Maatschappij

Duitse belangengroepen vragen stimuleringsbeleid voor weidegang

weide
Waar in 2010 nog 42 procent van het vee toegang had tot weiland, was dat tien jaar later nog maar 31 procent

De Duitse werkgroep voor plattelandslandbouw (Abl) en Greenpeace brachten op 16 mei een kudde koeien naar de Reichstag.

Op deze ludieke manier vragen ze de Duitse minister van landbouw Cem Özdemir een landelijk financieringsprogramma te lanceren om weidegang te stimuleren.

Daling in landelijke weidegang

In Duitsland loopt het aandeel weidegang al jaren terug. Waar in 2010 nog 42 procent van het vee toegang had tot weiland, was dat tien jaar later nog maar 31 procent. Daarbij worden in het Duitse strategische plan voor het nieuwe gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid de subsidies voor weidegang fors verlaagd. Ook boeren die aan extensieve begrazing doen krijgen geen ecosubsidie.

Aanvullende ecoregeling gevraagd

Onlangs vroegen een groot aantal landbouworganisaties samen met milieu- en dierenwelzijnsverenigingen in een gezamenlijk statement al om een aanvullende ecoregeling voor 2023 om extensieve beweiding met biodiversiteit bevorderend beheer stimuleren. Zo willen de verenigingen dat een boer een subsidie krijgt als hij zijn koeien gedurende een bepaald tijdsbestek laat weiden met een maximale veebezetting. Ook zou er subsidie moeten komen voor uitgestelde maaidata.

Brede samenwerking bij ondertekening

De volgende Duitse verenigingen ondertekenden het gezamelijke statement: Werkgroep voor plattelandslandbouw (AbL), Bond van Duitse melkveehouders (BDM), Federatie voor Milieu en Natuurbehoud Duitsland (BUND), Duitse Vereniging voor Dierenwelzijn, Duitse vereniging voor milieuhulp, Greenpeace, MEG Melkbord, Natuurbeschermingsunie Duitsland (NABU), Provieh, Vereniging van katholieke plattelandsmensen en WWF Duitsland.