Maatschappij

FAO: zet in op veemanagement om klimaatimpact te beperken

ee
Streven naar maximale productie en efficiëntie in de veehouderij zijn de meest effectieve interventies bij het terugdringen van emissies

Het verbeteren van fokkerij, voeding, gezondheid en productiviteit heeft op korte termijn de meeste impact op het verminderen van broeikasgassen. 

Dat blijkt uit een rapport van de Food and Agriculture Organization (FAO). Met een optimaal management kan de veehouderij de uitstoot van broeikasgassen volgens de FAO met zo’n 50 procent verminderen en tegelijkertijd voldoen aan de groeiende vraag naar dierlijke producten, die in 2050 naar verwachting twintig procent hoger ligt. 

Meer impact dan afname vleesconsumptie

Het verbeteren van het veemanagement zet daarmee op korte termijn meer zoden aan de dijk dan het terugdringen van de vleesconsumptie. FAO verwacht dat de afname van consumptie van dierlijke producten niet meer dan 2 tot 5 procent reductie van broeikasgassen oplevert. 

‘Er wordt soms te gemakkelijk gedacht over het terugdringen van dierlijke consumptie. Voor armere bevolkingsgroepen is dat onhaalbaar.’  FAO tempert daarnaast de hoge verwachtingen op het gebied van vleesvervangers en wijst ook op de rol van dieren als financiële hulpbron in arme landen.

Bal ligt bij instellingen

De FAO stelt dat de bal in het kamp ligt van onderzoeks-en overheidsinstellingen. ‘Investeren in de veehouderij is van cruciaal belang om reductiedoelstellingen te bereiken. Instellingen spelen daar een cruciale rol bij door bijvoorbeeld wetgeving, bewustmakingscampagnes en markttoegang. De samenwerking van alle belanghebbenden in de sector is essentieel om de verwachte toename van de broeikasgasemissies van de veestapel met succes te beperken.’

Vorig jaar in december publiceerde de FAO een rapport over het verlagen van de broeikasgasemissies parallel aan de klimaattop van de Verenigde Naties.