Maatschappij

FrieslandCampina goed op weg met klimaatdoelen Parijs

Het aanleggen van zonnepanelen is een van de manieren om de broeikasgasuitstoot te laten dalen
Het aanleggen van zonnepanelen is een van de manieren om de broeikasgasuitstoot te laten dalen

De klimaatdoelen van FrieslandCampina zijn in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat zegt het Science Based Targets-initative (SBTi) dat het dit jaar gelanceerde klimaatplan van de zuivelcoöperatie onder de loep heeft genomen.

In Parijs spraken bijna 200 landen in december 2015 af zich ervoor in te spannen dat de aarde maximaal 1,5 graad opwarmt. Het SBTi stelt vast dat de klimaatplannen van FrieslandCampina daarmee in lijn zijn.

Fikse reductie in 2030

De zuivelonderneming wil in 2030 een fikse reductie van de uitstoot van broeikasgassen realiseren. In de eigen bedrijfsactiviteiten, zoals productielocaties en transport, wil het bedrijf een daling behalen van 63 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 2015. Bij de productie van melk door leden-melkveehouders mikt het bedrijf op een reductie van 33 procent. FrieslandCampina denkt daarbij aan maatregelen als het gebruik van voeradditieven die de methaanuitstoot verminderen, het toepassen van zonne- en windenergie en het aanleggen van emissieamre stalvloeren.

Tussen 2015 en 2021 heeft de zuivelonderneming de broeikasgasemissies binnen het bedrijf al met 28 procent teruggebracht. De broeikasgasuitstoot van de ruim 10.000 aangesloten melkveebedrijven daalde in die periode met 12,5 procent.

Anderhalf miljard euro

De zuivelcoöperatie trekt de komende tien jaar 1,5 miljard euro uit om de klimaatdoelen te halen.