Maatschappij

Bote en Astrid de Boer, winnaars Gouden Grutto: ‘Vogels horen bij landbouw’

In het voorjaar zijn er wel 200 weidevogelnesten op de percelen van Bote en Astrid de Boer te vinden
In het voorjaar zijn er wel 200 weidevogelnesten op de percelen van Bote en Astrid de Boer te vinden (foto: Vogelbescherming)

De Gouden Grutto is dit jaar door Vogelbescherming uitgereikt aan de Friese melkveehouders Bote en Astrid de Boer uit Tjerkwerd. De veehouders hebben op hun weilanden de hoogste concentraties gruttobroedparen van Friesland, delen hun kennis en ervaringen en laten onderzoek uitvoeren op het bedrijf.

In het voorjaar zijn er wel 200 weidevogelnesten op de percelen van de melkveehouders te vinden. Dat komt volgens Bote de Boer doordat ze een extensieve bedrijfsvoering – 95 koeien op 70 ha land – hanteren, het waterpeil op 12 ha ouderwets greppelland 90 centimeter hoger hebben staan, laat maaien en alleen ruige mest uitrijden.

Tijd en moeite

‘De trend in de landbouw is dat het nog steeds groter en sneller moet, maar wij willen dat niet. De vogels horen wat ons betreft echt bij de landbouw, dus we zijn bereid om daar tijd en moeite in te stoppen. Als ze er niet zijn, mis je ze’, vertelt hij aan Vogelbescherming.

Om ruimte te hebben om te investeren in een toekomstbestendig bedrijf, verkopen de melkveehouders de voor de weidewogels meest waardevolle percelen aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Weidevogelbeheer vraagt om andere vergoedingen

Naast de vele weidevogels, zien de veehouders steeds meer kruiden opduiken. Hierdoor wordt het echter wel moeilijker om genoeg eiwitrijk gras van het land te halen. De vergoeding voor een extensieve manier van boeren met veel aandacht voor weidevogels is volgens De Boer dan ook te laag, laat hij aan Vogelbescherming weten.

De vergoeding die een veehouder krijgt als hij om de nesten heen maait, is volgens De Boer niet zinvol. Roofdieren komen op de hogere graspollen af en eten de kuikens of eieren op. De veehouder zet zich daarom in om het systeem van vergoedingen voor weidevogelbeheer aan te passen. Hij merkt namelijk dat er veel veehouders zijn die wel willen omschakelen, maar waarvoor dit niet interessant is doordat de extensieve melkveehouderij niet met de intensieve melkveehouderij kan concurreren.

Bijdrage aan biodiversiteit

De Gouden Grutto wordt sinds 2005 door Vogelbescherming Nederland ieder jaar uitgereikt aan een agrarische initiatief dat bijdraagt aan de biodiversiteit op het boerenland. De winnaars krijgen een bronzen gruttobeeld als wisseltrofee en een geldprijs van 5000 euro.