Maatschappij

Grotere melkveebedrijven scoren gemiddeld beter op dierenwelzijn

Een grote veestapel scoort gemiddeld iets beter op dierenwelzijn dan een kleinere veestapel
Een grote veestapel scoort gemiddeld iets beter op dierenwelzijn dan een kleinere veestapel

Het verschil is niet groot, maar uit Duits onderzoek blijkt dat een grootschalig bedrijf gemiddeld iets beter scoort op het vlak van dierenwelzijn dan bedrijven met een kleinere veestapel.

In het onderzoek werden 3085 Duitse bedrijven op een rijtje gezet. De omvang van de veestapel varieerde tussen 7 tot 2900 koeien met een gemiddelde veestapel van 122 melkkoeien. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 70 koeien. De bedrijven behaalden een score voor dierenwelzijn tussen 15,8 en 41,5 op een maximale score van 42. Het gemiddelde lag op 30,6 punten.

Klein effect van veestapel

Uit het onderzoek blijkt er een positief verband te zijn tussen de grootte van de veestapel en de dierenwelzijnsscore. Dat effect was overigens klein: per 10 procent extra dieren stijgt het dierenwelzijn met 0,07 punten. Kortom, een kudde die twee keer zo groot is als het gemiddelde van de proef scoort 0,7 punten hoger (31,3 tegenover 30,6).

Professionalisering bij schaalvergroting

Waardoor dit precies is, komt in het onderzoek niet aan het licht, al wordt er wel gesproken over professionalisering van grotere bedrijven als voordeel voor dierenwelzijn. Zo zouden groei en specialisatie routinematige procedures opleveren en daarmee een betere opvolging van de dieren. In elk geval is er geen negatief effect van een grotere veestapel gevonden.

Ruimte voor verbetering

Ook vond de studie in elke categorie van bedrijfsformaat een grote variatie in dierenwelzijn en is er volgens de onderzoekers op veel bedrijven ruimte voor verbetering, ongeacht de omvang van het bedrijf, het type huisvesting, de opleiding van de veehouder of andere bedrijfskenmerken.