Dierziektebestrijding: vrijwillig of verplicht?


In Vlaanderen wordt het antibioticagebruik vrijwillig teruggedrongen
dinsdag, 3 februari, 2015

Recent introduceerde het M-Team, het Vlaamse onderzoekscentrum voor mastitis, de online tool Meetlat Antibioticum. Vlaamse veehouders kunnen met een online programma het antibioticagebruik op hun bedrijf vrijwillig en op een eenvoudige manier in kaart brengen.

De webtool is een handig instrument. Niet alleen de hoeveelheid, ook de soorten ingezette middelen worden in de webtool makkelijk in beeld gebracht. Doel van dat alles is het bewustzijn rondom het antibioticagebruik te laten stijgen.

Opvallend. Vlaanderen kiest bewust voor een vrijwillige reductie van het antibioticagebruik, geen verplichting. Voorlopig zijn nog geen scherpe richtlijnen voor de sector geuit. Door het antibioticagebruik in kaart te brengen, hopen de ontwikkelaars van het online meetsysteem het bewustzijn rond antibioticagebruik dermate te laten groeien dat veehouders zelf aan de slag gaan in hun eigen veestapel. Selectief droogzetten is een mogelijkheid om het verbruik te beperken, geen must.

Vrijwillig te vrijblijvend?

De Vlaamse keuze om met een vrijwillig systeem het draagvlak voor reductie van het antibioticagebruik op te bouwen staat in schril contrast met de situatie in Nederland waar op korte termijn grote reducties in antibioticagebruik zijn doorgedrukt in de sector. Daar is wel de nodige discussie of het selectief droogzetten van koeien nu juist wel of juist niet het verbruik echt ten goede komt.

Een reductie van het antibioticagebruik en een verantwoord gebruik van middelen is zonder meer nodig, dat staat buiten kijf. Al was het maar omdat het een kwestie is van de humane gezondheid. Maar wat de beste weg daartoe is, dat is vooralsnog troebel. Is de sector gebaat bij een verplichte aanpak en is een vrijwillige weg te vrijblijvend?

Eerste winst met aanpak bvd

Ook in de kwestie van bvd kiezen Nederland en België een tegenovergestelde aanpak. Waar België sinds 1 januari 2015 met een verplichte bestrijding aan de gang is, werkt Nederland nog steeds op vrijwillige basis aan het terugdringen van bvd. De ziekte bvd tast de gezondheid en de weerstand van het vee continu aan. Daar schuilt al de eerste winst voor  een lager gebruik van antimicrobiële middelen.

De keuze voor een verplichte bvd-aanpak in België zal het antibioticagebruik in de melkveehouderij in elk geval doen dalen. Die verplichte aanpak kan alleen maar toegejuichd worden en is alvast de eerste stap naar winst in het beperken van het antibioticagebruik.


0 reacties

In Vlaanderen wordt het antibioticagebruik vrijwillig teruggedrongen
dinsdag, 3 februari, 2015

Recent introduceerde het M-Team, het Vlaamse onderzoekscentrum voor mastitis, de online tool Meetlat Antibioticum. Vlaamse veehouders kunnen met een online programma het antibioticagebruik op hun bedrijf vrijwillig en op een eenvoudige manier in kaart brengen.

De webtool is een handig instrument. Niet alleen de hoeveelheid, ook de soorten ingezette middelen worden in de webtool makkelijk in beeld gebracht. Doel van dat alles is het bewustzijn rondom het antibioticagebruik te laten stijgen.

Opvallend. Vlaanderen kiest bewust voor een vrijwillige reductie van het antibioticagebruik, geen verplichting. Voorlopig zijn nog geen scherpe richtlijnen voor de sector geuit. Door het antibioticagebruik in kaart te brengen, hopen de ontwikkelaars van het online meetsysteem het bewustzijn rond antibioticagebruik dermate te laten groeien dat veehouders zelf aan de slag gaan in hun eigen veestapel. Selectief droogzetten is een mogelijkheid om het verbruik te beperken, geen must.

Vrijwillig te vrijblijvend?

De Vlaamse keuze om met een vrijwillig systeem het draagvlak voor reductie van het antibioticagebruik op te bouwen staat in schril contrast met de situatie in Nederland waar op korte termijn grote reducties in antibioticagebruik zijn doorgedrukt in de sector. Daar is wel de nodige discussie of het selectief droogzetten van koeien nu juist wel of juist niet het verbruik echt ten goede komt.

Een reductie van het antibioticagebruik en een verantwoord gebruik van middelen is zonder meer nodig, dat staat buiten kijf. Al was het maar omdat het een kwestie is van de humane gezondheid. Maar wat de beste weg daartoe is, dat is vooralsnog troebel. Is de sector gebaat bij een verplichte aanpak en is een vrijwillige weg te vrijblijvend?

Eerste winst met aanpak bvd

Ook in de kwestie van bvd kiezen Nederland en België een tegenovergestelde aanpak. Waar België sinds 1 januari 2015 met een verplichte bestrijding aan de gang is, werkt Nederland nog steeds op vrijwillige basis aan het terugdringen van bvd. De ziekte bvd tast de gezondheid en de weerstand van het vee continu aan. Daar schuilt al de eerste winst voor  een lager gebruik van antimicrobiële middelen.

De keuze voor een verplichte bvd-aanpak in België zal het antibioticagebruik in de melkveehouderij in elk geval doen dalen. Die verplichte aanpak kan alleen maar toegejuichd worden en is alvast de eerste stap naar winst in het beperken van het antibioticagebruik.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.