gisteravond meldde NOS op basis van Haagse bronnen dat het ministerie van Landbouw maandag gaat melden dat het niet gelukt is derogatie te behouden.

Tegenslag op tegenslag

‘Het Nederlandse landbouwbeleid is tegenslag op tegenslag op tegenslag voor boeren’, reageert LTO. ‘Verlies van derogatie betekent dat van de totale benodigde bodembemesting een kleiner deel uit vruchtbare dierlijke mest mag komen, en dus een grotere afhankelijkheid van kunstmest (en daarmee gas). Dit kost boeren zo’n 10.000 tot 20.000 euro per bedrijf extra, zonder dat het milieu er beter van wordt. Als het ministerie van LNV nog enig toekomstperspectief wil bieden, dan moet derogatie echt geregeld worden in Brussel.’

Onmisbare bouwsteen

Derogatie is volgens LTO een onmisbare bouwsteen bij grote maatschappelijke uitdagingen zoals natuurherstel, klimaatverandering, waterkwaliteit, ruimtegebruik, voedselzekerheid en grondstoffenschaarste.

Eerder deze week liet minister Staghouwer in een Kamerbrief weten nog geen uitsluitsel te kunnen geven over derogatie en deze ook niet voor het zomerreces te verwachten.

17.000 ondernemers

In Nederland maken zo’n 17.000 ondernemers gebruik van derogatie, op ongeveer de helft van het agrarisch areaal in Nederland. Door derogatie mogen zij 230 of 250 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken in plaats van 170 kilo per hectare.