Maatschappij

LTO naar rechter om publicatie dier- en bedrijfsgegevens te voorkomen

LTO vindt het publiceren van dier- en bedrijfsgegevens veel te ver gaan, omdat ze de persoonlijke levenssfeer van de veehouder raken
LTO vindt het publiceren van dier- en bedrijfsgegevens veel te ver gaan, omdat ze de persoonlijke levenssfeer van de veehouder raken

LTO Nederland stapt naar de minister en naar de rechter om de publicatie van dieraantallen en bijbehorende adressen van alle veehouderijbedrijven in Nederland te voorkomen.

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werden eind vorig jaar en begin dit jaar drie verzoeken Wet open overheid (Woo-verzoeken) gedaan, waarin werd gevraagd om deze gegevens. LTO reageerde daarop al door een zienswijze in te dienen en een standaard-zienswijze beschikbaar te stellen voor haar leden. Hoewel deze massaal door de leden is ingediend, besloot de RVO afgelopen donderdag dat het merendeel van de informatie toch verstrekt gaat worden. Alleen KvK-nummers en relatienummers (BRS-nummers) worden niet openbaar gemaakt.  

Verschillende wegen

‘Helaas hebben de vele ingediende zienswijzen de RVO dus niet volledig tot inkeer doen komen’, meldt LTO. Daarom tekent de boerenbelangenorganisatie bezwaar aan bij de minister en dient zij een verzoek voor het voorlopig uitstellen van de publicatie in bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Wordt dit verzoek toegekend, dan kan de rechtbank de werking van de besluiten tijdelijk schorsen en mag de RVO de informatie niet openbaar maken. Ook kunnen leden binnenkort via een standaard-bezwaarschrift hun bezwaar indienen. ‘Succes is niet gegarandeerd, maar we doen wat we kunnen om deze vergaande inbreuk in de levenssfeer van boeren tegen te houden’, aldus LTO.

Invloed op levenssfeer van veehouder

De aanvragen bij RVO gaat over het openbaar maken van documenten over landbouwhuisdieren in een overzicht van de Gecombineerde opgave, de Landbouwtelling 2021 en een overzicht van alle agrarische ondernemingen in de provincie Gelderland. Hierbij gaat het om onder meer UBN-nummers, KvK-nummers, adressen, het aantal geregistreerde landbouwhuisdieren, het staltype waarin de dieren worden gehouden en de Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie (BAB). ‘Wij vinden het publiceren van deze gegevens veel te ver gaan en verzetten ons tegen publicatie. De gegevens raken de persoonlijke levenssfeer van de veehouder, omdat het boerenbedrijf meestal ook het woonadres is van het gezin’, meldde LTO eerder.