Maatschappij

Harmen Endendijk is nieuwe voorzitter NMV

De nieuwe voorzitter van de NMV staat open voor samenwerking met andere belangenbehartigers om versnippering te voorkomen
De nieuwe voorzitter van de NMV staat open voor samenwerking met andere belangenbehartigers om versnippering te voorkomen

De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft Harmen Endendijk uit Ermelo verkozen tot voorzitter.

Endendijk is de opvolger van Henk Bleker, die sinds september 2021 de voorzittershamer op ad-interim-basis hanteerde. Eind vorig jaar trad Bleker al af en werd zijn taak tijdelijk overgenomen door Paul Gosselink uit Sinderen. Hij is na vandaag de nieuwe vicevoorzitter van de NMV.

Nu goed moment

Endendijk heeft in Ermelo samen met zijn vader Dirk een melkveebedrijf met 45 koeien en werkt daarnaast als onderzoeker en nutritionist bij Alpuro Breeding. Hij was nog niet bestuurlijk actief binnen de NMV. ‘Maar mijn vader was destijds een van de eerste leden en we zijn altijd nauw betrokken gebleven’, vertelt hij. ‘Er komt op dit moment veel op de melkveehouderij af en wij willen daarover graag ons eigen geluid laten horen. Daarom leek het me een goed moment om me kandidaat te stellen’, motiveert Endendijk zijn beslissing om positief te reageren toen hij werd benaderd door het bestuur.

Gedreven mensen met kennis

De NMV is niet de grootste speler in de belangenbehartiging, erkent Endendijk. ‘Maar ik heb vandaag op de ledenvergadering ook weer ervaren dat er in de club een groep gedreven mensen met veel kennis en goede ideeën actief is. De NMV wordt in Den Haag dan ook zeker serieus genomen als belangenbehartiger voor melkveehouders’, ervaart de nieuwe voorzitter.

Open voor samenwerking

De nieuwe voorzitter staat open voor samenwerking met andere belangenbehartigers. ‘Bij onnodige versnippering is niemand gebaat. Dus als we elkaar kunnen versterken, moeten we dat zeker doen’, vindt hij. ‘Ik ga er altijd vanuit dat iedere partij zich inzet met de beste bedoelingen, al zijn de oplossingen die we zien soms verschillend. Daar moeten we met elkaar over in gesprek blijven en de ruimte  zoeken om elkaar te overtuigen.’