Maatschappij

Broeikasgasuitstoot Koeien en Kansen-bedrijven daalde in 2021

Bij de aanvoer van externe bronnen, zoals voer, is de grootste daling van de broeikasgassen te zien.
Bij de aanvoer van externe bronnen, zoals voer, is de grootste daling van de broeikasgassen te zien.

De emissie van broeikasgassen lag op de Koeien en Kansen-bedrijven in 2021 op gemiddeld 1078 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk, een vermindering van 35 gram. Hiermee wordt – met dank aan groeizaam weer – het doel van maximaal 1200 gram dik gehaald.

‘Dit is een mooi resultaat’, stelt Gerjan Hilhorst, onderzoeker bij Wageningen University & Research. ‘Er zijn nog niet echt ingrijpende maatregelen genomen op bijvoorbeeld het verminderen van de methaanemissie door pensfermentatie. We zien vooral dat het verminderen van de aanvoer van voer de broeikasgasemissie verlaagt. Dat is positief, want de opgave om de broeikasgasemissie en methaanemissie te verminderen is best fors.’

Grootste daling externe aanvoerbronnen

De grootste daling van de broeikasgassen is te zien bij externe aanvoerbronnen, voornamelijk aangekocht voer. Daarbij daalde de emissie met 64 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk. Deze ‘off farm’-emissie omvat de broeikasgassen die vrijkomen bij de teelt, productie en het vervoer van de aangevoerde producten. Van de totale broeikasgasemissie van de bedrijven komt 27 procent uit externe aanvoerbronnen. ‘De daling is een gevolg van een groeizaam jaar, waardoor bedrijven minder ruwvoer, krachtvoer en bijproducten hoefden aan te voeren’, legt Hilhorst uit.  

Pensfermentatie goed voor 46 procent broeikasgasemissies

Het grootste aandeel, 46 procent, van de broeikasgasemissie komt voort uit methaan door pensfermentatie. Hilhorst: ‘Dit is een gebied waarin we nog veel ervaring moeten opdoen. Zoals welke kwaliteit het ruwvoer moet hebben om de uitstoot te verminderen en tegelijkertijd de pens optimaal te laten functioneren. Voor elk bedrijf is het zoeken waar het optimum ligt. Ik denk dat dit op elk bedrijf verschillend is.’

Broeikasgasemissie beperken

Koeien en Kansenbedrijven zetten zich in om de broeikasgasemissie te verminderen tot hooguit 1200 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk. Dit gaat over de emissie die toe te schrijven is aan de productie van melk.

Voor de bedrijven op veengrond geldt een uitzondering op het doel van maximaal 1200 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk. Bij 100 procent veengrond ligt het doel 350 gram CO2-equivalenten per kilogram meetmelk hoger. Op deze gronden komen er van nature meer broeikasgassen vrij door mineralisatie.