Maatschappij

Faunaschade kostte provincies 55 miljoen in 2023

Ganzen veroorzaakten zo'n 80 procent van de vergoede schade
Ganzen veroorzaakten zo'n 80 procent van de vergoede schade

De tegemoetkomingen die provincies uitkeerden voor faunaschade stegen in 2023 met 23 procent naar ruim 55 miljoen euro. Het aantal aanvragen voor schadevergoeding groeide van bijna 7700 naar circa 8500, blijkt uit cijfers van BIJ12.

De grootste schadepost zijn de ganzen. Vooral de grauwe gans veroorzaakt met ruim 27,5 miljoen euro veel schade. In de top tien dieren die de meeste schade veroorzaken staan vier ganzensoorten: de grauwe gans, brandgans, kolgans en rotgans. Gezamenlijk veroorzaken ze bijna 44 miljoen euro aan schade, zo’n 80 procent van alle tegemoetkomingen.

Meeste schade in Noord-Holland en Friesland

Met ganzen als grootste kostenpost is de meeste schade aan grasland. Van de 55 miljoen euro ging 43,2 miljoen euro naar het herstel van grasland. De hogere bedragen zijn deels veroorzaakt door de hogere prijs van voorjaarsgras. De drogestofprijs van voorjaarsgras per kilo steeg met 10 procent van 0,31 euro in 2022 naar 0,34 euro in 2023. De provincies die de hoogste schadebedragen uitkeerden waren Friesland en Noord-Holland. Beide waren ruim 15 miljoen kwijt om schade tegemoet te komen. 

Flinke toename in faunaschade

Sinds 2014 is de faunaschade flink toegenomen. Tien jaar geleden bleven de schade-uitkeringen onder de 20 miljoen euro. Relatief nieuw in de faunaschadecijfers is de wolf. Landelijk gezien bereikt de wolf de top tien van schadeveroorzakende dieren niet, maar in Drenthe staat de wolf op de derde plaats met een schade van 138.650 euro.