Verzacht weidevogelgeld het marktleed?


EU-geld wordt ingezet om het weidevogelbestand te stimuleren
donderdag, 4 februari, 2016

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam reserveert 3,98 miljoen euro voor de weidevogel.

Het geld is afkomstig van de Europese Commissie die geld vrijmaakte om het leed voor landbouwers van de huidige lastige marktomstandigheden te verlichten. De EU-lidstaten krijgen veel ruimte hoe ze het toegezegde geld, voor Nederland 29,94 miljoen euro, willen verdelen, zolang de boeren er maar wel direct van profiteren. Die gegeven ruimte vult Nederland duidelijk vrij in zo werd gisteren bekend. Binnen de melkveehouderij kiest Van Dam er voor om naast subsidies voor de KringloopWijzer en ibr- en bvd-bestrijding om bijna vier miljoen te vrij te maken voor weidegang en vooral voor de weidevogel.

Vroeg weiden levert 750 euro op

Wie vroeg start met weidegang, krijgt tot maximaal 750 euro van Van Dam. Vroeg weiden voorkomt maaien, en dat moet meer ruimte scheppen voor broedende grutto’s en kieviten.

Vroeg weiden is voor half april starten, zo schrijft Van Dam. Dat is zeker vroeg. In jaren zonder extreme winters lukt het wel om begin april de staldeuren te openen, maar bij een nat voorjaar, zoals nu, is 15 april wel erg optimistisch. Zeker voor veehouders op klei- of veengronden wordt het een uitdaging om de bonus te verdienen vanwege de draagkracht van de grond.

Met het EU-geld wil Van Dam weidegang stimuleren en de broedende weidevogel meer kansen geven. Maar is dat wel reëel? Krijg je veehouders die bewust al niet kiezen voor de weidepremie van de zuivelfabrieken wel met 750 euro extra over de streep om de staldeuren weer open te doen? En hoe helpt het de weidevogel? Zijn er aannames of onderzoeken dat de weidevogel daadwerkelijk gebaat is bij vroege weidegang?

Lastig lijkt me ook om te controleren of weidegang echt voor 15 april wordt ingezet.

Weidevogel als symbool voor innovatieve melkveesector

De weidevogel heeft het zwaar. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens. De oorzaak van het teruglopen van het weidevogelbestand is de opmars van de vos, zo stellen boeren. Het zijn de boeren met grote machines die alle nesten vernielen, zo stellen natuurorganisaties. Voor beide pleidooien valt iets te zeggen en om de buitelende kieviten en krijsende scholeksters te beschermen, moet er echt wel iets gebeuren. Maar moet daar nu EU-geld voor ingezet worden, dat bedoeld was om het leed van de markt te verlichten? En gaat het helpen? En bovendien, ik mis de logica van hoe deze verdelingskeuze volgens Van Dam bijdraagt tot structurele verbetering en innovatie van de melkveesector en helpt om de marktsituatie te verbeteren.


2 reacties

EU-geld wordt ingezet om het weidevogelbestand te stimuleren
donderdag, 4 februari, 2016

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam reserveert 3,98 miljoen euro voor de weidevogel.

Het geld is afkomstig van de Europese Commissie die geld vrijmaakte om het leed voor landbouwers van de huidige lastige marktomstandigheden te verlichten. De EU-lidstaten krijgen veel ruimte hoe ze het toegezegde geld, voor Nederland 29,94 miljoen euro, willen verdelen, zolang de boeren er maar wel direct van profiteren. Die gegeven ruimte vult Nederland duidelijk vrij in zo werd gisteren bekend. Binnen de melkveehouderij kiest Van Dam er voor om naast subsidies voor de KringloopWijzer en ibr- en bvd-bestrijding om bijna vier miljoen te vrij te maken voor weidegang en vooral voor de weidevogel.

Vroeg weiden levert 750 euro op

Wie vroeg start met weidegang, krijgt tot maximaal 750 euro van Van Dam. Vroeg weiden voorkomt maaien, en dat moet meer ruimte scheppen voor broedende grutto’s en kieviten.

Vroeg weiden is voor half april starten, zo schrijft Van Dam. Dat is zeker vroeg. In jaren zonder extreme winters lukt het wel om begin april de staldeuren te openen, maar bij een nat voorjaar, zoals nu, is 15 april wel erg optimistisch. Zeker voor veehouders op klei- of veengronden wordt het een uitdaging om de bonus te verdienen vanwege de draagkracht van de grond.

Met het EU-geld wil Van Dam weidegang stimuleren en de broedende weidevogel meer kansen geven. Maar is dat wel reëel? Krijg je veehouders die bewust al niet kiezen voor de weidepremie van de zuivelfabrieken wel met 750 euro extra over de streep om de staldeuren weer open te doen? En hoe helpt het de weidevogel? Zijn er aannames of onderzoeken dat de weidevogel daadwerkelijk gebaat is bij vroege weidegang?

Lastig lijkt me ook om te controleren of weidegang echt voor 15 april wordt ingezet.

Weidevogel als symbool voor innovatieve melkveesector

De weidevogel heeft het zwaar. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens. De oorzaak van het teruglopen van het weidevogelbestand is de opmars van de vos, zo stellen boeren. Het zijn de boeren met grote machines die alle nesten vernielen, zo stellen natuurorganisaties. Voor beide pleidooien valt iets te zeggen en om de buitelende kieviten en krijsende scholeksters te beschermen, moet er echt wel iets gebeuren. Maar moet daar nu EU-geld voor ingezet worden, dat bedoeld was om het leed van de markt te verlichten? En gaat het helpen? En bovendien, ik mis de logica van hoe deze verdelingskeuze volgens Van Dam bijdraagt tot structurele verbetering en innovatie van de melkveesector en helpt om de marktsituatie te verbeteren.

2 reacties


Reacties

Leuk bedacht,alleen zal het in een aantal gebieden weinig uit maken.Op grasland in ZH worden 90% van weidevogel nesten uitgehaald door kraaien,kiekendief,enz. Het betreft extensief grasland,waar ca.twintig jaar geleden zeer veel weide vogels hun nest konden uitbroeden.

Als lid van de ANV en als bestuurder van de vogelwacht heb ik veel ervaring opgedaan toen ik dit las zakte mij de broek helemaal af . De meeste vogels zitten bij ons op nattere vooral veenweidegebieden, hier is weide voor eind april/begin mei bijna nooit mogelijk . Het geld gaat straks naar de goed gedraineerde klei en zandgronden die mooi droog zijn maar daar zijn de vogels vrijwel verdwenen . Dit is de wereld op zn kop . Als dit op deze wijze door gaat ben bang dat het meer vogels kost dan dat het oplevert. Mijn motivatie is nu wel tot het nulpunt gedaald. Tegen zoveel bestuurlijke onkunde valt niet te werken

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.